Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Επανεξέταση αιτημάτων που αφορούν σε ανακλήσεις για αναγνώριση ετών ως χρόνο μετοχικής σχέσης με το ΜΤΣ

           Το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ' αριθμ. 16/9/31-7-2014 Πρακτικό του, αποφάσισε ομόφωνα, τη μη αποδοχή αιτημάτων μετόχων/μερισματούχων του ΜΤΣ που αφορούν στην ακύρωση ή μερική ανάκληση-τροποποίηση των νόμιμων Διοικητικών Πράξεων που εκδόθηκαν μετά από αίτήσή τους για αναγνώριση ετών υπηρεσίας ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ, με ταυτόχρονη άτοκη επιστροφή των διενεργηθεισών για την αιτία αυτή κρατήσεων.
Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου