....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και Μετοχικά Ταμεία !

PDF Εκτύπωση E-mail
       Τη Δευτέρα 20/4/2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), με την οποία καθίσταται «αναδρομικά» από 17/3/2015 υποχρεωτική η μεταφορά των διαθέσιμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εδώ η ΠΝΠ, ΦΕΚ Α' 41/20-04-2015.
    Σύμφωνα με την ΠΝΠ, εξαιρούνται οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι
Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Εδώ απόσπασμα του πίνακα φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης  - Υποτομέας S1314.
      Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα Μετοχικά Ταμεία, οι ΕΚΟΕΜ, οι ΕΛΟΑ κλπ καταρχήν εξαιρούνται, δύνανται όμως να συμμετάσχουν προφανώς κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Δεν εξαιρούνται άλλα ΝΠΔΔ (ΑΟΟΑ, ΕΑΑΣ, ΤΕΘΑ κλπ). Περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμοδίων φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου