....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Απάντηση προς το ΔΣ της ΕΑΑΣ
     Αγαπητοί/ές Συνάδελφοι, αποδέκτες του παρόντος,
    Σας προωθούμε το ακόλουθο μήνυμα, από το οποίο και ενημερωθήκαμε για την απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ της 14-11-2013, δηλαδή 12 ημέρες πριν!! (Ουδείς μας ενημέρωσε, αν και από μας "επανατέθηκε" αρχικώς τη ΠΡΟΤΑΣΗ της δημοσκόπησης με κάλπη. Όλα τα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ είχαν λάβει ατομικά αντίτυπο φάκελο, με την πρότασή μας και όλα τα αναφερόμενα ως συνημμένα στο έγγραφό μας, που σας επανακοινοποιούμε, μαζί με το Υπόμνημα., ώστε εύκολα να τα ξαναδείτε.
    Δεν ήταν η πρώτη φορά
που προτείναμε αυτήν την λύση : την ξαναπροτείναμε, το 2008 και το 2011, ενώ με τις εκλογές του 2011, πραγματοποιήσαμε ΕΔΩ και δημοσκόπηση (μυστική) με κάλπη (βλ. παραγρ. 2-4 του εγγράφου μας). Έπειτα απ΄αυτό, η πλειοψηφούσα θέληση των μελών μας, δεν είναι απλώς λόγια, αλλά καταγεγραμμένη!
  
    Βλέπουμε όμως στην απόφαση της 14-11-2013 και πάλι την συνήθη αναφορά στο Νόμο ( ΝΔ 1171/72)! Μα για αυτό ακριβώς προτείναμε τη δημοσκόπηση (μυστική) με κάλπη ! Ο Νόμος δεν την προβλέπει, αλλά και δεν την απαγορεύει Σας θυμίζουμε (αυτό που περιλαμβάνεται και στην παραγρ. 5 του εγγράφου μας) ότι κατά την Ημερίδα της 7-11-2012 στο Πολεμικό Μουσείο
ερωτήσαμε ευθέως τον παριστάμενο Αντγο ε.α. Δικαστικού Θωμά Καρανίσα : «ο Νόμος προβλέπει διορισμό από το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Αυτό δεν αίρεται, εξακολουθεί να ισχύει. Άρα πού απαγορεύει ο Νόμος την πρόταση διορισμού μελών, που θα επιλεγούν με την διαδικασία της δημοσκόπησης, αφού το ΔΣ/ΕΑΑΣ, εξακολουθεί να έχει το εκ του Νόμου δικαίωμα διορισμού αυτών που έτσι προτείνονται ή όποιων άλλων εκ του Παρ/τος επιλέξει;» Η απάντησή του ήταν ναι μπορεί να γινει Αλλά ο κ. Καρανίσας ψήφισε αλλιώς στο ΔΣ της 14-11-2013!! 
    Αξιοσημείωτη και η τοποθέτηση του αναπληρωτή Δντα Συμβούλου
Αντγου ε.α. Κρασσά Ιωάννη : ως εισηγητής προτείνει μεν τη μη ικανοποίηση του αιτήματος (σ.σ. δεν πρόκειται για αίτημα, αλλά για πρόταση, για να μην πούμε απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών μας), πλην όμως ψήφισε υπέρ της πιλοτικής εφαρμογής, δηλαδή υπέρ της περιπτώσεως που προτείναμε στην παράγρ. 9α του εγγράφου μας.
     Βεβαίως, κατά το ΔΣ/ΕΑΑΣ της 14-11-2013, απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος-Δνων Σύμβουλος Υπτγος ε.α. Δανιάς Ευάγγελος, που ήδη ανακοίνωσε ότι κατέθεσε υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΑΑΣ. Ακριβώς γι΄αυτόν τον λόγο έχει μεγάλη σημασία να κοινοποιήσει ευρύτερα την θέση του επί του θέματος (ναι ή όχι στη δημοσκόπηση με κάλπη).
     
    Το σημαντικό, κατά την άποψή μας, είναι ότι η απόφαση του ΔΣ της 14-11-2013 αναφέρεται "...στη συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 5 του ΝΔ1171/72, βάσει του οποίου ο Πρόεδρος και τα Μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων της Ενώσεως δεν αναδεικνύονται μέσω εκλογών, αλλά διορίζονται από το ΔΣ/ΕΑΑΣ...". Μάλλον θα πρόκειται για την συνήθως παρατηρούμενη σύγχυση εννοιών! Υπάρχει πουθενά στο έγγραφό μας ή στο Υπόμνημα πρόταση για ανάδειξη μέσω εκλογών των ΤΣ; Δεν τονίζεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για διαδικασία δημοσκόπησης με κάλπη! Είναι το ίδιο "εκλογές" και "δημοσκόπηση"!  Έτσι, φαίνεται καθαρά ότι το ΔΣ ΔΕΝ αποφάσισε για την προταθείσα διαδικασία με δημοσκόπηση (όπου διατηρείται το εκ του Νόμου δικαίωμα του ΔΣ να διορίζει άλλους και όχι υποχρεωτικά αυτούς που θα πλειοψηφούν), αλλά για το αν θα γίνονται ή όχι εκλογές για τη ανάδειξη των ΤΣ (οπότε θα ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ο διορισμός αυτών που θα εκλέγονταν) !!! " Συνελόντι ειπείν", η απόφαση της 14-11-2013, φαίνεται ότι, εκτός των άλλων - γι΄αυτά όμως όχι τώρα - πάσχει και τυπικά, αφού άλλο ήταν το αντικείμενο της εισήγησης! (Θα είχε ενδιαφέρον να κοινοποιηθεί η επ΄αυτού νομική άποψη του κ. Καρανίσα).
      Είναι βέβαιο ότι η απόφαση της 14-11-2013 δεν μπορεί να δεσμεύσει το ΔΣ/ΕΑΑΣ  το οποίο θα προκύψει από τις εκλογές της 23-2-2014, ιδίως στην ευκταία -για μας- περίπτωση, που θα εκλεγούν συνάδελφοι άλλης νοοτροπίας και αντιλήψεως! Το νέο ΔΣ/ΕΑΑΣ, μπορεί κάλλιστα να αποφασίσει την δημοσκόπηση, αν όχι για όλα, τουλάχιστον "πιλοτικά" για μερικά Παρ/τα (ως πρόταση παρ. 9β του εγγράφου μας)
      Μέχρι τότε, όμως, θα χαθεί η ευκαιρία (και δεν θα χρειασθούν πρόσθετα έξοδα) για την ταυτόχρονη διενέργεια με τις εκλογές για το ΔΣ/ΕΑΑΣ. Το ουσιωδέστερο, όμως είναι ότι το παρόν ΔΣ, {όπου κατά το Πρακτικό μάλλον υπάρχουν και μέλη που συμφωνούν με την πρότασή μας (η απορία μας είναι τί τους εμπόδιζε να την διατυπώσουν!)}, αποφάσισε να "πάει κόντρα" στα μηνύματα των καιρών και στην συντριπτική πλειοψηφία των ε.α. συναδέλφων! Γι΄αυτά, όμως και αν χρειασθεί, θα μιλήσουμε σε άλλη στιγμή και - πρώτα ο Θεός- οπωσδήποτε πριν τις εκλογές. Άλλωστε, τα περισσότερα και τόσο ουσιαστικά, τα θέτει ο Πρόεδρος του Παρ/τος Λάρισας, Σχης ε.α Παπαπαρίσης Απόστολος. Εννοείται ότι τα προσυπογράφουμε.
 
       Αλλά ακόμη και προτού "ανάψει για τα καλά" η κατακραυγή (που την θεωρούμε βέβαιη), υπάρχει η εξής δυνατότητα, την οποία και προτείνουμε : να επανεισαχθεί η πρότασή μας στο ΔΣ, με νέα τεκμηριωμένη (όπου θα επισημαίνεται η διαφορά των εννοιών εκλογές και δημοσκόπηση) και όχι γενικόλογη εισήγηση του Αντδρου και Δντος Συμβούλου (μετά την επιστροφή του από το τροχαίο του ατύχημα) προκειμένου να αποφασίσουν, όχι για εκλογές -που ο Νόμος δεν προβλέπει-, αλλά για τη δημοσκόπηση με κάλπη, είτε για όλα τα Παρ/τα, είτε για μερικά (κυρίως εκεί που υπάρχουν και Παρ/τα ΕΑΑΑ ή άλλα που θέλουν, είτε και πιλοτικά μόνον σε πολύ λίγα μεγάλα π.χ. Βόλος, Λάρισα, Ξάνθη).
      Για το Παράρτημα ΕΑΑΣ/Ν.Μαγνησίας, ο Πρόεδρος του Τ.Σ.,
      Αθανάσιος Κ.Γκουζής, Υποστράτηγος ε.α. Οικονομικού,
      6944815236, *7815236, akgouzis@gmail.com

  Υ.Γ. 1 Το παρόν κοινοποιείται (με Bcc) στα Παρ/τα και συναδέλφους ε.α. μέλη τ 
  Υ.Γ. 2  Την 27-11-2013 στην Ξάνθη, κατά τη συνέλευση των μελών, θα   
             παρουσιασθεί και το θέμα της δημοσκόπησης. Θα παρευρίσκεται ο
             Πρόεδρος και 3 μέλη του ΔΣ. Το Παρ/μα Ξάνθης έχει από καιρό εκφρασθεί
             υπέρ. Παρακαλούμε τον Υπτγο ε.α. Γεωργιάδη Γ, Πρόεδρο του ΤΣ, να μας
             ενημερώσει για τις θέσεις του Προέδρου και των μελών.
   Υ.Γ.3   Παρακαλούμε τους συναδέλφους, αποδέκτες του παρόντος, που
             παρεμβαίνουν με σχόλια τους κλπ να αποφεύγουν ύβρεις και προσβολές. 
             Δεν αρμόζουν σε μας.
   Υ.Γ.4   Για όσους δεν το γνωρίζουν : για να διαβάσουμε το προωθούμενο μήνυμα
             κάνουμε κλικ πάνω στις έγχρωμες γραμμές (ή πάμε στο
             eaaslarisas.blogspot.gr). Επίσης, για τα συναποστελλόμενα αρχεία : τα
             ανοίγουμε με διπλό κλικ.
   Υ.Γ.5   Για διάστημα περίπου 10 ημερών ο υπογράφων θα βρίσκομαι στην Κέρκυρα
             (καθήκοντα εγγονοφύλακα) και μάλλον εκτός Η/Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου