....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Ενδεικτικό Χρονικό Διάστημα Καταβολής Μερίσματος


Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία  (ν.1105/1980)  για να δικαωθεί κάποιος μέρισμα από το ΜΤΣ απαιτείται πρώτα να εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης από το ΓΛΚ.

Οι συνταξιοδοτικές πράξεις , βάσει των οποίων απονέμεται το μέρισμα, περιέρχονται στο ΜΤΣ σε διάστημα 4 - 6 μηνών  από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Μετά την παραλαβή του σχετικού αρχείου από το ΓΛΚ (σε περιόδους τακτικών κρίσεων οι συνταξιοδοτικές πράξεις υπερβαίνουν τις 300 ) , απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την καταβολή του μερίσματος στον δικαιούχο στο οποίο  περιλαμβάνεται ο αναγκαίος χρόνος :

α.   Για την επεξεργασία των στοιχείων από τα αρμόδια τμήματα του Ταμείου.
β.   Για την έκδοση  της απόφασης από ΔΣ/ΜΤΣ
γ.   Για την επεξεργασία των δεδομένων από ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Οι συνταξιοδοτικές πράξεις  που εκδόθηκαν από το ΓΛΚ το μήνα Ιούλιο του έτους 2013 , περιήλθαν  στο ΜΤΣ υπό μορφή CD , το μήνα Αύγουστο του ιδίου έτους  και η καταβολή στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους.     Εκ του ΜΤΣ!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου