....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Σάββατο, 9 Αυγούστου 2014

Επεκτείνεται και στους ΕΠΟΠ τι δικαίωμα λήψης εφάπαξΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ Ε.ΛΟ.Α.Σ ΤΟΥ ΥΕΘΑ
Επανακαθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους δικαιούχους από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας Στρατού Ναυτικού και Αεροπορίας.
Το νέο πλαίσιο εισάγει νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε στη Βουλή και μεταξύ άλλων προβλέπει ότι επεκτείνεται και για τους επαγγελματίες οπλίτες το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος...
με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 10ετούς μετοχικής σχέσης (αντί της 25ετίας πραγματικής υπηρεσίας που ισχύει σήμερα) και εφόσον προσκομίσουν πράξη συνταξιοδότησης από το δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτική φορέα ασφάλισης. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά και σύμφωνα με το υπουργείο η δαπάνη θα ανέλθει στα 2.700.000 ευρώ περίπου.
Επίσης, τροποποιούνται διατάξεις αναφορικά με την υποχρέωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για δημιουργία ταμειακού αποθέματος στο πλαίσιο της αποστολής του και επανακαθορίζεται ο τρόπος κατανομής μερίσματος στους μερισματούχους αυτού από τα καθαρά ετήσια έσοδα της τρέχουσας χρήσης (σήμερα προβλέπεται η κατανομή μερίσματος στους μερισματούχους ανά τρίμηνο). Η ισχύς της εν λόγω διάταξης αρχίζει την 1.7.2012 και λήγει την 31.12.2016.
Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου επαναπροσδιορίζεται η διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία του Α/ΓΕΕΘΑ. Επίσης τίθεται θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, τη διευθέτηση υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων που απορρέουν από αυτές και καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου