....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

38ο Στεγαστικό Πρόγραμμα (Διανομή 50 Στεγαστικών - Οικοδομικών Δανείων) στα μέλη του ΑΟΟΑ !AOOA-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Το ΔΣ/ΑΟΟΑ αποφάσισε την  έγκριση της πίστωσης 2.500.000,00 € και την έκδοση της εγκυκλίου του 38ου Προγράμματος διανομής πενήντα (50) στεγαστικών και οικοδομικών δανείων μέχρι του ποσού των 50.000,00 €, από το αποθεματικό του Οργανισμού, στους δικαιούχους - μέλη του ΑΟΟΑ.
Επιτόκιο 1% μέχρι 31-12-2015.

Στη συνέχεια, από 1-1-2016 και εφεξής στο ήμισυ (1/2) του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ), ετήσιας διάρκειας, στρογγυλοποιούμενου στην αμέσως προηγούμενη ακέραια μονάδα.

Τα χορηγούμενα δάνεια θα είναι 15ετούς διάρκειας και θα εξοφλούνται, με σχετική απόφαση του ΔΣ/ΑΟΟΑ, σε ισόποσες μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο, παρέχεται στα μέλη του ΑΟΟΑ η δυνατότητα αποπληρωμής των χορηγούμενων δανείων από τα δεκαπέντε (15) στα είκοσι (20) έτη, κατόπιν επιλογής τους.

Οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις εξόφλησης του δανείου παρακρατούνται:

Από τη σύνταξη των εν αποστρατεία δικαιούχων - μελών, μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), μετά τη γνωστοποίηση στον Οργανισμό του Αριθμού Μητρώου Σύνταξης, ως οφείλουν.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής λήγει την 15 Δεκ 2014.ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
                   ΛΑΠΗΘΩΝ 6 – 5ος ΟΡΟΦΟΣ
                        ΤΗΛ . : 2410-250650

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου