....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Ψίχουλα στους ήρωες, χαβιάρι στους κηφήνες!Υπερπενταπλάσιες οι αποδοχές του βουλευτή των αντίστοιχων αποδοχών των στρατιωτικών.
Ενώ οι ολίγιστοι εθνοπατέρες και εθνομητέρες, της πιο παρακμιακής βουλής που ανέδειξε η κοινοβουλευτική μας ιστορία, αμείβονται  πλουσιοπάραχα με μισθούς πολυτελείας και προκλητικά προνόμια οι πραγματικοί ήρωες βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης με μισθούς πείνας. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΟnAlert “υπερπενταπλάσιες” είναι οι αποδοχές των “εθνοπατέρων” της Βουλής απ΄ αυτές των στρατιωτικών. Επειδή ο κοινωνικός αυτοματισμός εναντίον των Ενόπλων Δυνάμεων ξεκίνησε και ξεκινά πολλές φορές από κάποιον από τους 300, είναι χρήσιμο -κι όχι για λόγους …εκδίκησης- να γνωρίζουμε την πραγματικότητα όπως αυτή αποτυπώνεται από τους αριθμούς.

Η ΠΟΕΣ λοιπόν παρουσιάζει τον πίνακα σύγκρισης των αποδοχών των Ελλήνων στρατιωτικών, μετά τη μερική αποκατάστασή τους, με τις αποδοχές των βουλευτών, των δικαστικών και λοιπών συμπεριλαμβανομένων στα ειδικά μισθολόγια.

Συμπερασματικά οι μέσες μικτές αποδοχές ενός βουλευτή είναι υπερπενταπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των δικαστικών λειτουργών.
Παραπέρα οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι σχεδόν τριπλάσιες από αυτές των Ελλήνων στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των υπολοίπων κατηγοριών.
C;iΟι δε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων λαμβάνουν κατά μέσο όρο 50% μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές των στρατιωτικών. Τα συγκριτικά στοιχεία του πίνακα καταρρίπτουν πλήρως το επιχείρημα του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο, μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της υπ' αυτό συνταχθείσας έκθεσης, υποστηρίζει ότι η μερική αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών είναι υπεραρκετή, αφού αυτοί έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης από το ν.4093/2012, οι διατάξεις του οποίου περιέκοψαν τις αποδοχές τους σε μικρότερο ποσοστό από ότι τις αποδοχές των υπολοίπων αμειβομένων υπαλλήλων με ειδικά μισθολόγια.

Το πραγματικό αυτό γεγονός αποκρύπτει τεχνηέντως την ουσία και ανάγει σε προνόμιο την αδικία που υφίστανται οι Έλληνες Στρατιωτικοί λαμβάνοντας ως αποδοχές κλάσματα των αποδοχών των υπολοίπων κατηγοριών των ειδικών μισθολογίων...
1. Το κόστος της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης για κάθε κατηγορία λειτουργού ή υπαλλήλου που αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο ελήφθη από τον απολογισμό του ΥΠΟΙΚ για το έτος 2013. (στήλη πληρωμές). Για λόγους ομογενοποίησης και εξαγωγής αντικειμενικών συμπερασμάτων η ετήσια μισθολογική δαπάνη για το έτος 2015 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2013 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, πλήν των δικαστικών λειτουργών και των υπηρετούντων στίς Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας στους οποίους το ποσό του μισθολογικού κόστους προσαυξήθηκε κατά το ποσό που προβλέπει η έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους για την αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών τους.

2. Στο μισθολογικό κόστος δεν ελήφθησαν υπόψη η δαπάνη για το επίδομα οικογενειακής παροχής, το οποίο είναι κοινό για όλους τους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου Τομέα και καταβάλλεται αναλόγως του αριθμού των τέκνων. Επίσης δε συνυπολογίζονται στο μισθολογικό κόστος οι παρακάτω δαπάνες:
α. το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΚΑΕ 0284) όσων υπηρετούν εκτός της ελληνικής επικράτειας.
β. η εισφορά εργοδότη για κοινωνική ασφάλιση (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ).
γ. η έκτακτη παροχή του ν.3620/2007 (άρθρο 5, παρ. 9) που δίδεται στους δικαστικούς λειτουργούς (ΚΑΕ 0263) δ. τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται αναδρομικά σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ 0288)
ε. η αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (ΚΑΕ 0283)

3. Στο μισθολογικό κόστος των βουλευτών δεν έχουν συμπεριληφθεί η δαπάνη για τη στελέχωση του γραφείου τους (4.500 €), το κόστος μίσθωσης αυτοκινήτου (291 - 648 €), και το επίδομα ενοικίου για τους βουλευτές της περιφέρειας (1.000 €).

4. Από τη σύγκριση των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι και μετά την μερική αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών οι μέσες ετήσιες και μηνιαιες αποδοχές τους παραμένουν υποπολλαπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των λοιπών υπαλλήλων και λειτουργών που συναποτελούν τα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια. Έτσι οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές των στρατιωτικών υπολείπονται κατά 7.132 € των μικτών μηνιαίων αποδοχών των Ελλήνων βουλευτών, κατά 2.775 € των δικαστικών λειτουργών, κατά 1.062 € των ιατρών του Ε.Σ.Υ., κατά 916 € των ιατροδικαστών, κατά 828 € των αρχιερέων, κατά 790 € των διπλωματών, κατά 703 € των πανεπιστημιακών και κατά 143 € των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.kourdistoportocali.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου