....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Μετοχικό Ταμείο Στρατού ( ΜΤΣ )

ΣΧΕΤΙΚΑ :  α.   Υπ' αριθ 2412/Φ.951/360/431347/17 Ιαν 1984 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β΄74 )
                      β.   Φ.951/42/133589/Σ.1544/14-10-2013 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β΄2673 )

                  1.   Σας γνωρίζουμε ότι με την  (β) σχετιική Κονή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ανπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, με αριθμό Διαδυκτιακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΒΛΛΤ6-Π14, συμπληρώθηκε το άρθρο 4 της (α) όμοια ΚΥΑ που αφορά στο Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που χορηγεί το ΜΤΣ στα τέκνα των μετομερισματούχων του όπως παρακάτω :

                       << Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανατι να σφαλίζονται για τη χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς. Για παιδιά των περιπτώσεων αυτών, που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το Βοήθημα, δύνανατι κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, που δεν ανακαλείται, να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση  αυτών από τον άλλο γονέα. Οι κρατήσεις επιφυλασσομένων των περί παραγραφής διατάξεων επιστρέφονται στον κυρίως ασφαλιζόμενο γονέα άτοκα, το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης >>

              2.   Η ως άνω ρύθμιση ισχύει από 21 Οκτωβρίου 2013.

             3.   Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου