....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΥΦΕΘΑ Λαμπρόπουλος : Βιωσιμότητα ΜΤ (Ματαίωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού & άμεση επανάληψή του ) !

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Επί των Εισηγήσεων της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο με Τίτλο «Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαπίστωσης Βιωσιμότητας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού (ΜΤΣ), Ναυτικού (ΜΤΝ) και Αεροπορίας (ΜΤΑ) και των υπό αυτών Φορέων-Ειδικών Λογαριασμών/Κλάδων» στα Πρακτικά Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Για τους προεκτεθέντες λόγους που αναφέρονται στο από 12 Νοε 14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, αποδεχόμαστε την εισήγησή της που αφορά στην απόρριψη απάντων των συμμετεχουσών εταιρειών κατά το μέρος που αφορά στους.......
4. Εντελλόμαστε την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την άμεση επανάληψη του.......

δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου