....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΕ/1973 για τα εξοπλιστικά


Το Δ.Σ.της Τάξεως Σ.Σ.Ε 1973,κατά την σημερινή του, 6η Ιαν.2014,δια περιφοράς συνεδρίασή του και κατόπιν των δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,που εμπλέκουν στελέχη των Ε.Δ.ότι έλαβαν παράνομες χρηματοδοτήσεις(μίζες) ,χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν αμοιβή  για την παροχή υπηρεσιών τους,ως αποστράτων αξιωματικών...
αλλά και στην συνεχιζόμενη προσπάθεια σπίλωσης του συνόλου των στελεχών των Ε.Δ.με προφανείς σκοπούς.
                                                 αποφάσισε ομόφωνα
την ομόθυμη στήριξή του στο συμμαθητή μας Ταξίαρχο ε.α.Τσιλινίκο Δημητρίου,ο οποίος εν αποστρατεία τυγχάνων παρέσχε τις τεχνικές του γνώσεις και συμβουλές,λαμβάνοντας βεβαίως σχετική αμοιβή.
Προσυπογράφει δε ανεπιφύλακτα τις,υπ’αριθμ.1\2014 και 31\2014 ανακοινώσεις για το ίδιο θέμα που εκδόθηκαν από το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.)και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (Π.Ο.Σ.) αντίστοιχα.
  Υπτγος ε.α.Ευάγγελος Ν.Δανιάς               Αντγος ε.α. Δημήτριος Μπελιβανάκης.
              Πρόεδρος.                                                Γενικός  Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου