....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Εργασία και Απόστρατοι !

Εργασία και απόστρατοι

Μετά την υποβολή πλήθους ερωτημάτων αποστράτων συναδέλφων σχετικά με την εργασιακή απασχόλησή τους και την ενδεχόμενη περικοπή μέρους ή και όλης της σύνταξης, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα και όπως αναφέρεται στην παρ. 4.Α. του εγγράφου "Απονομή Σύνταξης" που μας έχει αποστείλει το ΓΛΚ, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΓΛΚ η ανάληψη εργασίας σε κάθε περίπτωση, άσχετα εάν υπάρχουν ή όχι επιπτώσεις στη σύνταξη. Σε διαφορετική περίπτωση περικόπτεται αναδρομικά ολόκληρη η σύνταξη, από την ημέρα ανάληψης εργασίας.

Ακολουθεί αναλυτικός Πίνακας   (πηγή ENSTOLOI.NET)


     ΕΡΓΑΣΙΑΤΑΜΕΙΟ      ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ     ΕΙΣΦΟΡΕΣ
α. Δημόσιο & ΟΤΑ
όλες οι ηλικίες

(καμία εξαίρεση)
Δημόσιο
ΟΤΑ
Περικοπή του 70% της ακαθάριστης σύνταξης χωρίς κανένα όριο.Αφαιρούνται από τη μισθοδοσία
(Δημοσίου ή ΟΤΑ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Επίσης περικόπτονται κατά το ίδιο ποσοστό
70% όλα τα μερίσματα.
Επιτρέπεται (χωρίς περικοπή) ωρομίσθια απασχόληση μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως σε δημόσιο φορέα (πχ. διδασκαλία σε δημόσιες σχολές).


β.1. Υπάλληλοι κάτω από 47 έτη (πλην εξαιρέσεων)

ΙΚΑ


Πλήρης διακοπή σύνταξης (πλην αυτεπάγγελτης αποστρατείας χωρίς υπαιτιότητα)


Προβλεπόμενες από το ΙΚΑ (εργοδότη και ασφαλισμένου)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Η διακοπή σύνταξης ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για εργασία λιγότερη από 10 ώρες εβδομαδιαίως (ως ιδιωτικός υπάλληλος).

β.2. Υπάλληλοι άνω των 47 ετών (πλην εξαιρέσεων)
ΙΚΑ

Περικοπή του 70% της ακαθάριστης σύνταξης άνω των 30 ημ/σθίων εργάτη (+6 ημερομίσθια για κάθε προστατευόμενο τέκνο)

Προβλεπόμενες από το ΙΚΑ (εργοδότη και ασφαλισμένου)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :Η περικοπή σύνταξης ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για εργασία λιγότερη από 10 ώρες εβδομαδιαίως (ως ιδιωτικός υπάλληλος).


γ.1. Αυταπασχόληση κάτω από 47 έτη (πλην εξαιρέσεων)


ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ


Πλήρης διακοπή σύνταξης (πλην αυτεπάγγελτης αποστρατείας χωρίς υπαιτιότητα)


Προβλεπόμενες από ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ (152,41 € για ΟΑΕΕ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Εξαιρούνται από πληρωμή εισφορών όσοι ασφαλίζονταν σε 2 φορείς.
Πχ. Ιατρός με ασφάλιση Δημοσίου & ΤΣΑΥ, μετά τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο συνεχίζει την ασφάλισή του στο ΤΣΑΥ, χωρίς πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ.


γ.2. Αυταπασχόληση
άνω των 47 ετών

(πλην εξαιρέσεων)


ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑΠερικοπή του τμήματος της ακαθάριστης σύνταξης άνω των 60 ημερομισθίων εργάτη (+6 ημερομίσθια για κάθε προστατευόμενο τέκνο)


Προβλεπόμενες από ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ (152,41 € για ΟΑΕΕ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Εξαιρούνται από πληρωμή εισφορών όσοι ασφαλίζονταν σε 2 φορείς.
Πχ. Ιατρός με ασφάλιση Δημοσίου & ΤΣΑΥ, μετά τη συνταξιοδότηση από το Δημόσιο συνεχίζει την ασφάλισή του στο ΤΣΑΥ, χωρίς πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ.


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ κατηγοριών
(β),(γ) (δικαιούχοι στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)


ΙΚΑ
ΟΑΕΕ
ΕΤΑΑ
Καμία επίπτωση στη σύνταξη
Προβλεπόμενες από τον εκάστοτε φορέα (ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος εν υπηρεσία ένεκα αυτής.
2. Ύπαρξη τέκνου ανίκανου για εργασία κατά ποσοστό 67% και άνω.
3. Πολύτεκνοι με ένα τουλάχιστον προστατευόμενο τέκνο.
4. Εργασία στο εξωτερικό (δεν απαιτείται ασφάλιση στην Ελλάδα).


Κάνοντας κλικ εδώ και πηγαίνοντας στο τέλος της σελίδας μπορείτε να υπολογίσετε την ενδεχόμενη μείωση ή πλήρη περικοπή της σύνταξής σας, συμπληρώνοντας τα πεδία με τα ποσά που ζητούνται (αναφέρονται στο ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) 


http://sasyda.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου