Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Βεβαιώσεις Οικονομικού Έτους 2014
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στους μερισματούχους του ότι, δεν έχει επέλθει αλλαγή στη διαδικασία παραλαβής των βεβαιώσεων οικονομικού έτους 2014 για φορολογική χρήση (αφορά εισοδήματα έτους 2013).

Οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους δικαιούχους μέχρι τέλους Απριλίου 2014.

Εκ του ΜΤΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου