....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ερώτηση για τη μη ισότιμη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΥΠΘΠΑΕρώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Εθνικής Άμυνας
Παιδείας & Θρησκευμάτων
Πολιτισμού & Αθλητισμού
Θέμα: Μη ισότιμη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012 υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη σίτιση των εκπαιδευτικών σε λέσχες των ΕΔ και τη δωρεάν είσοδο σε μουσεία στα στελέχη των ΕΔ.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρονται κατηγορίες που καταβάλλουν μειωμένη είσοδο (ανερχόμενη στο 50% περίπου της εκάστοτε ισχύουσας τιμής), πρόσωπα που απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου εισόδου καθώς και άτομα που δικαιούνται να αποκτήσουν «Δελτίο ελεύθερης εισόδου» τριετούς διάρκειας µε δικαίωμα ανανέωσης, χωρίς πουθενά να αναφέρονται τα στελέχη των ΕΔ, όπως θα έπρεπε λόγω του υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου.
Στις λέσχες των ΕΔ σιτίζονται κανονικά εκπαιδευτικοί, τα τέκνα τους, φοιτητές, δικαστικοί κλπ, χωρίς όμως τα στελέχη των ΕΔ να μπορούν να χρησιμοποιούν το ευεργέτημα ελεύθερης εισόδου σε μουσεία, δηλαδή να εφαρμόζεται επί ίσοις όροις το εν λόγω πρωτόκολλο.
Επιπροσθέτως, υπάρχουν συγκεκριμένες προβλεπόμενες διαδικασίες, με τις οποίες έχει μεριμνήσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να υπάρχει επιστροφή των χρημάτων που διατίθενται από τους εκπαιδευτικούς για τροφεία στις Λέσχες των ΕΔ, χωρίς να υπάρχει ανάλογη μέριμνα για τα στελέχη των ΕΔ, κατόπιν επισκέψεώς τους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ., ενώ παράλληλα οι τελευταίοι υφίστανται πάγιες κρατήσεις υπέρ Λεσχών ΕΔ, χωρίς να δικαιούνται ανάλογη επιστροφή τροφείων.
Δημιουργείται έτσι το αίσθημα άνισης μεταχείρισης εκ μέρους των στελεχών των ΕΔ, όσον αφορά την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
Κατόπιν τούτων,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

1. Γιατί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συναρμόδιων Υπουργείων τηρείται μονομερώς και δεν επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδος των στελεχών των ΕΔ σε μουσεία κλπ, από τη στιγμή μάλιστα που κάτι τέτοιο θα ήταν προς όφελος της πολιτιστικής ανάδειξης στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ προσωπικού;
2. Γιατί δεν προβλέπεται ισότιμη μεταχείριση, ήτοι επιστροφή των τροφείων από λέσχες προς τα στελέχη των ΕΔ από το ΥΠΕΘΑ, από τη στιγμή που υπάρχει ανάλογη μέριμνα για άλλους δικαιούχους που μάλιστα δεν υφίστανται πάγιες κρατήσεις για τη σίτισή τους σε αυτές;
Η ερωτώσα Βουλευτής
Μαρία Γιαννακάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου