....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

Ενημέρωση Δανειοληπτών - Μελών του ΑΟΟΑ


Ενημέρωση Δανειοληπτών – Μελών του ΑΟΟΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 01 Φεβρουάριος 2014 11:07
ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ                                                                                                                                                                                        Παπάγου, 28 Ιαν 14
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
                                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
ΘΕΜΑ : Ενημέρωση Δανειοληπτών – Μελών του Οργανισμού 
              1. Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από έλεγχο των τηρουμένων σε εμάς στοιχείων, διαπιστώθηκε πως το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) δεν παρακράτησε, τις ορθές δόσεις – εισφορές για το μήνα Φεβρουάριο 2014, για ορισμένους δανειολήπτες και μέλη, σύμφωνα με τα αποσταλέντα από εμάς στοιχεία, με αποτέλεσμα: 
              α. Να δημιουργηθεί οφειλή, από αριθμό δανειοληπτών – μελών  του Οργανισμού, η οποία θα παρακρατηθεί στους επόμενους μήνες. 
              β. Να δημιουργηθεί χρέος, από τον ΑΟΟΑ, σε βάρος των δανειοληπτών – μελών το οποίο θα συμψηφιστεί με επόμενες δόσεις. 
             2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 
  
 Αντγος Αθανάσιος Κουτρουμπέλης 
  Γενικός Διευθυντής Α.Ο.Ο.Α. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου