....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Π/Υ 2014 στο ΥΠΕΘΑ.


Π/Υ 2014 στο ΥΠΕΘΑ. Διαφορά στα ποσά προς τα άνω από τα ανώτατα όρια δαπανών που έθεσε το ΓΛΚ και το Μεσοπρόθεσμο με το Ν.4127/2013

EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι κατατέθηκε σήμερα 21 Νοε 2013 προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων, το Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2014

Δεν περιλαμβάνεται η περικοπή που είχε προβλεφθεί ύψους 250 εκατ. ευρώ από την εφαρμογή νέου μισθολογίου στους ενστόλους (88 εκατ. ευρώ στους μισθούς και 162 εκατ. ευρώ στις συντάξεις).

Εκτιμάται ότι το 2013 θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, ύψους 812 εκατ. ευρώ. 

Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα ποσά που προβλέπει κατά μείζονα κατηγορίας δαπάνης φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα

Ονομασία
2014
Αποδοχές και συντάξεις
1.880.400.000,00
Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές
59.820.000,00
Καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες
556.750.000,00
Μεταβιβαστικές πληρωμές
3.238.000,00
∆απάνες ΝΑΤΟ
28.792.000,00
 ∆απάνες εξυπηρέτησης και δημόσιας πίστης
583.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
3.112.000.000,00

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Α.        Το Φεβ 2013 ψηφίσθηκε με το Ν.4127/2013  το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο 2013-2016, το όποιο έθετε τα ανώτατα όρια δαπανών Φορέων Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αναλυτικά για το ΥΠΕΘΑ προέβλεπε:

ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟ
2013
3.412.000.000,00
2014
2.968.000.000,00
2015
3.020.000.000,00
2016
2.877.000.000,00

Β.         Τον Ιουν του 2013 το ΓΛΚ  απέστειλε οδηγίες στους Φορείς για την Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014-2017 με τις οποίες τέθηκαν οι Ανώτατες οροφές δαπανών των Υπουργείων για τα έτη 2014-2017
ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟ
2014
2.968.000.000,00
2015
3.020.200.000,00
2016
2.877.200.000,00
2017
2.852.000.000,00

Γ.         Τον Οκτ 2013 κατατέθηκε το προσχέδιο Π/Υ 2014 στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η περικοπή που είχε προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ ύψους 336 εκατ. ευρώ σε ακαθάριστη βάση (144 εκατ. ευρώ στους μισθούς και 192 εκατ. ευρώ στις συντάξεις) από την εφαρμογή νέου μισθολογίου στους ένστολους. Σε καθαρή βάση το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε 250 εκατ. ευρώ (88 εκατ. ευρώ στους μισθούς και 162 εκατ. ευρώ στις συντάξεις). Η διαφορά μεταξύ ακαθάριστης και καθαρής βάσης σχετίζεται με την αφαίρεση των ποσών για φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές

Δ. O παρακάτω πίνακας  σας οδηγεί στη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και φαίνονται Π/Υ προηγούμενων ετών.

ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟ
2009
6.574.550.000,00
2010
6.142.485.000,00
2011
4.917.203.000,00
2012
4.155.000.000,00
2013
3.396.000.000,00
2014
3.112.000.000,00

πηγή άντλησης στοιχείων: 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου