....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Πως λειτουργεί ο ΕΚΟΕΜΣ !Βασίλης Σταθόπουλος Βάσει της κειμένης νομοθεσιας, ο κ. Α/ΓΕΣ καθορίζει την τιμή μεριδίου του βοηθήματος του ΕΚΟΕΜΣ, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται, αν θυμάμαι καλά, από τον Υποδιευθυντή του ΜΤΣ, τον αρχαιότερο εν ενεργεία Αξιωματικό, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του ΜΤΣ και τον Υποδιευθυντή της ΓΕΣ/ΔΟΙ. Η επιτροπή αυτή συντάσσει την εισήγηση, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που της παρέχει η ΔΕ του ΕΚΟΕΜΣ.
Προβλέπεται επίσης ότι από τα έσοδα του κάθε έτους το 10% τηρείται ως απόθεμα και το 90% διανέμεται ως βοήθημα. Δεν προβλέπεται από το νόμο η διανομή χρημάτων τα οποία εισπράττονται κατά το τρέχον έτος. Αυτό δεν τηρείται και αυθαίρετα διανέμεται βοήθημα από τα έσοδα του τρέχοντος έτους, με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή, ο οργανισμός να υποστή ταμειακή αδυναμία και να πάψη να διανέμη βοήθημα.
Η ΗΔΙΚΚΑ απαιτεί τη δήλωση του του βοηθήματος που θα διανεμηθή σε κάθε μερισματούχο, τη 10η του προηγουμένου μηνός.
Κατόπιν αυτόν είναι εύλογο ότι η απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ, η οποία καθορίζει το ύψος της τιμής μεριδίου του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΣ για το έτος χ, για να τηρήται η νομινότητα, πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, του προηγουμένου έτους. Για την περίοδο κατά την οποία διετέλεσα μέλος της ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ, ουδέποτε συνέβη αυτό και το βοήθημα εδίδετο παράνομα, χωρίς καθορισμό ύψους αυθαίρετα σύμφωνα με την προηγούμενη τιμή του.
Πλέον τούτων στο παρελθόν δανείσθηκαν 40 περίπου εκατομμύρια ευρώ στο ΜΤΣ για πληρωμή ΒΟΕΑ, από τα οποία μικρό μόνο τμήμα έχει επιστραφή και το υπόλοιπο έχει συμφωνηθή να επιστραφή ΑΤΟΚΑ!!!
Από τις αρχές του 2013 και ιδιαίτερα του 2014 ήταν εμφανής η ανάγκη μιας δραστικής μειώσεως του μερίσματος της τάξεως τουλάχιστον κατά 30%, για να εξυγιανθή ο Οργανισμός και να πορεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ουδείς όμως εκ των υπευθύνων αναλάμβανε την ευθύνη να λάβη μια τέτοια απόφαση, η οποία θα προκαλούσε δυσαρέσκεια στο χώρο των Στρατιωτικών, εν όψει μάλιστα και των επερχομένων εκλογών ΟΤΑ και Ευρωκοινοβουλίου, οι δε εκάστοτε λαμβανόμενες κατ’ ουσίαν υπαγορεύονταν από το ΥΠΕΘΑ.
Μάταια εγώ προσωπικά και ο Αντγος Κρασσάς, που συμμετείχαμε στη ΔΕ ΕΚΟΕΜΣ πιέζαμε την εκάστοτε ηγεσία του ΓΕΣ να λάβη εγκαίρως την προβλεπόμενη απόφαση για το ύψος του μεριδίου, μέχρι σημείου να μη συνηγορούμε στη διανομή του βοηθήματος αν δεν ληφθή τέτοια απόφαση. Για τη στάση μας αυτή δεχόμασταν τα πυρά ανευθύνων στοιχείων που περιφέρονται στην ΕΑΑΣ και έχουν λόγο επί παντός επιστητού.
Έτσι φθάσαμε στη σημερινή κατάσταση και αποφασίσθηκε η μείωση του 15%, η οποία όπως είναι αντιληπτό, απομακρύνει τον κίνδυνο της ταμειακής αδυναμίας, αλλά δεν αποκαθιστά τη νομιμότητα και την ασφάλεια του οργανισμού. Το βοήθημα εξακολουθεί να διανέμεται παράτυπα από τις εισπράξεις του τρέχοντος έτους και δεν υπάρχει απόθεμα.
Αυτά εν ολίγοις και πιστεύω να κατάφερα να σας δώσω μια εικόνα της επικρατούσης καταστάσεως για να έχετε μια πιο δίκαια κρίση επί του θέματος.

Διαφοροποίηση του μερίσματος μηνός Αυγούστου 2014!

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σας ενημερώνει, αναφορικά με τη διαφοροποίηση του μερίσματος μηνός Αυγούστου 2014, ότι αυτή οφείλεται στην αύξηση του παρακρατούμενου φόρου επί του μερίσματος, που διενεργείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), λόγω του ότι για πρώτη φορά ο φόρος υπολογίζεται επί του αθροίσματος όλων των συντάξεων των μερισματούχων (Κύρια σύνταξη, Επικουρικές συντάξεις, Μερίσματα, κ.λ.π.).
Τα ως άνω έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης για φόρο, αλλά και τη μείωση του οφειλόμενου ποσού, που θα πρέπει να πληρώσουν οι μερισματούχοι μετά την εκκαθάριση της Φορολογικής τους Δήλωσης, Οικονομικού Έτους 2015.
Αθήνα, 31 Ιουλ 2014.
Εκ του ΜΤΣ

΄΄Η Ισχύς εν τη Ενώσει ΄΄........


     Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 28 /2014
                                                                                                                                                                                Αθήνα, 30 Ιουλ. 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41
      Μετά τις αρχαιρεσίες της ΕΑΑΣ και την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διοικητικού της Συμβουλίου το Μάιο του 2014, όλοι προσδοκούσαμε σε μια νέα πορεία δυναμική, ανανεωτική, διεκδικητική αλλά και συνεργασίας.  Με βάση αυτές τις
προσδοκίες και την ειλικρινή διάθεση συνεργασίας της ΠΟΣ με την ΕΑΑΣ (διακηρυγμένη πάγια θέση της Ομοσπονδίας), με την υπ’ αριθ. 24 της 24/6/2014 επιστολή μας, ζητήσαμε συνάντηση συνεργασίας με το ΔΣ της ΕΑΑΣ, στα πλαίσια του κοινού αγώνα και του πνεύματος συναδελφικής συνεργασίας και συνεννόησης, σε συνδυασμό και με την εκδοθείσα από 13 Ιουνίου απόφαση του ΣτΕ, περί αντισυνταγματικότητας των μειώσεων των συντάξεων των αποστράτων.

      Έκπληκτοι πληροφορηθήκαμε, αρχικά προφορικά και στη συνέχεια εγγράφως ότι με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ της 25ης Ιουνίου (ασύλληπτη ταχύτητα απάντησης)  απορρίφθηκε το αίτημα συνάντησης μας.  Όταν ο πρόεδρος της ΠΟΣ ενημερώθηκε προφορικά για την αρνητική απάντηση, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ, προκειμένου να αποτρέψει μια τέτοια απόφαση, τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις που θα δημιουργήσει στη συνοχή των συναδέλφων, στο κρίσιμο διάστημα που διανύουμε. Δυστυχώς όμως το ΔΣ της ΕΑΑΣ επέμεινε στην αρχική του απόφαση.

       Θεωρούμε απαράδεκτη και εκτός κάθε λογικής την άρνηση της ΕΑΑΣ να δεχθεί τη συνάντηση με την ΠΟΣ, η οποία είναι αναγνωρισμένο δευτεροβάθμιο όργανο, εκπροσωπεί νόμιμα 23 φορείς Στρατιωτικών-ΝΠΙΔ, που η συντριπτική πλειοψηφία των Μελών τους είναι Μέλη της ΕΑΑΣ και υφίστανται όλοι υποχρεωτικά την κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ (ποσοστό 1% επί του μερίσματος).

       Το έργο που έχει προσφέρει η ΠΟΣ προς όφελος των συναδέλφων, αλλά και υπέρ της ΕΑΑΣ, έχει αναγνωρισθεί και εκτιμηθεί κατ’ επανάληψη από το σύνολο των συναδέλφων, αλλά και από το προηγούμενο ΔΣ της ΕΑΑΣ.  Είναι αδιανόητο να γίνεται αποδεκτή η Ομοσπονδία με τις τεκμηριωμένες προτάσεις της, να συνομιλεί/συνεργάζεται με Υπουργούς (Εργασίας, Οικονομικών, παρά τον πρωθυπουργό κλπ), με την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και άλλους θεσμικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και να αγνοείται από την ΕΑΑΣ.

     Η ΠΟΣ, δείχνοντας ωριμότητα και υπευθυνότητα και συνεκτιμώντας τις τρέχουσες εξελίξεις, απέφυγε για αρκετές ημέρες να εκδώσει σχετική ανακοίνωση.  Οι τελευταίες όμως ενέργειες του ΔΣ της ΕΑΑΣ, που είναι και τα πρώτα δείγματά του, δημιουργούν έντονους προβληματισμούς και ανησυχία για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον των αποστράτων.  Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • Η αποφυγή ενημέρωσης των αποστράτων του ΣΞ, για τη ληφθείσα απόφαση μείωσης της οικονομικής παροχής του ΕΚΟΕΜΣ κατά 15%, απόφασης που έχει ληφθεί πριν από ένα μήνα (26 Ιουν 2014) και την οποία προφανώς γνώριζε, καθόσον συμμετέχει με δύο μέλη της στη επιτροπή του ΕΚΟΕΜΣ.
  • Η αντικατάσταση πετυχημένου Προέδρου Παραρτήματος της ΕΑΑΣ.
  • Η πρόκληση αλλεπάλληλων παραιτήσεων διορισμένων μελών ΔΣ Παραρτημάτων.
  • Η αποστολή εγγράφου προς τα Παραρτήματα, με το οποίο περιορίζει τη δραστηριότητά τους και λογοκρίνει κάθε προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων κλπ.
       
     Διαπιστώνοντας όμως τη συνεχιζόμενη αδράνεια της ΕΑΑΣ, ειδικά σε σχέση με την απόφαση του ΣτΕ και τον ατυχή χειρισμό της υπόθεσης από μέρους των Ενώσεων, που πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα Μέλη μας, τις προσπάθειες χειραγώγησης και λογοκρισίας κάθε εποικοδομητικής φωνής και ενέργειας καθώς και την έλλειψη διάθεσης συνεργασίας και κοινού μετώπου, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι συνάδελφοι να γίνουν κοινωνοί της ανησυχίας μας για τις εξελίξεις. Η ΕΑΑΣ βάλει κατά συμμάχων και συνεργατών, γνωρίζοντας προφανώς το κόστος. Το ερώτημα είναι ποιος ωφελείται για να δικαιολογηθεί τέτοιο κόστος.

    Η ΠΟΣ καλεί το ΔΣ της ΕΑΑΣ ν' αναθεωρήσει έγκαιρα τέτοιου είδους συμπεριφορές, να συνειδητοποιήσουν άπαντες, ιδιαίτερα στην κρίσιμη αυτή περίοδο, την ευθύνη που φέρουν απέναντι των μελών της ΕΑΑΣ, αλλά και των εν ενεργεία συναδέλφων μας, για τους οποίους επιβάλλεται η με κάθε τρόπο στήριξή τους στα αλλεπάλληλα νομοθετήματα που θίγουν τα συμφέροντά τους. «Η επιμέλεια των συμφερόντων  των μελών της και η  διατήρηση των σχέσεων μετά των εν ενεργεία συναδέλφων» περιλαμβάνονται στους βασικούς σκοπούς του έστω και απηρχαιωμένου ΝΔ 1171 / 1972, περί λειτουργίας των Ενώσεων Αποστράτων.


      Η ΕΑΑΣ ανήκει σε όλους μας, στηρίζεται από όλους μας, αποδεχόμαστε την μέχρι τώρα προνομιακή μορφή και χρηματοδότησή της, σε σχέση με τους άλλους Φορείς μας, αρκεί να μην θέτει σε κίνδυνο την προάσπιση των συμφερόντων μας και να μην μειώνει τη διαπραγματευτική ισχύ μας.  Δυστυχώς το «Η ισχύς εν τη ενώσει»  που επικαλείται η ΕΑΑΣ ακούγεται σαν ανέκδοτο ή το χειρότερο σαν ειρωνεία.

    Προτείνουμε η ΕΑΑΣ να αναλάβει πρωτοβουλίες ενεργοποίησης των Μελών, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει και να ζητήσει τη συνδρομή των Φορέων και προσώπων που δύνανται να συνδράμουν στη διαχείριση της παρούσας κατάστασης, κυρίως στα θέματα της απόφασης του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των μειώσεων, της αλλαγής της μεθόδου υπολογισμού του εφάπαξ, της λειτουργίας του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ κλπ.  


ΑΜΕΣΑ, ΣΗΜΕΡΑ,  ΓΙΑΤΙ ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                         Ο                                                                                                       Ο
                   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
         Νικολόπουλος Βασίλειος                                                                      Παπαδόπουλος Βασίλειος
                   Ταξχος  εα                                                                                         Ταξχος εα

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Έλληνας Στγος υψώνει την μεγαλύτεη σημαία στην ΞάνθηΈλληνας Στρατηγός θα υψώσει την μεγαλύτερη Ελληνική Σημαία «7χ10 Μ» στη Ξάνθη !
simaia 2Ένας Στρατηγός ε.α που πήρε σβάρνα τα Πομακοχώρια της Ξάνθης και ανοίγει Εκκλησιές ,’Ένας Έλληνας που δεν υπολογίζει (Τουρκοπράκτορες και στελέχη του Προξενείου ),ούτε βέβαια την τοπική αλλά και την Αθηναϊκή ελίτ ,ξεκίνησε ένα αγώνα που δικαιώνεται...Να υψώσει την Μεγαλύτερη Ελληνική Σημαία στο ύψωμα Αυγό στην θέση της παλιάς Σημαίας !
Χωρίς καμιά βοήθεια από Ελληναράδες και μεγαλόσχημους ,αλλά με την Ευλογία του Δεσπότη της Ξάνθης που πολλοί τον παρομοιάζουν σαν τον (Παπαφλέσα της Θράκης) και με την βοήθεια του απλού λαού κατόρθωσε το ακατόρθωτο !
Η Σημαία των (7Χ10Μ ) και ο Ιστός – Πυλώνας των 18Μ είναι ήδη έτοιμα και αναμένουν την μεταφορά του στο ύψωμα (αυγό ) φώτο DSCN2805R OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Κάνει έκκληση στο ΓΕΣ για την συνδρομή Ελικοπτέρου της Α.Σ για την μεταφορά του Ιστού των 18 μέτρων και της Ελληνικής Σημαίας που είναι (7χ10μ ) και θα είναι ορατή από παντού ενώ θα φωτίζεται και την νύχτα ώστε να ανεβάζει το ηθικό των Πολιτών της Ξάνθης και να τρομάζει τους λογής -λογής επισκέπτες απο την Τουρκία που θεωρούν και συμπεριφέρονται στην Θράκη μας περίπου ως Τουρκική Επαρχία ( Γιατί κάποιοι στο όνομα της Ευρώπης και της Δημοκρατίας τους έδωσαν αυτό το δικαίωμα )
Σημειώνει ο ίδιος: Θα υποβάλλουμε αίτημα στο ΓΕΣ , για την έγκριση -διάθεση του Ε/Π CHINHOOK, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη μεταφορά υλικών και ανάρτηση του 18-μέτρου πυλώνα )
Ας ελπίσουμε το ΓΕΣ που στέλνει τα ελικόπτερα του παντού ακόμη και για μεταφορά VIP προσώπων να …Ανταποκριθεί !
Ευχαριστεί από τα βάθη της Καρδιάς του για την Συμπαράσταση και κάνει έκκληση στους Απανταχού Πατριώτες αλλά και στους Κρατούντες !
( Ευχαριστήριο : Τοποθέτηση Μεγάλης Σημαίας σε Ιστό 18μ )
1. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, Φορείς , Επιμελητήρια , Συλλόγους- Ενώσεις αλλά και τους 145 απλούς Πολίτες και επαγγελματίεςτης Ξάνθης, όπως και το νέο Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, για τη γενναία προσωπική του εισφορά, που όλοι μαζί αγκάλιασαν την ιδέα για την τοποθέτηση της μεγάλης Ελληνικής Σημαίας( 7Χ10μ) σε Πυλώνα 18μ ,στο υψηλότερο σημείο της Ξάνθης( Υψ. ‘’ΑΥΓΟ’’), για να είναι ΟΡΑΤΗ από κάθε σημείο, αλλά και ταυτόχρονα να γεμίζει με Εθνική Υπερηφάνεια, ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους, όπως και τους διερχόμενους από την ΞΑΝΘΗ.
2. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Εταιρεία SCRAP, ‘’Αφοί Κων/ου ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ‘’ που προσέφερε ΔΩΡΕΑΝ τον 18-μετρο Πυλώνα βάρους 900 Kg, την Τεχνική Εταιρεία » Αριστείδης ΣΙΓΛΙΔΗΣ», που εκπόνησε δωρεάν τη στατική μελέτη της θεμελίωσης, όπως και το Μηχανουργείο ‘’ Ι.ΤΥΡΠΑΝΗΣ & Υιοί’’, που υλοποίησε τις τελικές και αναγκαίες προσαρμογές στον πυλώνα για την θεμελίωση , όπως και την ανάρτηση του ιστού καθώς και του μηχανισμού έπαρσης της Σημαίας.
3. Χαρακτηριστικά έντονη ήταν η θετική προσέγγιση και επιθυμία όλων των Κατοίκων για το θέμα , που το αναγκαίο ποσό των 2.500 ΕΥΡΩ, συμπληρώθηκε σε 3 εργάσιμες ημέρες και ήδη η Σημαία και ο Ιστός της είναι στην Ξάνθη.
4. Τέθηκε επίσης πρόταση για τον νυχτερινό » φωτισμό» της Σημαίας και αποφασίστηκε η υλοποίηση της, με την τοποθέτηση Φωτοβολταϊκού συστήματος φωτισμού .
5.Οι προσφορές και η συγκέντρωση χρημάτων για την εξόφληση του φωτοβολταϊκού που παραγγέλθηκε, θα συνεχιστεί μέχρι 5 Αυγ.2014.( στα Γραφεία μας ή κατάθεση σε λογαριασμό ΕΤΕ: 786-70215694).
georgiadis-giorgos- 6. Επιθυμητός Χρόνος Ολοκλήρωσης : Η 29 Αυγ.2014( ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), για να γίνει με κάθε επισημότητα η έπαρση της Σημαίας, τις απογευματινές ώρες ανήμερα της Εορτής του Προστάτη Αγίου και Πολιούχου της Ξάνθης, Αγ Ιωάννου του Προδρόμου, ταυτόχρονα με την Υποστολή της Σημαίας της Κεντρικής
Πλατείας ( Ωρολογίου), από το Τιμητικό Στρ. Άγημα και η Ξανθιώτικη Κοινωνία,θα έχει δυνατότητα να την παρακολουθήσει .
Για το ΤΣ/Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης
Υπτγος ε.α. Γεώργιος Γεωργιάδης
Πρόεδρος ΤΣ ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

 ΣΧΟΛΙΟ : Ας τα βλέπουν αυτά κάποιοι που μας θεωρούν ΄΄αυτιστικούς΄΄ καρεκλοκένταυρους και πολλά άλλα . Μπράβο στον φίλο Πρόεδρο της ΕΑΑΣ Ξάνθης!

Ενημέρωση από Υπουργείο Εργασίας για το πολυνομοσχέδιο !
Ενημέρωση από Δνων Σύμβουλο της ΕΑΑΣ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τύπου
     Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλλεται μια συστηματική προσπάθεια  εξορθολογισμού και ενδυνάμωσης της βιωσιμότητας όλων των τομέων του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, με κριτήρια τη διαφάνεια, τη δικαιοσύνη και την ορθή διαχείριση των πόρων, ώστε να ενισχυθεί η αλληλεγγύη των γενεών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και υλοποιηθεί σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. 

Στο πολυνομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν διατάξεις που εντάσσουν το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών, στις οποίες δεν συμμετέχει χρηματοδοτικά το Κράτος, σε ένα ενιαίο πλαίσιο παρακολούθησης ώστε με την εφαρμογή των κατάλληλων συντελεστών βιωσιμότητας να μην υπάρχουν στο μέλλον ελλείμματα. 

Ωστόσο, με δεδομένη την αρχή βιωσιμότητας στα ταμεία του ένστολου προσωπικού των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θα υπάρχει πρόνοια που θα προφυλάσσει σε κάθε περίπτωση το αξιόμαχο αυτών των κρίσιμων πυλώνων της χώρας. 

Αυτό σημαίνει ότι:  

1.     Τα ταμεία διατηρούν στο ακέραιο την αυτονομία διαχείρισης της υφιστάμενης και μελλοντικής περιουσίας τους και παραμένουν υπό την εποπτεία των αντίστοιχων υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας & Αιγαίου, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

2.     Στην εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας, θα υπάρξει "ρήτρα αξιομάχου" δηλαδή ειδική πρόνοια που θα λαμβάνει υπόψη τη διασφάλιση του αξιομάχου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε οι όποιες προσαρμογές να γίνουν σταδιακά και σε βάθος χρόνου. 

3.     Διασφαλίζεται πλέον οριστικά η βιωσιμότητα των ταμείων έτσι ώστε οι νέες γενιές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας να λαμβάνουν απρόσκοπτα αυτές τις παροχές.

Απονομή Πτυχίων 28ης Εκπαιδευτικής Σειράς της ΣΤΗΑΔ

ΠΡΟΣ  :    Σύνδεσμο Αποστράτων       ΣΧΟΛΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
                Αξκών Διαβιβάσεων                ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
                                                                    ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
                                                                    Τηλ. 210 5382430
                                                                    Φ.463/14/11190
ΚΟΙΝ   :    ΣΤΗΑΔ                                   Σ.185
                                                                    Χαϊδάρι, 09 Ιουλ 2014


ΘΕΜΑ :    Εορτές - Τελετές

          1.       Σας γνωρίζουμε ότι, την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 θα λάβει χώρα η τελετή απονομής των πτυχίων στους σπουδαστές της 28ης Εκπαιδευτικής Σειράς της ΣΤΗΑΔ.

          2.       Η Σχολή θα οργανώσει την εκδήλωση όπως παρακάτω:

                    α.       Απονομή πτυχίων στο χώρο  της ΣΤΗΑΔ την 10:30 Ω.

                    β.       Δεξίωση σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του κτιρίου της σχολής την 11:00 Ω.

           3.  Η Σχολή με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην προαναφερομένη τελετή και παρακαλούμε όπως δεχθείτε τη συνημμένη πρόσκληση.

           4. Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του παρόντος στα μέλη του συνδέσμου. 

                                                                            Σχης (ΔΒ) Νικόλαος Αποστόλου
Ακριβές Αντίγραφο                                                                  Διοικητής
Σκεμπές Αναστάσιος
        Μ.Υ/TE B΄

Σχέδιο Νόμου για εφάπαξ ΕΛΟΑΣ - ΕΛΟΑΝ - ΕΛΟΑΑ ( Στρατιωτικών)ΜΕΡΟΣ Δ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 221
Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1.
2.
3. Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.1, περ.(β) και περ.(στ). του ν.4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των οριζομένων στο ανωτέρω εδάφιο το αρμόδιο όργανο διοίκησης παύεται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.
         Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου, δύνανται μέχρι 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α` 160).


Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ
       Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 313 τ.Β΄12/2/2014), αφού επανεκτυπώθηκε λόγω παραλείψεων, η  Υπουργική Απόφαση για τον υπολογισμό του εφάπαξ σε όλα τα Ταμεία Πρόνοιας με το νέο μαθηματικό τύπο, που θα χρησιμοποιείται πλέον για τον υπολογισμό του βοηθήματος. 
      Το κλειδί στο νέο τύπο υπολογισμού του εφάπαξ είναι ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου, που θα είναι διαφορετικός κάθε χρόνο, καθώς εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους:
α) Τις συνολικές εισφορές των ασφαλισμένων     
β) Τα διοικητικά έξοδα του έτους προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του φορέα προς τους ασφαλισμένους
γ) Την ειδική τακτική εισφορά του έτους ,όπου υπάρχει.    
δ) Την περιουσία του Ταμείου (έσοδα επενδύσεων ,έκτακτα έσοδα κ.ά), όπως θα έχει διαμορφωθεί την 31/12 του προηγούμενου έτους  χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζομένων, τα διοικητικά έξοδα και η τακτική ειδική εισφορά.   
ε) Τα εφάπαξ που οφείλονται σε όσους έχουν αποχωρήσει και δεν έχουν λάβει το βοήθημα. 
στ) Το οικονομικό έτος  για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας   
       Δημιουργούνται από 1-1-2014 ατομικές μερίδες στις οποίες τηρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο    
      Ο ΝΈΟΣ τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ δεν εξασφαλίζει ποτέ σταθερό εφάπαξ, αφού τα ανωτέρω δεδομένα  θα αλλάζουν κάθε χρόνο και θα βγάζουν διαφορετικά ποσά εφάπαξ.
      Κριτήριο για το χρόνο λήψης του εφάπαξ δεν είναι η ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης, όπως γινόταν μέχρι τώρα ούτε η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος αλλά η ημερομηνία της αποχώρησης από την υπηρεσία, η ημερομηνία δηλ. της λύσης της υπαλληλικής σχέσης με το Δημόσιο.      

Γιάννης Μπαλάγκας
Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ
Πηγή : ΠΟΣ

Έμμεσα οδηγούν ΜΤΣ-ΜΤΝ.ΜΤΑ στην ενοποίηση με το ΕΤΕΑ!Την ενοποίηση επικουρικών ταμείων, την εισαγωγή συντελεστή βιωσιμότητας για τα εφάπαξ βοηθήματα, τη δυνατότητα μετατροπής επικουρικών ταμείων σε επαγγελματικά και την κατάργηση κοινωνικών πόρων προβλέπουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε σήμερα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου... από την 1.1.2015 ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΕΠΑΣΑ) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) υπάγονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η ένταξη στο ΕΤΕΑ «κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν».
Προβλέπεται επίσης, ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, κάθε φορά, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, θα καθοριστούν οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ, «ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στο μέλλον νέων ελλειμμάτων και η μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό».
Με άλλες διατάξεις, διασφαλίζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τα συγκεκριμένα ταμεία, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς αυτούς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 να μετατραπούν αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.
Τέλος καταργούνται κοινωνικοί πόροι υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων τ. ΤΕΑΔΥ και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.
Καταργείται η συμμετοχή του ΟΤΕ για παροχή συντάξεων ΕΛΠΦΠΤΤ, στο ΤΕΑΔΥ και η εισφορά από τις ποινές που επιβάλλονται σε χρήμα ή ποσά που προκύπτουν από μετατροπές ποινών.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Ενέργειες Στρκών μετά την μη εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕΓιάννης Αντωνιάδης , Πρόεδρος Αποφοίτων ΣΣΑΣ
Αυτό που γραφαμε τις προάλλες....

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους οι Στρκοί μετά την μη εκτέλεση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣΤΕ έχουν δύο επιλογές.

Η πρώτη επιλογή είναι να καταθ έσουν αγωγή στα Διοικητικά Δικαστήρια σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και να ζητήσουν να δικαστει με διαδικασίες εξπρές, ως πρότυπη δίκη, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 3900/2010.

Η δεύτερη επιλογή που έχουν οι Στρκοί είναι να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτσαμάνη για μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης κατά το Σύνταγμα, τον Ποινικό Κώδικα και την νομοθεσία, από την πλευρά των αρμοδίων υπουργών. 

Αυτό μεταφράζεται ότι από την Εισαγγελία πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας των αρμοδίων υπουργών που αρνούνται να εφαρμόσουν την απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ, προκειμένου να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη: 1) για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Ποινικού Κώδικα) και 2) για μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση (άρθρο 232Α Ποινικού Κώδικα).


Το πρώτο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, ενώ ο διαπράξας το αδίκημα έχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση και το δεύτερο αδίκημα, αυτό της μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Αξιωματικοί και δημοσιεύματα


Πηγή : staratalogia

Τελευταία, εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας απόφαση, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές και στις συντάξεις των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από 1/8/2012 (απόφαση 2192/2014 Ολομέλειας).

Την απόφαση αυτή ακολούθησαν δημοσιεύματα στον γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο με... απαξιωτικούς, υβριστικούς υποτιμητικούς, καταφρονητικούς και απαράδεκτα εμπαθείς για τους αξιωματικούς χαρακτηρισμούς, με ρηχό, θορυβώδη, απληροφόρητο και συγχυτικό λόγο. Χαρακτηρισμοί, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά απηχούν αντιλήψεις που αντιστρατεύονται τη θεσμική, κατά το Σύνταγμα και τους νόμους, αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των στρατιωτικών, που καθορίστηκε από τον κοινοβουλευτικό νομοθέτη, είναι το αντιστάθμισμα των απαγορεύσεων, των περιορισμών και των ειδικών συνθηκών εργασίας, που συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και της αναγνώρισης της εθνικής σημασίας της αποστολής που αναλαμβάνουν και επιτελούν.

Για αυτούς ακριβώς τους λόγους και όχι ως «προνόμιο» αναγνωρίζεται το αποκαλούμενο «ειδικό μισθολόγιο» των στρατιωτικών, με το οποίο επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου, αναγκαίου για την αξιοπρεπή διαβίωση των ιδίων και της οικογένειάς τους.

Με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, οι αξιωματικοί υπέστησαν, στα τελευταία χρόνια, εκτός από τα άλλα βάρη, και αλλεπάλληλες μισθολογικές μειώσεις που φθάνουν μέχρι 40% των αποδοχών τους και 60% των συντάξεων των αποστράτων. Τις μειώσεις αυτές δεν αμφισβήτησαν, αναλογιζόμενοι την ανάγκη της οικονομικής ανόρθωσης της πατρίδας μας και τη δεινή οικονομική θέση μεγάλης μερίδας των συνανθρώπων μας. Τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2012, ψηφίστηκε ο νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') με τον οποίο υπέστησαν νέες περικοπές και μειώσεις λόγω μεταβολής του βασικού μισθού και των συντελεστών προσδιορισμού των διαφόρων βαθμών της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Για τις μειώσεις αυτές, η ΕΑΑΣ άσκησε νόμιμα ενώπιον της Δικαιοσύνης τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, όχι για να επανέλθουν οι αποδοχές των στρατιωτικών στο προ της κρίσης μισθολογικό καθεστώς, αλλά για να κριθούν οι περικοπές του νόμου 4093/2012 αντισυνταγματικές, πράγμα που έγινε με την προμνημονευόμενη απόφαση. Μία απόφαση, η οποία αποκαθιστά τη συνταγματική τάξη, δεν επαναφέρει μισθούς και συντάξεις στα προ της οικονομικής κρίσης επίπεδα, αλλά ούτε και προνόμια δημιουργεί και απονέμει.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, παρά τις πολλαπλές περικοπές και μειώσεις που έχουν υποστεί, εργάζονται με αφοσίωση, υψηλό φρόνημα και σεβασμό στην αποστολή τους. Περιφρουρούν με αυτοθυσία, αίσθημα ευθύνης, ζήλο και αυταπάρνηση τα συμφέροντα της πατρίδας μας και την εδαφική της ακεραιότητα και κυριαρχία και εξασφαλίζουν κάθε στιγμή την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τμημάτων τους. Τα σύγχρονα οπλικά συστήματα δεν έχουν καμία επιχειρησιακή αξία αν δεν υπάρχει η δύναμη της ψυχής των στελεχών.

Οι αξιωματικοί είναι απογοητευμένοι και οργισμένοι από τις προσπάθειες μερικών, ευτυχώς ολίγων, δημοσιογράφων, αυτόκλητων κατηγόρων τους, που έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, και όμως αντιμετωπίζουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων χωρίς την ανάλογη υπευθυνότητα και σοβαρότητα.

Αλήθεια, γιατί αυτή η αποδοκιμασία μερίδας δημοσιογράφων προς τους αξιωματικούς, προς μια κοινωνική τάξη που δεν έχει τη δυνατότητα να προασπίσει τα δικαιώματά της; Γνωρίζουν ότι καμία άλλη κατηγορία Ελλήνων πολιτών δεν παραπλανήθηκε και δεν δοκιμάστηκε οικονομικά, κατά την παρούσα περίοδο της κρίσης, όσο οι εν ενεργεία και αποστρατεία αξιωματικοί;

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 29/07/2014 – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ Υποστράτηγος ε.α.)
 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΤΩΝ AYΞΗΣΕΩΝ 6%-10% ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ

Αυξήσεις που θα κυμαίνονται από 6% μέχρι και 10% προσανατολίζεται να δώσει η κυβέρνηση στους Στρατιωτικούς και στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο...σκόπελος της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Η κυβέρνηση, είτε με την κατάρτιση νέου μισθολογίου για τους Στρατιωτικούς, είτε με τροπολογία ή και Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προτίθεται να λύσει το πρόβλημα στο πνεύμα, αλλά όχι και στο γράμμα της απόφασης του ΣτΕ...
αυξάνοντας τις αποδοχές των Στρατιωτικών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή και, κυρίως, αντιδράσεις άλλων κοινωνικών ομάδων. 
Το υπουργείο Οικονομικών έχει επεξεργαστεί διάφορα σενάρια και φαίνεται  να καταλήγει σε ένα, αυτό που αποκλειστικά παρουσιάζει σήμερα το ''ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ'' και είναι το εξής:
 Θα «περάσει» τροπολογία στη Βουλή (πιθανή και η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου), που θα προβλέπει κλιμακωτή αύξηση από 6% μέχρι 10% των αποδοχών των Στρατιωτικών με μισθολογικά κριτήρια.

 Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, στους στρατιωτικούς που οι συνολικές αποδοχές τους υπερβαίνουν τα 1.800 ευρώ η αύξηση θα είναι 6%. Για αποδοχές από 1.100-1.799 ευρώ η αύξηση θα είναι 8% και για αποδοχές μικρότερες των 1.100 ευρώ θα προβλεφθεί αύξηση 10%. 

Εξετάζεται, αν οι αυξήσεις θα αφορούν μόνο τους εν ενεργεία Στρατιωτικούς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, με πρόβλεψη να επεκταθεί στους συνταξιούχους, σε βάθος χρόνου.
Σχετικά με την επιστροφή των αναδρομικών, η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει ότι το θέμα είναι ανεπίκαιρο και θα συζητηθεί, όταν θα βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. 
Ένα άλλο σενάριο είναι η δημιουργία άμεσα νέου μισθολογίου για τους Στρατιωτικούς, ώστε να ικανοποιηθεί σχετικά και η απόφαση του ΣτΕ, με αυξήσεις και πάλι κλιμακωτά και μέχρι το πολύ 10% (οροφή), που μάλλον θα περιλαμβάνει και τους συνταξιούχους αποστράτους. 
Συνεπώς, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαιώνει τους Στρατιωτικούς, θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να νομοθετήσει προς την ίδια κατεύθυνση και να αποκαταστήσει πλήρως τις μισθολογικές αδικίες, που έγιναν σε βάρος των Στρατιωτικών και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Η απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Χώρας (ΣτΕ) προβλέπει ρητά επαναφορά των αποδοχών και των συντάξεων των στρατιωτικών στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012 και αναδρομική επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών από μισθούς και συντάξεις στους δικαιούχους στρατιωτικούς. 
Ομως, ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, δήλωσε ότι «η κυβέρνηση θα δώσει μια συνολική λύση για το θέμα. Οι πολιτικοί αποφασίζουν τη δημοσιονομική πολιτική και όχι η δικαστική εξουσία», είπε ο Γ.Χαρδούβελης, για να προσθέσει χαρακτηριστικά πως «έχει λόγο η Δικαιοσύνη για το τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, αλλά δεν μπορεί να κάνει δημοσιονομική πολιτική». 
Ακόμη, διευκρίνισε ότι από τις δικαστικές αποφάσεις ασκούνται πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και, επί της ουσίας, άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να εφαρμόσει επακριβώς τις αποφάσεις των δικαστηρίων, εν αναμονή μάλιστα και της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την ερμηνεία των συγκεκριμένων αποφάσεων, που θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να κάνει διασταλτικές και κάπως διαφορετικές «ερμηνείες» και να νομοθετήσει ανάλογα.
 Επίσης, την αντίθεσή τους στην υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων που δημιουργούν δημοσιονομικά ελλείμματα έχει εκφράσει και η τρόικα.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνολικές αποδοχές των εν ενεργεία Στρατιωτικών από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί από 30% μέχρι και 50% ,ενώ οι μειώσεις στους συνταξιούχους Στρατιωτικούς κυμαίνονται από 25% μέχρι και 40%. 
Στην περίπτωση που εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του ΣτΕ, οι Στρατιωτικοί και οι απόστρατοι θα έχουν σημαντικές αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους, ενώ η επιστροφή των αναδρομικών υπολογίζεται στα 450 εκατ. ευρώ. 
Όταν οι Ενώσεις των Αποστράτων επισκέπτονται την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, τους διαβεβαιώνουν ότι η απόφαση του ΣτΕ θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, ενώ σε ανάλογες συναντήσεις τους με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών οι απαντήσεις δεν είναι και πολύ «ξεκάθαρες».
Χρήστος Καπούτσης
πηγή:paraskhnio.gr

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Εκδηλώσεις σε ΓΡΑΜΜΟ 2014
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Πιερίας την 31 Αυγούστου 2014 θα λάβει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΕΑΑΣ στον ΓΡΑΜΜΟ.

Παρακαλούνται τα μέλη μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω εκδήλωση να δηλώσουν την συμμετοχή τους στα Γραφεία του Παραρτήματός μας μέχρι την 20η Αυγούστου 2014.

Τα έξοδα του  λεωφορείου  ειναι από την ΕΑΑΣ.

Στρκοι θα κληθούν να επιστρέψουν εφάπαξ !!! Άρθρο αξιωματικού"Στρατιωτικοί θα κληθούν να επιστρέψουν εφάπαξ"! Άρθρο αξιωματικού

28.07.2014 | 00:01
Image
Γράφει ο 
Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος*

Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν την Παρασκευή 25 Ιουλίου  ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης και ο αναπληρωτής υπουργός Χρ. Σταϊκούρας με αντικείμενο της συνάντησης την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου σκούπα του Υπουργείου Οικονομικών με τα προαπαιτούμενα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για να εκταμιευθεί η δόση του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Το πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί θα περιλαμβάνει από φορολογικές διατάξεις, μέχρι την χρηματοδότηση κομμάτων. Όλα σε ένα παρά το γεγονός ότι η επιλογή του Β’ Θερινού Τμήματος της Βουλής δεν έγινε τυχαία διότι στην πλειονότητά του απαρτίζεται από νέους βουλευτές και θα πρέπει να ψηφιστεί το αργότερο μέχρι τις 8 Αυγούστου 2014.

Σε αυτό το πολυνομοσχέδιο το Υπουργείο Εργασίας εντελώς αιφνιδιαστικά έφερε ρυθμίσεις προς ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων προκαλώντας αντιδράσεις στα στελέχη των Σωμάτων Ασφάλειας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις στο άρθρο 221 παράγραφοι 1,2 και 3 προβλέπονται η υπαγωγή και πάλι του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Εργασίας. Η ένταξη από 1/1/2015 των τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλειας του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕ. Η εφαρμογή από 1/1/2015 των διατάξεων του Ν. 4242/2014 στους Τομείς του Κλάδου Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ και o νέος μαθηματικός τύπος υπολογισμού του εφάπαξ, που σημαίνει αυτόματη μείωσή του κατά 40% έως 50% στα στελέχη των Σωμάτων Ασφάλειας.

Ανάλογες ρυθμίσεις έχουν ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και προβλέπονται στο άρθρο 221 και στις παραγράφους 4 και 5 και αφορούν τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και την αναγκαιότητα έκδοσης τεχνικών παραμέτρων και του συντελεστή βιωσιμότητας τους υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αμέσως εκδηλώθηκαν έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των αστυνομικών οι οποίοι κατήγγειλαν το υπουργείο Εργασίας για την επαναφορά της διάταξης στον πρωθυπουργό της χώρας ενημερώνοντας τον ότι αν ψηφιστούν οι διατάξεις κύμα αθρόων συνταξιοδοτήσεων 4.000 αστυνομικών θα επέλθει με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιων προβλημάτων στη λειτουργία του Σώματος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το όποιο δεν έχει αντιληφτεί τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων από τα δύο άρθρα που υπάρχουν στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο.


Το Άρθρο 221παραγραφος 4 αναφέρει <<Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει  συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία νέων ελλειμμάτων, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Α., Μ.Τ.Ν.) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους>>.

Το Aρθρο 221 παράγραφος 5 αναφέρει :


<<Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων (β) και (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της  παραγράφου 2  του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) καθώς και η υπουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β΄313), όπως κάθε φορά ισχύουν>>. Ξεκινώντας από την "σκόπιμα μπερδεμένη "σύνταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 221 στην οποία όλα τα άρθρα των νόμων που αναφέρονται όταν ψηφίστηκαν δεν συμπεριελάμβαναν τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ και των Σ.Α., και τους Ειδικούς Λογαριασμούς τώρα οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Εργασίας τα συμπεριλαμβάνουν εκτός αν κάτι αλλάξει.

Η εφαρμογή αυτών των διατάξεων για το νέο σύστημα υπολογισμού των εφάπαξ επιφέρει νέες μειώσεις και ιδιαίτερα η προσθήκη στον μαθηματικό τύπο του υπολογισμού των εφάπαξ παροχών του "συντελεστή βιωσιμότητας" οδηγεί σε μειώσεις των εφάπαξ μέχρι και 90%.  

Το ανωτέρω αποτελεί συμπέρασμα από την αναλογιστική μελέτη που έγινε σε όλα τα Ταμεία με συντελεστή βιωσιμότητας για να εκτιμήσουν σε τι κατάσταση θα ήταν αν εφαρμοζόταν η τότε η Υπουργική Απόφαση 30854/3809/31.12.2012 .Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το ΜΤΣ είχε κάτω από 0,1, το ΜΤΝ είχε 0,4 και το ΜΤΑ 0,3.

Αυτό σημαίνει ότι το εφάπαξ που θα παρείχε το ΜΤΣ θα ήταν της τάξης του -90%, το ΜΤΝ -60% και το ΜΤΑ -70%.
Επιπλέον των ανωτέρω το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος θα υπολογίζεται με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στην Υπουργική Απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 που σημαίνει ότι όσοι έφυγαν από την υπηρεσία μετά την 1/9/2013 θα κληθούν να επιστρέψουν ποσό του Εφάπαξ που έλαβαν αφού από τότε άλλαξε ο υπολογισμός του.

Είναι πολιτικά ανεύθυνο και ανέντιμο να στηρίζεται η βιωσιμότητα μιας κυβέρνησης στον κοινωνικό αυτοματισμό και τη δυσφήμιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας διότι τα στελέχη αυτά όπως όλοι οι εργαζόμενοι πλήρωναν επί δεκαετίες τις εισφορές τους για το εφάπαξ και δε φέρουν καμία ευθύνη για την κατάσταση των Ταμείων τους.

 .*O Χρήστος Κουτσογιαννόπουλος είναι Ανώτατος Αξιωματικός εν Αποστρατεία
ΜΑ .Διεθνείς Σχέσεις και PhD. Επιχειρησιακή Οργάνωση Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

ΚΑΑΥ Πλαταμώνα η λέξη Συν-άδελφος εχει άλλη σημασία58463114
Τα ΚΑΑΥ του Πλαταμώνα είναι στρατόπεδο , εδώ δεν υπάρχουν υπηρεσίες 5άστερου ξενοδοχείου  , ούτε σερβιτόροι που στέκουν  πάνω από το κεφάλι σου ,αλλά χαμηλά ισόγεια ξύλινα σπιτάκια και κάποια πέτρινα που δίνουν στοιχειώδεις  ανέσεις  για μια εβδομάδα στις οικογένειες των Αξιωματικών. Εδώ οι Αξιωματικοί μπαίνουν στη σειρά και στην ουρά να πάρουν μόνοι τους το φαγητό και μπαίνουν ακόμη και  στη σειρά να πάρουν τον καφέ τους από το Μπάρ …Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ούτε βαθμοί ! Αλλά εδώ περισσεύει η ευγένεια, η ασφάλεια και η σιγουριά που νιώθεις ότι κάποιος είναι πάντοτε δίπλα σου…Εδώ το φαγητό είναι απλό αλλά αρκετό και σωστό και προπάντων οικονομικό , ούτε φοβάσαι να αφήσεις το παιδί σου να απολαύσει ένα παγωτό  ή ένα σάντουιτς αφού ξέρεις ότι έχει ελεγχθεί από τους ίδιους τους γονείς  !
Εδώ ο Διοικητής είναι πανταχού Παρών και μάλιστα χρησιμοποιώντας ένα απλό οικολογικό μεταφορικό μέσο  ένα ποδήλατο  τύπου «Mountain » που με αυτό οργώνει την άσφαλτο αλλά και την άμμο της παραλίας !
Εδώ ο υπεύθυνος της Διαχείρισης είναι και ο υπεύθυνος Ασφαλείας , εδώ ο οπλίτης που καθαρίζει τα τραπέζια είναι και ο επαγγελματίας Μπάρμπαν …!
Κατάπληκτος από την οργάνωση και την σοβαρότητα που αντιμετωπίζουν αυτοί εδώ οι άνθρωποι την αποστολή τους , κατάλαβα ότι εδώ η λέξις  «Συν-άδελφος»  έχει μια άλλη σημασία και ίσως για αυτό οι Στρατιωτικοί είναι από άλλη πάστα και πιστεύουν σε αυτό που κάνουν ! ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟ


IMG_0296
IMG_0298 IMG_0299 IMG_0301 IMG_0302 IMG_0303

IMG_0309 IMG_0310 
IMG_0319

IMG_0320IMG_0321
IMG_0325
IMG_0316
IMG_0313
ipp
ipp
Ο Χαμηλών τόνων Διοικητής των ΚΑΑΥ Λοχαγός  Λέφας Γρηγόρης (φώτο)  είναι η ψυχή του Στρατοπέδου   και αρνείται να μιλήσει για το έργο του …Θα το βρεις όμως παντού εκτός από το Γραφείο του !

Θα μας αποκαλύψει όμως ότι ο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χρίστος Μανωλάς σαν Στρατάρχης έδωσε μεγάλη σημασία στην λειτουργία των ΚΑΑΥ και έδωσε λύσεις σε χρόνια προβλήματα ,ενώ το έργο συνεχίστηκε και με τις οδηγίες του νέου Στρατάρχη της 1ης Στρατιάς Αντιστράτηγου Τελλίδη !
IMG_0308

IMG_0306

                        Ανηφορίζοντας στην  άκρη των ΚΑΑΥ συναντάμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Προκοπίου  που ανακαινίστηκε  από ένα Κομάντο …IMG_0305

IMG_0327


Νέα μείωση τιμής μεριδίου ΕΚΟΕΜΣ κατά 15% με απόφαση Α/ΓΕΣ(ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: ΩΟΞΗ6-3Ι0) Το ΜΤΣ προέβη σε μείωση της τιμής μεριδίου του ΕΚΟΕΜΣ από 1-7-2014 κατά 15% (από 6,1155 € σε 5,1982 €), μετά από τη σχετική απόφαση του ΑΓΕΣ: ΑΔΑ: ΩΟΞΗ6-3Ι0. Η είδηση αυτή δεν αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΤΣ/ΕΚΟΕΜΣ. Λογικά η εν λόγω μείωση 15% θα εφαρμοστεί στο μέρισμα Ιουλίου που θα πληρωθεί στις 5 Αυγούστου. Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο:ΣΧΟΛΙΟ : Κύριε Αρχηγέ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΝΩΛΑ, μετα την αποστρατεία σας μην λέτε και εσεις 
΄΄Τόσα θα παίρνω΄΄ ???όπως είχε πει και ο αείμνηστος Αρχηγός Γκράτσιος όταν πήγε να πάρει την πρώτη του σύνταξη!!! Να τα θυμόμαστε αυτά !!!! Η ιστορία του καθενός μας γράφεται άλλοτε με χρυσά και άλλοτε με μαύρα γράμματα !!! Επιλέξτε εσείς πως θέλετε να σας γράψει η ιστορία .!!!
Πηγή : staratalogia

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΕΑΑΣ : Τώρα τα λεφτά που μας χρωστάτε...
Μέχρι την 31/7 οι Αιτήσεις !

IMG_20140219_111301-1-1024x76811Την άμεση και πλήρη εφαρμογή της υπ. αριθμόν 2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις των εν αποστρατεία αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ζητά η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), «λόγω των πρόσφατων δηλώσεων της κυβερνητικής εκπροσώπου ότι υπάρχει δήθεν συμφωνία για επιστροφή των αναδρομικών σε βάθος χρόνου» όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΣ.
Η ΕΑΑΣ ζητά επίσης την άμεση επαναφορά των συντάξεων στα ύψη προ της 1-8-2012, καθώς και άμεση επιστροφή στο ακέραιο και εις χρήμα, των παρανόμως κατακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις.
Η ΕΑΑΣ προαναγγέλλει συνάντηση του συντονιστικού οργάνου των εν αποστρατεία στελεχών των τριών κλάδων με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, «στο άμεσο προσεχές διάστημα», «προκειμένου να μας γνωσθούν οι προτάσεις-προθέσεις της Κυβέρνησης ως προς τη νομοθετική ρύθμιση υλοποίησης της απόφασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Είναι προφανές ότι οι απόστρατοι φοβούνται ότι οι κυβέρνηση θα κινηθεί στο προσεχές διάστημα με διάφορα νομικά παιχνίδια προκειμένου είτε να μην καταβάλει όλο το ποσό είτε να μην πληρώσει τοις μετρητοίς, αλλά με άλλους τρόπους και στο μέλλον (έκδοση ομολόγων για παράδειγμα).
Παράλληλα η ΕΑΑΣ «λόγω του χρόνου που παρέρχεται απράκτως», της «βραδύτητας εκδήλωσης ενεργειών από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και της μη μέχρι τώρα σχετικής νομοθετικής ρύθμισης», θέτει υπόψη των μελών της τις παρακάτω επιλογές δράσης που δύνανται ο καθένας ατομικά, σταθμίζοντας τα δεδομένα, να αναλάβει:
- Άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διεκδίκηση των αναδρομικών με την οποία διακόπτεται αμετάκλητα η παραγραφή της απαιτήσεως και επιπλέον η απαίτηση αυτή έχει τοκοφόρο χαρακτήρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
- Υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία να ζητείται η αναγνώριση της απαίτησης των αναδρομικών, οπότε διακόπτεται η παραγραφή της απαίτησης αυτής. Σε αυτή την περίπτωση, προστίθεται στην ανακοίνωση, απλά κερδίζεται χρόνος μέχρι να πάρει επίσημα θέση το Υπουργείο Οικονομικών επί της απόφασης του ΣτΕ για το θέμα των αναδρομικών (σ.σ.: ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την 1-8-2014)».eaas_logo_new
Προσοχή Η παρακάτω αίτηση να αποσταλεί στο Ν.Σ μέχρι την 31 Ιουλίου 2014 συστημένη  …Την 1-8 2014 λήγει ο χρόνος
aitisiNSK_apostratoy
Πηγή : Veteranos