....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ισχύς των θεωρημένων για το ετος 2013 ασφαλιστικών βιβλιαρίων


Άνχης ε.α. Καραγκιοζούδης Χαράλαμπος

Αγαπητοί Συνάδελφοι
 
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον ΟΠΑΔ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΗΛ 8809654), μου ενημέρωσαν ότι αυτό που γράφει στη βεβαίωση αποδοχών "μετά την απογραφή από τον ΟΠΑΔ, η θεώρηση των βιβλιαρίων ισχύει εφόρου ζωής....." τελικά δεν ισχύει !!!  και είναι λάθος η διατύπωση. Εκείνο το οποίο ισχύει ,είναι ότι τα βιβλιάριά μας έχουν ισχύ μέχρι 31 Μαρ 2014 και μετά, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βγουν, βλέπω να μας κουβαλούν στην πρωτεύουσα, την ΑΛΕΞΠΟΛΗ, (εξάλλου εκεί έχει έδρα και θεσμική Ένωση Αποστράτων), για θεώρηση των βιβλιαρίων, για άλλη μια φορά. Εν αναμονή οδηγιών ταλαιπωρίας...

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ

(Ο.Π.Α.Δ.) (Ν. Π. Δ. Δ.)

Δ/νση : Ασφάλισης

Α θ ή ν α 08/01 / 201 4

Αρ. Πρωτ: 563

Δ / ν σ η : Η π ε ί ρ ο υ 3 8

Τ α χ . Κ ω δ . : 10433 Α Θ Η Ν Α

Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Τ η λ έ φ ω ν ο : 210 8809540

FAX : 210 8218129


ΘΕΜΑ: Ισχύς των θεωρημένων για το έτος 2013 ασφαλιστικών βιβλιαρίων


Σας γνωρίζουμε ότι με την απόφαση αρ. 446/39ης Συνεδρ./19-12-2013 το Δ.Σ. του

ΟΠΑΔ αποφάσισε ότι «όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια

ασθενείας των ασφ/νων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/03/2014».


Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας προς

διευκόλυνση τόσο των ασφ/νων όσο και των παρόχων υγείας.


Η Προϊσταμένη

της Διεύθυνσης Ασφάλισης

Χρυσούλα Λαμπόβα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου