....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Μέριμνα προσωπικού - Συνταξιοδοτικό

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣ : ΕΓΑ                                                                                ΥΕΘΑ
                                                                                                      ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ
ΚΟΙΝ : ΣΓ/ΑΝΥΕΘΑ                                                                 Φ.900/
             ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ                                                                     Σ.
                                                                                                      Αθήνα, 7 Οκτ 2013


1.   Στο πλαίσιο μέριμνας προσωπικού, παρακαλούμε όπως εξετασθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις που αφορούν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των Στρατιωτικών, με αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων του  Ν.3865/2010 ΦΕΚ Α , 20.

           ΄΄Σταδιακή αύξηση από 1-1-2011 των ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των Στρατιωτικών οι οποίοι συμπλήρωσαν από 1-1-2011 και μετά 25 ετη υπηρεσίας ως εξής :

             (α)   Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των Στρατιωτικών που συμπληρώνουν 25 έτη συνολικής υπηρεσίας το έτος 2011 απαιτούνται 26 έτη πραγματικά , το έτος 2012 απαιτούνται 27 έτη, το 2013 απιτούνται 28 έτη, το 2014 απαιτούνται 29 έτη, το 2015 απαιτούνται 30 έτη, το 2016 απαιτούνται 31 έτη, το 2017 απαιτούνται 32 έτη, το 2018 απαιτούνται 33 έτη, για το 2019 34 έτη.

            (β)   Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2019 ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου.

           (γ)   Για όσους έχουν καταταγεί από 1-1-1991 μέχρι 31-12-1995 , ο πραγματικός συντάξιμος χρόνος μπορεί να προσαυξάνεται με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις τοτ άρθρου 69 του ΠΔ 169/2007 εισφοράς για την συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών συντάξιμης υπηρεσίας έως και τρία έτη.

         (δ)   Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2020 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση είτε του 60ου έτουςτης ηλικίας , είτε 4ο ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

2.  Κατόπιν των παραπάνω και σε συντονισμό με ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ να υποβληθούν σε ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ εισηγήσεις σας επί του θέματος όπου μεταξύ άλλων να περιλαμβάνονται έως 17-11-2013  :
       α.   Προτεινόμενο σχέδιο Νόμου
       β.   Αιτιολογική έκθεση
       γ.   Έκθεση Οικονομικής Επιβάρυνσης

      Φωτεινή Γεννηματά
             ΑΝΥΕΘΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου