....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Γενική συνέλευση -αρχαιρεσίες της Λάσχης Αροπορίας ΣτρατούPDF Εκτύπωση E-mail

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
ΕΜΒΛΗΜΑ ΛΑΣ .
    Σύμφωνα με το καταστατικό της Λέσχης, συγκαλείται ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Μελών της και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ, στη ΛΑΕΔ, άνω αίθουσα συνεδρίων, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
      Α.  Διοικητικός απολογισμός-Πεπραγμένα.
      Β.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Απαλλαγή Δ.Σ. από ευθύνη προηγούμενου έτους.
      Γ.  Προτάσεις-Προγραμματισμός δραστηριοτήτων έτους 2014.
      Δ. Ενημέρωση για θέματα ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΑΟΟΑ-Μισθολογίου και συντάξεων, καθώς επίσης και για δραστηριότητες της ΠΟΣ. Κοπή βασιλόπιτας
              Ε.  Αρχαιρεσίες για  Διοικητικό Συμβούλιο  και  Εξελεγκτική Επιτροπή.
      Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακά εντάξει, τακτικά μέλη της Λέσχης.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή στο e-mail: lesxi.as@gmail.com ) στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών. Ψηφοφορία από αντιπρόσωπο επιτρέπεται, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί απλή έγγραφη εξουσιοδότηση σε μέλος της Λέσχης. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος.
       Καλούμε τα Μέλη μας να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να δηλώσουν υποψηφιότητα για ανανέωση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., προκειμένου η Λέσχη να συνεχίσει αλλά και να βελτιώσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει.
      Η Αεροπορία Στρατού που υπηρετήσαμε, πιστέψαμε, αγαπήσαμε, μας έδωσε συγκινήσεις και δημιούργησε φίλους, εξακολουθεί να υπάρχει στις καρδιές μας και την αναβιώνουμε κάθε φορά που συναντιόμαστε. Η συμμετοχή σου στις εκδηλώσεις της ΛΑΣ ενισχύει τους δεσμούς μας, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολές συγκυρίες, διότι ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.   ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ, μαζί με το συνάδελφο που δεν έχει εγγραφεί ακόμα, να τον φέρεις να εγγραφεί.
               
Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
                      Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
              Νικολόπουλος Βασίλειος                                                        Παρασκευόπουλος Αναστάσιος                                                  Ταξχος εα                                                                                    Ανχης εα          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου