....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Επιστολή προς Πρόεδρο ΕΑΑΝ

Panagiotis Stamatis A
Panagiotis Stamatis A 28 Απριλίου 2:35 μ.μ.
ΠΡΟΣ:1.Πρόεδρο ΕΑΑΝ ΑΝΑΦΟΡΑ 2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΑΑΝ
3. ΔΣ/ΕΑΑΝ του Πλωτάρχη
Π. Σταμάτη ΠΝ ε.α.
του Δημητρίου
Α.Μ. (65758)
Κομνηνών 48
11473 Αθήνα
. Τηλ.: 210-6423377
Αθήνα, 23 Απρ. 14ΘΕΜΑ : Ενέργειες και Παραλήψεις ΕΑΑΝ

ΣΧΕΤ. : Έγγραφο με αρ. πρωτ. 75/31-3-2014 ΕΑΑΝ

1. Σε συνέχεια σχετικού σας αναφέρω ότι ευθύνη του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, υπάρχει όχι μόνο όταν με πράξη ή παράλειψη οργάνου αυτών παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου, αλλά και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως (Σ.τ.Ε. 2796/2006 7μ., 2741/2007, 1019/2008, 4133/2011 7μ., 424/2012).

2. Αν και πραγματοποιούνται δραματικές αλλαγές επί τα χείρω, από την Κυβέρνηση, (εκδίδονται δυσμενείς Υπουργικές Αποφάσεις, δημοσιεύονται Νόμοι με διατάξεις ενάντια των συμφερόντων των εν αποστρατεία αξιωματικών), η αντίδραση του επισήμου συνδικαλιστικού μας οργάνου (ΕΑΑΝ), είναι από ασθενής- υποτονική έως ανύπαρκτη.

3. Αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την απώλεια των αποθεματικών μας, μέχρι και σήμερα ούτε Μηνυτήρια Αναφορά έχετε καταθέσει, ούτε και Αγωγή στα αρμόδια Πολιτικά Δικαστήρια για την παράνομη απώλεια, (τα οποία να σημειωθεί ότι προέρχεται αποκλειστικά από τις εισφορές μας). Με την μέχρι και σήμερα στάση σας να οδηγεί σε συμπέρασμα ότι την αποδεχόμεθα ως νομίμως γενομένη.

4. Το Υπουργείο Εργασίας έχει εκδώσει το Φ.80000/οικ.28612/5798/5-12-2012 και το Φ.80000/1213/285/24/1/2013, με τα οποία τα Μ.Τ. και ΕΚΟΕΜ αποτελούν Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και εντάσσονται στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό, με τις επακόλουθες μειώσεις, τα οποία αν και είναι εις γνώση σας δεν έχετε μέχρι και σήμερα προβεί στις κατά νόμο ενέργειες, για την προσβολή και ακύρωση τους, προς υπεράσπιση των συμφερόντων μας.

5. Συναφώς των ανωτέρω η πάγια θέση μου είναι ότι, όποιος συνεχίζει να είναι σε γραμμή εκτός νομιμότητος θα υποστεί τις συνέπειες των δικών του επιλογών και κατ’ ακολουθία δεν δύναμαι σύμφωνα με την προτροπή σας, να παύσω να κινούμαι νομικά και δικαστικά εναντίον της ΕΑΑΝ, με αντάλλαγμα καταλήψεως κάποιας θέσεως.

6. Σε κάθε περίπτωση δεν στρέφομαι κατά του συνόλου των μελών, του ΔΣ/ΕΑΑΝ αλλά εκείνων των Μελών που οι νοοτροπίες τους, οι πράξεις τους και οι παραλείψεις τους, δεν συνάδουν με την ιδιότητα του αξιωματικού, ως μαχητού μέχρι «της τελευταίας ρανίδος».

7. Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει πασιφανώς και πασίδηλα, εξόφθαλμα δε, η μέχρι και σήμερα μη αντιμετώπιση από μέρους σας, των δυσμενών ενεργειών της Κυβέρνησης, με τις προσήκουσες νόμιμες ενέργειες._

Προβολή δημοσίευσης στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου