....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Γενικά περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού ( ΜΤΣ )

Το ΜΤΣ είναι ΝΠΔΔ και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΕΘΑ διά του ΓΕΣ και διοικείτι από ΔΣ.
Στις  συνεδριάσεις του παρίσταται ως εισηγητής ο Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ χωρίς ψήφο.
Οι εκάστοτε ισχύοντες κανόνες λειτουργίες συλλογικών οργάνων των ΝΠΔΔ εφαρμόζονται και επί του ΔΣ/ΜΤΣ. Η ανώτατη διοίκηση του ασκείται από το ΔΣ και η εκτελεστική του από τον Γενικό Διευθυντή.

Η σημερινή σύνθεση του ΔΣ του ΜΤΣ έχει ως εξής :

Πρόεδρος :                             Αντγος ε.α. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος :                     Αντγος ε.ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Β΄Υ/ΓΕΣ
Αξκός ΜΧ :                           Υπτγος ΜΑΝΟΥΡΗΣ Νικόλαος
Αξκός Ο- Υπδντής ΔΟΙ :    Ταξχος ε.ε. ΠΡΑΣΣΑΚΗΣ Ζαχαρίας
Στρκός Δικαστής Α΄:          ΔΑΦΝΗΣ Κων/νος
Εκπρόσωπος ΕΛ.ΑΣ :         Αντγος ε.α. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος
Πρόεδρος ΕΑΑΣ :              Αντγος ε.α. ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Παντελεήμων
ΥΠ.ΟΙΚ.Μ/Υ Α/Δ/ΓΛΚ :    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου