....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ 22 Ιουλίου 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας αποστέλλω Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ της 22 Ιουλίου 2014 που αφορά ενημέρωση των Μελών μας και είναι σε συνέχεια αυτής της 9ης Ιουλίου .
Διευκρινίζουμε για το νέο Νόμο στον οποίον πλέον προβλέπονται τα περί διακοπής παραγραφής απαντήσεων κατά του Δημοσίου.

Με εκτίμηση
Άνχης ε.α. Παντελής Κράγκαρης
Μέλος ΔΣ/ΕΑΑΣ
Εκπρόσωπος Τύπου


                                                              Άρθρο 143
                              Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων , η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται  μόνο :

α.   Με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές , οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών.

β.   Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης , οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την χρονολογία που φέρει η έγγραφη  απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει , η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από την χρονολογία υποβολής της αίτησης . Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.

γ.   Με την υποβολή  αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από την χρονολογία υποβολής της αίτησης . Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει  εκ νέου την παραγραφή

δ.   Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση , όπου αυτή επιτρέπεται.

ε.   Με την έκδοση τίτλου πληρωμής. Η ολική ή μερική συμψηφιστική  εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή .

στ.   Με την αναγνώριση της απαίτησης από το Δημόσιο με πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου , συμπεριλαμβανομένης και της απίτησης από  αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου