....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ

Το ΔΣ/ΕΑΑΣ κατά την συνεδρίαση της 24ης Οκτ 2013 αφού έλαβε υπόψιν

α.   Το ΝΔ 1171/72 άρθρο 5
β.   Την απόφαση του ΥΕΘΑ σύμφωνα με την οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-2014
γ.   Τις διατάξεις των ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 οι εκλογές διενεργούνται δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του ΔΣ και προκηρύσσονται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής

                                                  Αποφάσισε Ομόφωνα

την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ την 21η Νοε 2013 και την διεξαγωγή αυτών την 23η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 - 19:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.   Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι ε.α. Αξκοί και της ΕΛΑΣ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΕΑΑΣ και διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της ΕΑΑΣ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν :

2.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

3.  Οι αιτήσεις υα υποβάλλονται εγγράφως συνοδευόμενες από Φ/Α ταυτότητας της ΕΑΑΣ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΑΣ μέχρι 23 Ιαν 2014 τις καθημερινές (πλην Π¨εμπτης) και ώρες 10:00 - 12:30 Η ανωτέρω ημερομηνία ειναι καταληκτική.

4.  Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την υποψηφιότητα για την θέση μέλους του ΔΣ

5.   Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από το ΔΣ την 31η Ιαν 2014 και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΑΑΣ και των Παραρτημάτων.

6.   Το ΔΣ /ΕΑΑΣ είναι 11μελές  ήτοι :
α.   Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος του ΣΞ
β.   Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος του ΣΞ
γ.   Δύο μέλη σύμβουλοι από την ΕΛ.ΑΣ
δ.  Ενα μέλος από το Δικαστικό Σώμα
ε.  Ενα μέλος από το Οικονομικό Σώμα
στ. Πέντε μέλη από οιοδήποτε Οπλο -Σώμα.

7.  Η θητεία των μελών είναι τριετής.

8.  Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι εχουν οσοι διαθέτουν δελτίο ταυότητος της ΕΑΑΣ δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας μέχρι την προηγούμενη ημερομηνία προκήρυξηςτων εκλογών ( δηλαδή μέχρι 21 Νοε 2013).
 (ανδρες - γυναίκες). Απόστρατοι Αξκοί μη εγγεγραμμένοι ως μέλη και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία μπορουν να πράξουν αυτό εφ΄όσον εγγραφούν μέχρι την προηγούμενη ημέρα προκήρυξης των εκλογών (21 Νοε 2013).

9.   Οσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μακράν του τόπου μονίμου κατοικίας των, συνεπώς και του Παραρτήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, δύνανατι να ψηφίσουν με υπέυθυνη δήλωση στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα,.

10.  Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Νομό Αττικής καισε όλα τα Παραρτήματα την αυτήν ημέρα και ώρες

11.  Από τότε που θα ανακηρυχθούν από το ΔΣ οι υποψηφιότητες και μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβ 2014 οι υποψήφιοι εφόσον επιθυμούν να επισκέπτονται τα Παραρτήματα  εργάσιμες  ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικής  επικοινωνίας του υποψηφίου μετο ΤΣ του παραρτήματος./

12. Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων δύνανατι να λάβουν οι υποψήφιοι από την Γραμματεία της ΕΑΑΣ

13.  Οι υποψήφιοι μπορουν να στείλουν μέχρι 20 Δεκ 2013 περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα προκειμένου να δημοσιευθούν στην ΕΗ μηνός Ιανουαρίου 2014 εφόσον το επιθυμούν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου