....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Μειώσεις από 2,3% έως και 6% σε ένα εκατομμύριο συντάξεις


Της Μαρίας Βουργάνα
Μεγαλύτερες κρατήσεις φόρου στις συντάξεις φέρνει το νέο σύστημα υπολογισμού της παρακράτησης φόρου μισθωτών
υπηρεσιών, το οποίο θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014.
Με το νέο σύστημα, ο φόρος για τις επικουρικές συντάξεις δεν θα υπολογίζεται πλέον αυτοτελώς, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης θα προστίθεται στην κύρια σύνταξη και ο φόρος θα υπολογίζεται επί του συνόλου. Στο συνολικό ποσό θα παρακρατείται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Υψηλότερη κλίμακα
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συνολική σύνταξη να «ανεβαίνει» σε πολύ πιο υψηλά φορολογικά κλιμάκια όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές φόρου και η τελική επιβάρυνση -μέσω των μηνιαίων κρατήσεων φόρου- να αυξηθεί σημαντικά.

Ετσι, πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να είναι μειωμένες κατά 2,3% έως και 6%.
Το νέο σύστημα πιθανότατα να ενεργοποιηθεί μετά τις εκλογές για τις συντάξεις που θα καταβληθούν τον Ιούλιο, καθώς η εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), που αναλαμβάνει την εφαρμογή του νέου μέτρου, δεν είναι ακόμη έτοιμη για να υπολογίζει την παρακράτηση φόρου με το νέο σύστημα.
Οι αλλαγές στο σύστημα παρακράτησης φόρου για τις συντάξεις περιγράφονται στην υπουργική απόφαση με την οποία ορίζεται ότι τα ποσά φόρου που θα παρακρατούνται από το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων κάθε συνταξιούχου θα υπολογίζονται κεντρικά από την εταιρεία ΗΔΙΚΑ ως εξής:
  • Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις καθώς και άλλες παροχές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται από Ταμεία, επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας, σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, λαμβανόμενο ανά δικαιούχο αποδοχών, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων, δηλαδή με βάση τους συντελεστές 22%, 32% και 42%. Ουσιαστικά, καταργείται η αυτοτελής κλίμακα υπολογισμού των μηνιαίων κρατήσεων φόρου για τις επικουρικές συντάξεις, η οποία προέβλεπε πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές 5%, 10% και 15%, και ορίζεται ότι οι επικουρικές συντάξεις θα αθροίζονται με τις κύριες και θα υπόκεινται και αυτές σε παρακράτηση με τους συντελεστές 22%, 32% και 42%. Στη συνέχεια ο φόρος που προκύπτει μερίζεται ανάλογα και με βάση τα ποσά του φορολογητέου εισοδήματος κάθε σύνταξης ή παροχής, που αθροιστικά λήφθηκαν για τον υπολογισμό του συνολικού φόρου. Στα εισοδήματα αυτά παρακρατείται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
  • Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση ή καθυστερημένα και ανεξάρτητα από το έτος φορολόγησής τους θα γίνεται παρακράτηση φόρου 20% και δεν θα διενεργείται παρακράτηση φόρου έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Με την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου, τα συνολικά καθαρά ποσά κύριων και επικουρικών συντάξεων θα μειωθούν κατά 27 έως 143 ευρώ για πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των συνταξιούχων κατά την καταβολή των συντάξεων, ώστε όταν θα έλθει η ώρα της τελικής εκκαθάρισης του φόρου με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να μην προκύπτει κανένα χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή, όσον αφορά τα εισοδήματα από συντάξεις. Δηλαδή η παρακράτηση φόρου αυξάνεται αλλά το εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν οι συνταξιούχοι δεν θα αναγράφει κανέναν επιπλέον φόρου προς πληρωμή.
Για τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στον τρόπο παρακράτησης των μηνιαίων αποδοχών τους.
ΠΗΓΗ :  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113211837
Πηγή : Π.Ο.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου