....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

<< Όλους Εμάς μας Ενώνει η ΕΑΑΣ>> Αντγος ε./α. Σκαρμαλιωράκης Κων/νοςΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Αντγου ε.α. Κων/νου Αντ. Σκαρμαλιωράκη
Υποψηφίου Μέλους ΔΣ/ΕΑΑΣ
   Αγαπητοί Συνάδελφοι,
1617_1077154923576_2450_n Όπως όλοι γνωρίζουμε, στο έμβλημα της ΕΑΑΣ είναι γραμμένο το ρητό «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».
Είναι όμως εφικτό η ΕΑΑΣ να ενώσει όλους τους εν αποστρατεία συναδέλφους; Πιστεύω πως ΝΑΙ. Εξαρτάται βασικά από τη θέληση όλων μας να βγάλουμε την περιβόητη «ταυτότητα» της ΕΑΑΣ, ώστε η Ένωσή μας να φανεί και τυπικά ότι εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό μελών, όταν ουσιαστικά είμαστε ΟΛΟΙ Μέλη της, αφού παρακρατείται υποχρεωτικά από τη σύνταξή μας κάποιο ποσόν, υπέρ της.
Εξαρτάται όμως πρωταρχικά από τη θέληση του Προέδρου και των Μελών του ΔΣ αυτής, να υπερασπίσουν με κάθε κόστος τα συμφέροντα των Μελών της και να αγωνισθούν δυναμικά για την αποκατάσταση όλων των αδικιών (κοινωνικών, συνταξιοδοτικών, μισθολογικών κ.α.), που έχουν υποστεί μέχρι σήμερα.
 Συνεπώς, στις 23 Φεβ 2014, κατά την άποψή μου ψηφίζουμε αξιοκρατικά (και όχι με κριτήρια προσωπικής φιλίας, συγγένειας, συμμαθητικά ή ακόμη χειρότερα πολιτικά ή κομματικά), Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του ΔΣ, που έχουν αποδείξει ως Αξκοί ότι αγαπούν τον Συνάδελφο, ενδιαφέρονται για τα προβλήματά του, είναι έντιμοι, δίκαιοι και αξιοκράτες, και που με ήθος και αξιοπρέπεια θα αγωνισθούν για τα προαναφερθέντα, ανεπηρέαστοι από πολιτικά κόμματα.
 Προσωπικά πιστεύω ότι ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:
α. ΕΑΑΣ
 • Να παραμείνει πάση θυσία ΝΠΔΔ.
 • Να τροποποιηθεί το νομοθετικό της πλαίσιο, ώστε να καταργηθούν απαράδεκτες ή αναχρονιστικές διατάξεις και να προστεθούν νέες σύγχρονες.
 • Να εκσυγχρονισθεί ο Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της.
 • Να βελτιωθεί η εκλογική διαδικασία με προσθήκη της ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, με εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου και από τον βαθμό του Ταξχου, με κατάργηση του δικαιώματος υποψηφιότητας Προέδρου και Αντιπροέδρου των συζύγων εκλιπόντων Ανωτάτων, με εκλογές και στα Παραρτή-ματα, με Ομαδικά ψηφοδέλτια κ.α.
 • Να εκδίδονται αυτόματα ταυτότητες Αποστράτων όλων των συναδέλφων, ταυτόχρονα με την αποστρατεία τους, και εγγραφή τους ως Μελών της ΕΑΑΣ με δικαιώματα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι».
 • Να βελτιωθεί η ιστοσελίδα της, να επεκταθεί σε όλα τα Παραρτήματα και να εξυπηρετούνται τα Μέλη της και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Να δημιουργηθεί Γραφείο Νομικών Θεμάτων για ενημέρωση και συμβουλές νομικής φύσεως στα Μέλη, ακόμη και για ομαδικές προσφυγές.
 • Να δημιουργηθεί Γραφείο Κοινωνικής Συμπαράστασης, που να μεριμνά για θέματα υγείας, θανάτου, σύνταξης, κοινωνικά κ.α. των Μελών.
 • Να προβλεφθεί Εκπρόσωπος Τύπου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με επιδίωξη προβολής των θέσεων και διεκδικήσεων των Αποστράτων στα ΜΜΕ.
 • Να αγωνισθεί:
 • Για την προάσπιση των αξιών των Μελών της, την αποκατάσταση του κύρους και του σεβασμού αυτών, αλλά και την απόδοση τιμής σε αυτούς ως Αποστράτων, όπως γίνεται σε πολλά άλλα προηγμένα κράτη.
 • Για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων και αποκατάσταση όλων των σε βάρος των Μελών της αδικιών, με κάθε νόμιμο μέσον.
 • Κατά του επιδιωκόμενου διασυρμού των Στελεχών των Ε.Δ. και της επιχειρούμενης σπίλωσης Αρχών, Αρετών και Θεσμών του Στρατού μας.
 • Για την προσέλκυση των νέων Αποστράτων σε όλες τις δραστηριό-τητες και εκδηλώσεις της.
 • Για την ενίσχυση των ορφανικών οικογενειών και διορισμό ενός συγγενούς εκλιπόντος Συναδέλφου στο ΥΠΕΘΑ (ανεξαρτήτως λόγου που απεβίωσε εν ενεργεία).
 • Για τη μέριμνα υπέρ της τρίτης ηλικίας αλλά και των αναξιοπα-θούντων της κοινωνικής μας ομάδας.
 • Για την αποκατάσταση και δικαίωση όλων των πεσόντων στην Ελλάδα, Κύπρο και τις Ειρηνευτικές αποστολές.
 • Για τη διατήρηση του δικαιώματος προς εργασία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που υφίστατο κατά το χρόνο εισόδου τους στο Στράτευμα.
 • Για την επαναφορά της μοριοδότησης των τέκνων μας, για όλες τις Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές.
 • Για την επαναφορά του Δώρου των Χριστουγέννων (ισόποσου του καθαρού μισθού/καθαρής μηνιαίας σύνταξης) στους εν ενεργεία και εν αποστρατεία Συναδέλφους, ως μοναδικού μέτρου «ανάπτυξης», για μας.
 • Για την κατάργηση των προνομίων των «Επιτίμων», για τα ΚΑΑΥ (πλην Επιτίμων Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ).
 • Στενότερη συνεργασία με όλους τους παρεμφερείς φορείς (ΣΕΕΘΑ, Σύνδεσμοι Ο/Σ, Σύνδεσμοι Τάξεων, ΣΑΑΥΣ, Λέσχες κ.α.) αλλά και με τους ιδρυθέντες «διεκδικητικούς» φορείς είτε Δευτεροβάθμιους (ΠΟΣ) είτε Πρωτο-βάθμιους (ΑΚιΣ, ΠΟΑΣΑ, ΠΣΑΕΜΘ κ.α.).
 • Επιδίωξη στενότερης συνεργασίας με το ΓΛΚ, ΑΟΟΑ, ΟΣΜΑΕΣ και ΥΑΜΣ.
 • Συνεργασία με αντίστοιχες Ενώσεις του Εξωτερικού (π.χ. EUROMIL), με τη χρησιμοποίηση καταλλήλων γλωσσομαθών Μελών της, με ανάλογη εμπειρία.
 • Οργάνωση Ημερίδων για ΕΘΝΙΚΑ, Κοινωνικά, Πολιτιστικά και Επιστη-μονικά θέματα.
 • Προβολή/Δραστηριοποίηση του Εθελοντισμού και για το Εσωτερικό της ΕΑΑΣ, αλλά και για άλλους φορείς (ΠΣΕΑ, ΚΧΚ κλπ).
 • Προβολή των Επιχειρήσεων, στις οποίες δραστηριοποιούνται πολλοί Συνάδελφοι, και για έκπτωση παρεχομένων υπηρεσιών/προϊόντων αλλά και για εξεύρεση εργασίας στα Μέλη και τα τέκνα μας.
 • Κατάλληλη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων της ΕΑΑΣ, για νέα Γραφεία, προς καλλίτερη εξυπηρέτηση των Μελών της, αλλά και για επέκταση της πλούσιας βιβλιοθήκης της και καλλίτερη τακτοποίηση του Αρχείου της.
 • Δημοσίευση στην «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» και διαφορετικών απόψεων/κριτικών από αυτές του ΔΣ, με σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και όχι επιλεκτική λογο-κρισία.
 • Διατήρηση του «ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ» εν ενεργεία και Αποστράτων, σε όλες τις διεκδικητικές διαπραγματεύσεις, για θέματα παροχών, πρόνοιας, απα-σχόλησης, παραμεθορίου κλπ.

β. ΜΤΣ
 • Να αναγνωρισθεί επίσημα ως Επικουρικό Ταμείο, υπό το ΥΠΕΘΑ, κατόπιν τεχνικοοικονομικής διερεύνησης.
 • Επιδίωξη διαγραφής του χρέους ή σε αντίθετη περίπτωση περίοδος χάριτος εξόφλησης 3-4 ετών, με παράλληλη επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του στα 25 έτη.
 • Ενίσχυση των πόρων του με κοινωνικούς πόρους εκ του Υπουργείου Δημό-σιας Τάξης, ανάλογα του αριθμού των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ, ώστε οι παροχές (Μέρισμα, ΒΕΑ) να είναι και εξισωμένες και ανταποδοτικές.
 • Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ) των μερισματούχων του Ταμείου να διατίθεται στο ΜΤΣ.
 • Να μεταφερθεί η συνταξιοδότηση των αντιστασιακών από το ΜΤΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ.
 • Εξεύρεση νέων πόρων, αλλά όχι σε βάρος του ΕΚΟΕΜΣ.
γ. ΕΚΟΕΜΣ
 • Να σταματήσει το ΕΚΟΕΜΣ να υπολογίζεται στη σύνταξη.
 • Εξεύρεση νέων πόρων (π.χ. από παραχωρήσεις/πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων του ΤΕΘΑ, κ.α.).
 • Ανακεφαλαιοποίηση των «κουρευθέντων», παρανόμως από την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω PSI, αποθεματικών του Ταμείου.
δ. ΝΙΜΤΣ
 • Προτεραιότητα εξέτασης και περίθαλψης των δικαιούχων.
 • Βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών, υγειονομικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών.
 • Διατήρηση του ρόλου του ως Νοσοκομείο Βετεράνων-Αποστράτων ΜΤΣ, των οικογενειών αυτών, των ανασφαλίστων τέκνων τους, καθώς και των οικογενειών εκλιπόντων Συναδέλφων.
ε.ΑΟΟΑ
 • Συμμετοχή της ΕΑΑΣ στο ΔΣ αυτού με Μέλος της.
 • Ρύθμιση μηνιαίων δόσεων δανείων, ώστε αυτές να μην ξεπερνούν το 1/10 του καθαρού εισοδήματος του δανειολήπτη.
 • Εξυπηρέτηση Μελών με νέα χαμηλότοκα δάνεια.
 • Συνέχιση του αγώνα για την οριστική επίλυση του ζητήματος του Πικερμίου.
στ. ΟΣΜΑΕΣ
 • Συμμετοχή της ΕΑΑΣ στο ΔΣ αυτού με Μέλη της, που συμμετέχουν στα προγράμματα του συνεταιρισμού (οικιστές–οικοπεδούχους).
 • Στενότερη επαφή με τη Διοίκηση του ΟΣΜΑΕΣ, με συχνότερη ενημέρωση για τις δραστηριότητές του, για επιτάχυνση τακτοποίησης εκκρεμοτήτων στα προγράμματα.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, επιδίωξή μου δεν είναι μόνον τα παραπάνω οικονομικής φύσεως μέτρα και ενέργειες, αλλά κυρίως η αποκατάσταση του κύρους και της κοινωνικής θέσης του Στρατιωτικού στην Κοινωνία μας.
Ευελπιστώντας στην εκλογή ενός αρίστου ΔΣ, που θα αγωνισθεί με αποφασιστι-κότητα, πιο δυναμικά, περισσότερο διεκδικητικά και με εξωστρέφεια για τα συμφέ-ροντα των Μελών της ΕΑΑΣ, λαμβάνοντας τις ορθότερες των αποφάσεων, με γνώμονα το «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ» (στην πράξη), τη σύμπνοια, αλλά και τον σπουδαίο κανόνα της «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ», εύχομαι ολόψυχα σε σας και στις οικογένειές σας καλή χρονιά, με υγεία, ευτυχία, δύναμη και αισιοδοξία.
Στην δε αγαπημένη μας ΠΑΤΡΙΔΑ, την ΕΛΛΑΔΑ μας, εύχομαι να ορθοποδήσει και να αποκτήσει ξανά το ΚΥΡΟΣ και την ΑΙΓΛΗ που της αξίζει.
 Με σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη,
 Κων/νος Αντ. Σκαρμαλιωράκης
Αντγος ε.α.
Κιν: 6974557663 ή *757663
e-mail: conskarmos@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου