....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Νέο μισθολόγιο Στρκών -προτάσεις ΄΄θεσμών΄΄-πρόταση ΠΟΕΣ !

ΠΗΓΗ : kranos

Όπως αναφέρει το ethnos.gr, το κυβερνητικό πρόγραμμα για τις αλλαγές στο Δημόσιο, που έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές προβλέπει, μεταξύ άλλων, θεσμοθέτηση ενιαίου μισθολογίου και υλοποίηση ενός νέου σχεδίου της κινητικότητας.  
Στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει υπογραφεί με τους εταίρους προβλέπεται η θεσμοθέτηση νέου ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο, με εφαρμογή από το 2016...
 ο εξορθολογισμός των ειδικών μισθολογίων που αφορούν 250.000 δημοσίους λειτουργούς, η υλοποίηση ενός νέου κύματος κινητικότητας, καθώς και η αποπολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

Από την πλευρά των δανειστών ασκούνται πιέσεις για τη διαμόρφωση νέου ενιαίου μισθολογίου από μηδενική βάση, στο οποίο θα «ανοίγει» η ψαλίδα μεταξύ των νεοεισερχόμενων και χαμηλών προσόντων υπαλλήλων με τους κρατικούς λειτουργούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Η απαίτηση των δανειστών οδηγεί ακόμα και σε μειώσεις βασικών μισθών των νεοεισερχομένων στα όρια του ιδιωτικού τομέα, ενώ ζητείται και η εφαρμογή της αξιολόγησης με τη σύνδεση μισθού με το παραγόμενο έργο.
Παράλληλα προτείνεται η δραστική περικοπή των ειδικών μισθολογίων που αφορούν 250.000 κρατικούς λειτουργούς. Συγκεκριμένα στα ειδικά μισθολόγια περιλαμβάνονται υπάλληλοι μεταξύ των οποίων είναι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι γιατροί του ΕΣΥ, τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, οι διπλωματικοί υπάλληλοι, τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιατροδικαστές, τα μέλη ΔΕΠ σε ΑΕΙ και τα μέλη ΕΠ σε ΤΕΙ, ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες, επιστημονικό ερευνητικό προσωπικό ΚΕΠΕ, προσωπικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αρχιερείς όλων των δογμάτων, μουσικοί και καθηγητές Εθνικής Σχολής Υγείας.
Η ελληνική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο προκειμένου να μη μειωθούν οι βασικοί μισθοί στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και παράλληλα να εξασφαλιστεί κονδύλι από την περικοπή των μη μισθολογικών επιδομάτων (π.χ. ιδιωτικά ασφαλιστήρια εργαζομένων, συμβάσεις για παιδικές κατασκηνώσεις κ.λπ.), τα οποία θα διατεθούν για την αύξηση των επιδομάτων των κατόχων θέσεων ευθύνης (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, προϊστάμενοι).
Βασικό μέρος του κυβερνητικού σχεδίου για τη διαμόρφωση του νέου μισθολογίου είναι η ενσωμάτωση ειδικών επιδομάτων στις βασικές αποδοχές που αφορούν τα ειδικά μισθολόγια. Το μοντέλο της κατάργησης των επιδομάτων και της ενσωμάτωσής τους στον βασικό μισθό είχε ακολουθηθεί και στη διαμόρφωση του μισθολογίου το 2012, αφήνοντας όμως απέξω τα ειδικά μισθολόγια, στα οποία επιβλήθηκε οριζόντια περικοπή των επιδομάτων.
Η κατάργηση των επιδομάτων και η ενσωμάτωσή τους στον βασικό μισθό θα επιφέρουν μείωση των συνολικών αποδοχών από 5-20%, αλλά θα αυξήσουν τον βασικό μισθό και θα συνυπολογίζονται στην απόδοση σύνταξης, αυξάνοντας τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Ποιες είναι οι αλλαγές
Μεταξύ των επιδομάτων που οδεύουν προς κατάργηση και ενσωμάτωση στον βασικό μισθό είναι:
• Τα επιδόματα «εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών» που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες.
• Τα επιδόματα «ειδικής απασχόλησης» που παίρνουν όλοι οι ένστολοι.
• Το «επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών».
• Η «πάγια αποζημίωση» των δικαστικών λειτουργών.
• Το επίδομα «δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης» των δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
• Τα «ερευνητικά επιδόματα» του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ.
• Τα «ειδικά ερευνητικά επιδόματα» των μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ.
• Τα επιδόματα «διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης», του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού των ΑΕΙ.
• Η «πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια», την οποία λαμβάνει το Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ.
• Το επίδομα «αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος» που λαμβάνουν οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος.
----------------------------------------------------------
Η Ομοσπονδία μας, από το 2014, επικαιροποιώντας την παλαιότερη (από το έτος 2010) πρότασή της για το μισθολόγιο των στρατιωτικών πρότεινε την υιοθέτηση νέου (ενιαίου) μισθολογίου και την ενσωμάτωση επιδομάτων στο βασικό μισθό. Βασικά σημεία της πρότασης:
ΣΤΟΧΟΙ του Νέου Μισθολογίου
Το νέο ειδικό μισθολόγιο επιδιώκει να πετύχει τα εξής:
1. Απλοποίηση του συστήματος υπολογισμού των αποδοχών.
2. Σύνδεση των αποδοχών με το διοικητικό βαθμό, τη φέρουσα ευθύνη και το επίπεδο εκπαίδευσης.
3. Δικαιότερη και ορθολογικότερη κλιμάκωση των μισθολογικών κλιμακίων και του ΕΧΥ μέχρι τα 40 έτη.
4. Ορθολογικότερη κατανομή του μισθολογικού κόστους προς άμβλυνση των διαφορών μεταξύ υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων στελεχών διατηρώντας παράλληλα τη σχετική διαφορά θέσης – αμοιβής.
5. Δημιουργία κινήτρων παραμονής.
6. Αύξηση των κρατήσεων υπέρ κύριων ασφαλιστικών φορέων και μετοχικών ταμείων προς ενίσχυση των αποθεματικών τους.
7. Θεσμοθέτηση αμοιβής για την υπερωριακή εργασία πέραν του πενθημέρου.
ΔΟΜΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
1. Η πρόταση του νέου ειδικού μισθολογίου των στρατιωτικών υιοθετεί την αρχιτεκτονική και τη λογική του προσφάτως ψηφισθέντος με το νόμο 4024/2011 νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο συναρτά τη μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου με τη χορήγηση βαθμού και συνδέει το βαθμό που κατέχει κάθε φόρα ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας και εξελίσσονται στους βαθμούς που προβλέπει η κατηγορία τους. Στον κάθε βαθμό κάθε κατηγορίας αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός.
2. Σε αντιστοιχία με τις ανωτέρω επισημάνσεις το προτεινόμενο νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών προβαίνει στις παρακάτω βασικές δομικές αλλαγές:
α. Συνδέει τη χορήγηση του Βασικού Μισθού και των ειδικών επιδομάτων με το διοικητικό βαθμό.
β. Καταργεί τις μισθολογικές προαγωγές που δίδονταν αυτοδικαίως, βάσει του χρόνου υπηρεσίας.
γ. Διατηρεί το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ), το οποίο μετονομάζει σε Συντελεστή προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) και το τροποποιεί έτσι ώστε να κλιμακώνεται μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας και όχι τα 29 που ισχύει σήμερα, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει το ύψος των συντελεστών με τρόπο που να παρέχει κίνητρα παραμονής αλλά και να αυξάνει ομαλά και συμμετρικά τις αποδοχές του στελέχους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.
δ. Καταργεί το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, που καταβάλλεται σε όλα τα στελέχη και συναρτάται από την οικογενειακή τους κατάσταση.
ε. Αυξάνει και προσαρμόζει τους ΒΜ στα αντίστοιχα επίπεδα των ΒΜ των δημοσίων υπαλλήλων, συνυπολογίζοντας παράλληλα την προσαύξηση που επιφέρει στο ΒΜ η εφαρμογή του ΣΧΥ το οποίο υποκαθιστά τα ενδιάμεσα Μισθολογικά Κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων.
στ. Διατηρεί το επίδομα ειδικών συνθηκών, το οποίο αντιστοιχίζει και αναπροσαρμόζει στο επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.
ζ. Καταργεί το επίδομα ευθύνης διοίκησης - διεύθυνσης, που καταβάλλεται μόνο στους Διοικητές και Διευθυντές Μονάδων - Υπηρεσιών και ανεξάρτητων Υπομονάδων, καθώς και σε όλους τους αξιωματικούς από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω, αποκλείοντας από τη καταβολή του στελέχη που ασκούν διοίκηση μικρότερων κλιμακίων.
η. Διατηρεί το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης (επιτελικής) το οποίο μετονομάζει σε επίδομα θέσης ευθύνης και το αντιστοιχίζει με το επίδομα θέσης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη τα οποία από τη φύση της θέσης τους, ασκούν διοίκηση μικρού ή μεγάλου κλιμακίου.
θ. Διατηρεί το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο καταβάλλεται στα στελέχη των ΕΔ για το διάστημα που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε μονάδες που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και οι οποίες καθορίζονται με διαταγή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Το επίδομα αντιπαραβάλλεται με το επίδομα παραμεθορίου που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄.
ι. Διατηρεί τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4024/2011.
ια. Διατηρεί τη χορήγηση των εξόδων παράστασης, τα οποία καταβάλλονται μόνο στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΠΣ, ΣΤΟΛΟΥ και ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
ιβ. Θεσμοθετεί την αμοιβή των κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων και εξισώνει αντίστοιχα με αυτούς, τους αποφοίτους της ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ.
ιγ. Θεσμοθετεί την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας για εργασία πέραν του πενθημέρου, στα πρότυπα της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και το προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011.
ιδ. Θεσμοθετεί την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας των στρατιωτικών ιατρών που υπηρετούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία και εκτελούν υπηρεσίες εφημερίας. Η αποζημίωση αυτών γίνεται στα πρότυπα των διατάξεων του ν.2606/1998 (άρθρο 7 παρ. 4) και του ν.3984/2011 (άρθρο 66, παρ. 27).
ιε. Επεκτείνει στα στελέχη των ΕΔ αλλά και σε όλο το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας τη χορήγηση του επιδόματος που χορηγείται ήδη στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α΄).
ιστ. Τέλος διατηρεί το επίδομα ειδικής απασχόλησης, με το οποίο επιχειρεί να καλύψει μέρος του πρόσθετου κόστους ζωής που συνεπάγονται οι συνεχείς μεταθέσεις αλλά και η τήρηση του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως το οποίο καταργεί κάθε έννοια ωραρίου.
Ορισμός Αποδοχών
4. Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε στρατιωτικού αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.
Σύστημα Μισθολογικής Εξέλιξης
5. Η κάθε κατηγορία στελεχών έχει τους δικούς της βαθμούς και τη δική της βαθμολογική εξέλιξη. Σε κάθε διοικητικό βαθμό αντιστοιχεί ένας Βασικός Μισθός (ΒΜ). Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένας «εισαγωγικός ΒΜ». Ο βασικός μισθός κάθε επόμενου βαθμού προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ΒΜ του εισαγωγικού βαθμού της κατηγορίας επί τον αντίστοιχο συντελεστή που εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός. Οι τιμές και η κλιμάκωση των συντελεστών διαφέρουν σε κάθε κατηγορία ανάλογα με το εύρος της βαθμολογικής εξέλιξης αλλά και τη συχνότητα των αποδιδόμενων διοικητικών βαθμών.
6. Το ύψος του βασικού μισθού καθορίστηκε κατά αναλογία των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, της αντίστοιχης κατηγορίας και του ίδιου χρόνου υπηρεσίας, συνυπολογίζοντας και την προσαύξηση του ΣΧΥ και προσαρμόζοντας τους συντελεστές προσαύξησης στις ιδιαιτερότητες της βαθμολογικής εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία σε αντίθεση με αυτή του δημοσίου τομέα δε σταματά στο 22ο έτος υπηρεσίας αλλά συνεχίζεται μέχρι και το 40ο. Για το λόγο αυτό κάθε φορά που ο στρατιωτικός λαμβάνει προαγωγή, που δε συμπίπτει χρονολογικά με προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, ο ΒΜ αυτού (του στρατιωτικού) αντιστοιχίζεται στο ΒΜ του μεθεπόμενου Μισθολογικού Κλιμακίου και εάν δεν υπάρχει τέτοιο στο ΒΜ του επόμενου βαθμού.
7. Παράλληλα τηρήθηκε η ισορροπία των ΒΜ μεταξύ στρατιωτικών διαφορετικών κατηγοριών αλλά του ίδιου χρόνου υπηρεσίας ώστε να μη δύναται στρατιωτικός ανώτερης κατηγορίας να λαμβάνει ΒΜ χαμηλότερο από το ΒΜ στρατιωτικού κατώτερης κατηγορίας και του ίδιου χρόνου υπηρεσίας.
8. Η ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό γίνεται μετά την αφαίρεση τριών (3) ετών υπηρεσίας για τους στρατιωτικούς προερχομένους από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και δύο (2) ετών για όσους προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Δηλαδή από την αναγνωρισμένη υπηρεσία των στρατιωτικών αφαιρούνται δύο με τρία έτη τα οποία θεωρούνται για την εφαρμογή της ανωτέρω αντιστοίχησης, έτη μαθητείας και όχι υπηρεσίας. Αφαιρούνται δύο με τρία έτη και όχι περισσότερα, διότι οι παραγωγικές στρατιωτικές σχολές παρέχουν εκτός από ακαδημαϊκή και επίπονη στρατιωτική εκπαίδευση και ο χρόνος φοίτησης σε αυτές είναι πραγματικός και ταυτόχρονα μεγαλύτερης διάρκειας των μη στρατιωτικών αντιστοίχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφού η εκπαίδευση διαρκεί όλο το 24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με διαρκή υποχρεωτική παρουσία.
9. Οι ΒΜ των βαθμών Αντιστρατήγου και άνω δεν αντιστοιχίζονται με κανένα κλιμάκιο του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, αφού αυτοί επιλέγονται από ειδικά συμβούλια (ΚΥΣΕΑ - ΣΑΓΕ) και δεν αποτελούν βαθμούς αλλά ειδικές θέσεις αντίστοιχες των γενικών γραμματέων υπουργείων και γενικών διευθυντών δημόσιων οργανισμών.
10. Οι Βασικοί Μισθοί των βαθμών όλων των κατηγοριών προσαυξάνονται ανά διετία βάσει του χρόνου υπηρεσίας. Η προσαύξηση συντελείται μέσω του Συντελεστή Προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) που εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Ο συντελεστής προσμετράται μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας υποκαθιστώντας τα ενδιάμεσα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται στο νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και έχει σκοπό να καλύψει ομαλά και συμμετρικά τη μισθολογική εξέλιξη των στελεχών της κάθε κατηγορίας, στρατιωτικού προσωπικού
11.Στρατιωτικός που προάγεται βαθμολογικά λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του επόμενου διοικητικού βαθμού αυτού, ο οποίος όμως δε μπορεί να είναι χαμηλότερος από το βασικό μισθό του βαθμού που κατείχε πριν τη προαγωγή του.
12. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί που έχουν μεταταχθεί στο Σώμα των Αξιωματικών βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από τη παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄) αλλά και όσοι μετατάσσονται στο Σώμα των Αξιωματικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3883/2010, λαμβάνουν με τη μετάταξή τους τον βασικό μισθό του νέου διοικητικού τους βαθμού και Συντελεστή Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) που αντιστοιχεί στα συμπληρωμένα έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
13. Ομοίως οι Υπαξιωματικοί θεσμών ΕΜΘ και ΕΠΟΠ που μετατάσσονται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3883/2010, λαμβάνουν με τη μετάταξή τους το βασικό μισθό του νέου διοικητικού τους βαθμού και Συντελεστή Χρόνου Υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα συμπληρωμένα έτη πραγματικής συνολικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Βασικός Μισθός
14. Ο «εισαγωγικός ΒΜ» κάθε κατηγορίας συνδέεται με σταθερό συντελεστή με τον εισαγωγικό βαθμό του πρώτου βαθμού της κατηγορίας «ΕΠΟΠ» και συγκεκριμένα αυτό του ΕΠ.ΟΠ Στρατιώτη, το ύψος του οποίου ορίζεται στα 780,00 € και αποτελεί μονάδα βάσης υπολογισμού όλων των ΒΜ των εισαγωγικών βαθμών των υπολοίπων κατηγοριών.
15.Ο εισαγωγικός βαθμός της κατηγορίας «ΑΣΕΙ» είναι ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού, της κατηγορίας «ΑΣΣΥ» ο βαθμός του Μόνιμου Λοχία, της κατηγορίας «ΕΜΘ» ο βαθμός του Δεκανέα και της κατηγορίας «ΕΠΟΠ» του Στρατιώτη. Τα ποσά που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό της μονάδας βάσης με το συντελεστή εκάστου κατηγορίας στρογγυλοποιούνται στη πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Έτσι οι ΒΜ των εισαγωγικών βαθμών των τριών κατηγοριών διαμορφώνονται ως εξής:
Α/Α    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Α΄          ΑΣΕΙ                     ΑΝΘΛΓΟΣ                        1,375                   1073
Β΄          ΑΣΣΥ             ΜΟΝΙΜΟΣ ΛΟΧΙΑΣ                  1,225                    956
Γ΄           ΕΜΘ                       ΔΝΕΑΣ                           1,100                    858
Δ΄        ΕΠΟΠ                     ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ                    1,000                    780  
16.Ο βασικός μισθός των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ΒΜ του εισαγωγικού βαθμού της κατηγορίας επί τον αντίστοιχο συντελεστή που εκφράζεται ως δεκαδικός αριθμός. Οι συντελεστές αυτοί κατά κατηγορία και βαθμό είναι οι εξής:
(1) ΑΣΕΙ: Υπολοχαγός 1,10, Λοχαγός 1,20, Ταγματάρχης 1,35, Αντισυνταγματάρχης 1,50, Συνταγματάρχης 1,55, Ταξίαρχος 1,60, Υποστράτηγος 1,70, Αντιστράτηγος 1,80, ΓΕΠΣ 1,85, Α/ΓΕΣ 1,90, Α/ΓΕΕΘΑ 2,00.
(2) ΑΣΣΥ: Επιλοχίας 1,10, Αρχιλοχίας 1,20, Ανθυπασπιστής 1,30, Ανθυπολοχαγός 1,40, Υπολοχαγός 1,50, Λοχαγός 1,55, Ταγματάρχης 1,60, - 37 - Αντισυνταγματάρχης 1,65, Συνταγματάρχης 1,70.
(3) ΕΜΘ: Λοχίας 1,20, Επιλοχίας 1,30, Αρχιλοχίας 1,40, Ανθυπασπιστής 1,60. (4) ΕΠΟΠ: Δεκανέας 1,20, Λοχίας 1,25, Επιλοχίας 1,40, Αρχιλοχίας 1,65 17.
Ο Εισαγωγικός Βασικός Μισθός των ΕΜΘ και ΕΠΟΠ, που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, το οποίο αποτέλεσε προϋπόθεση για την πρόσληψή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, προσαυξάνεται κατά 10% για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και κατά 7,5% για τους πτυχιούχους ΑΤΕΙ.
18.Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με την ειδικότητά τους, λαμβάνουν μηνιαίως προσαύξηση των αποδοχών τους η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) του βασικού μισθού που λαμβάνουν. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος η προσαύξηση υπολογίζεται σε ποσοστό 8% του βασικού τους μισθού και για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε ποσοστό 6% επί του βασικού τους μισθού. Ως τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, αναγνωρίζονται όσοι απονέμονται από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από ισότιμα της αλλοδαπής. Για την προσαύξηση αποδοχών της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο ένα διδακτορικό δίπλωμα ή μόνο ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρων τίτλων, καταβάλλεται η προσαύξηση που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. Οι απόφοιτοι της Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και οι απόφοιτοι της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), εξομοιώνονται με τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αντιστοίχως.
Συντελεστής Προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ)
22. Το ποσό του βασικού μισθού των βαθμών όλων των κατηγοριών προσαυξάνεται ανά διετία βάσει του χρόνου υπηρεσίας. Η προσαύξηση συντελείται μέσω του Συντελεστή Προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας (ΣΧΥ) που εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Ο συντελεστής προσμετράται μετά τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), καθώς και η προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα αντίστοιχα της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος με τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
23. Ο Συντελεστής προσαύξησης Χρόνου Υπηρεσίας ορίζεται σε ποσοστό 2% και χορηγείται με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας, προσαυξανόμενος επί του ίδιου ποσοστού για τις επόμενες πέντε (5) διετίες, επί ποσοστού 3% για τις επόμενες έντεκα (11) διετίες και επί ποσοστού 5% για τις τρείς (3) τελευταίες διετίες και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού ποσοστού 60%. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται στο βασικό μισθό που δικαιούται κάθε φορά ο στρατιωτικός. 
Επιδόματα
24.Πέρα από το βασικό μισθό και το συντελεστή προσαύξησης χρόνου υπηρεσίας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, χορηγούνται μηνιαίως και τα εξής επιδόματα:
α. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών
(1) Το επίδομα ειδικών συνθηκών χορηγείται σε όλους τους στρατιωτικούς, και αντιστοίχων, ανεξαρτήτως βαθμού και ορίζεται στο ποσό των 150,00 €.
(2) Η χορήγηση του επιδόματος αυτού αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση των ειδικών συνθηκών και των κινδύνων που περιβάλλει το επάγγελμα του στρατιωτικού, του αστυνομικού του πυροσβέστη και του λιμενικού. Το ύψος του επιδόματος αυτού, που ταυτίζεται με το αντίστοιχο επίδομα κινδύνου που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι βάσει του άρθρου 15 του ν.4024/2011, μόνο ως συμβολικό μπορεί να εκληφθεί, αφού είναι μεγάλο το μέγεθος και η συχνότητα των κινδύνων που τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αντιμετωπίζουν καθημερινά είτε επιχειρούν από ξηρά, θάλασσα και αέρα συντηρώντας την ειρήνη και διασφαλίζοντας την εδαφική ακεραιότητα, είτε περιπολούν μέρα και νύκτα σε πόλεις και ακτές, είτε μάχονται με τις δυνάμεις της φύσης για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, φυσικών πόρων και περιουσιών προσφέροντας συχνά κατά την εκτέλεση του καθήκοντος την ίδια τους τη ζωή.
β. Επίδομα Θέσης Ευθύνης
(1) Το επίδομα θέσης ευθύνης χορηγείται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στους αστυφύλακες, λιμενοφύλακες και πυροσβέστες που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη πραγματικής υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόματος καταβάλλεται ανάλογα με το βαθμό ως εξής: Δεκανέας, Λοχίας 50,00 €, Αστυφύλακας, Λιμενοφύλακας και Πυροσβέστης με δύο (2) έτη υπηρεσίας 50,00 €, Επιλοχίας, Αρχιλοχίας 100,00 €, Ανθυπασπιστής 150,00 €, Ανθυπολοχαγός - Υπολοχαγός 200,00 €, Λοχαγός 250,00 €, Ταγματάρχης - Αντισυνταγματάρχης 300,00 €, Συνταγματάρχης 400,00 €, Ταξίαρχος 500,00 €, Υποστράτηγος 600,00 €, Αντιστράτηγος, ΓΕΠΣ 700,00 €, Α/ΓΕΣ 800,00 €, Α/ΓΕΕΘΑ 900,00 €.
(2) Το επίδομα αυτό αντιστοιχεί στο επίδομα θέσης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων που χορηγεί το άρθρο 18 του ν.4024/2011 και καταβάλλεται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη, που λόγω θέσης και βαθμού ασκούν διοίκηση μικρού ή μεγάλου κλιμακίου, επωμιζόμενοι ευθύνες επί έμψυχου δυναμικού και άψυχου υλικού. Η κλιμάκωση του ύψους τους επιδόματος είναι ανάλογη της θέσης που κατέχει το στέλεχος βάσει του διοικητικού του βαθμού και των ευθυνών που εξ αυτού επωμίζεται.
γ. Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας
(1) Το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας το οποίο καταβάλλεται στα στελέχη των ΕΔ για το διάστημα που υπηρετούν:
(α) Στα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης και Αργοσαρωνικού.
(β) Στο νομό Έβρου.
(γ) Στους νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλης, Φλώρινας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας και εφόσον υπηρετούν σε Μονάδες Προκάλυψης.
(δ) Σε μονάδες των ΕΔ που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι οποίες καθορίζονται με διαταγή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων.
(2) Το επίδομα αυτό αντιστοιχίζεται και αναπροσαρμόζεται στο ύψος του επιδόματος παραμεθορίου (100,00 €) που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄.
(3) Για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. του Π.Σ. και του Λ.Σ. – Ελληνικής Ακτοφυλακής το επίδομα αυτό προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης.
(4) Οι μονάδες που χαρακτηρίζονται αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας για τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι ειδικότητες των Σωμάτων Ασφαλείας που δικαιολογούν τη καταβολή του ορίζονται με Υπουργικές αποφάσεις των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργών.
(5) Κατά τα λοιπά το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για το διάστημα που οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, ειδικές, εκπαιδευτικές, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιών διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών). Δεν καταβάλλεται σε περίπτωση αργίας λόγω πρόσκαιρης παύσης, λιποταξίας, παράνομης απουσίας, άγνοιας, υποδικίας, αργίας με προσωρινή απόλυση, καταδίκης άνευ στέρησης του βαθμού, προσωρινής απόλυσης και στις τρίμηνες αποδοχές. Επίσης δεν καταβάλλεται στους υπηρετούντες και τοποθετημένους στο εξωτερικό και σε όσους επανήλθαν στην ενέργεια ως αποκατασταθέντες με δικαστικές αποφάσεις, για το χρόνο που ήταν εκτός υπηρεσίας.
δ. Οικογενειακή παροχή
Παρέχεται μηνιαία οικογενειακή παροχή ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στρατιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4024/2011.
ε. Έξοδα Παράστασης Ανωτάτων Ειδικών Θέσεων
Παρέχεται μηνιαίως ποσό, ως έξοδα παράστασης, αποκλειστικά στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ – ΕΛΑΣ – Π.Σ. – Λ.Σ – ΕΛΛ. ΑΚΤ, στον ΓΕΠΣ και στους Αρχηγούς Στόλου και Τακτικής Αεροπορίας ως εξής:
(1) Α/ΓΕΕΘΑ: 400,00 €
(2) Α/ΓΕΣ - Α/ΓΕΝ - Α/ΓΕΑ - Α/ΕΛΑΣ - Α/ΠΣ – Α/ΛΣ – ΕΛΛ. ΑΚΤ: 300,00 €
(3) ΓΕΠΣ – Δκτής Στρατιάς - ΑΣ - ΑΤΑ: 200,00 €
στ. Επίδομα Ενοικίου
(1) Στους στρατιωτικούς που δε διαμένουν σε Στρατιωτικά Οικήματα και δε διαθέτουν οι ίδιοι ή ο σύζυγός τους ιδιόκτητη κατοικία εντός της φρουράς στην οποία υπηρετούν καταβάλλεται επίδομα ενοικίου το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού των δικαιούχων. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται 2% για κάθε τέκνο και μέχρι του αριθμού των τεσσάρων. Λεπτομέρειες για την καταβολή του υπόψη επιδόματος δύνανται να καθορισθούν με Υπουργικές Αποφάσεις.
(2) Οι οικογένειες των στρατιωτικών, ως γνωστόν, επιβαρύνονται οικονομικά με την καταβολή υπέρογκων μισθωμάτων που κατά κανόνα απαιτούν οι τοπικές κοινωνίες, εκμεταλλευόμενες τη βασική και επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης στέγης, η οποία επιβάλλεται από την Υπηρεσία μέσω των ετήσιων μεταθέσεων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη καλούνται να καταβάλλουν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου μισθώματα τα οποία επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.
(3) Η Υπηρεσία, αναγνωρίζοντας αυτή την άδικη έναντι των υπολοίπων υπαλλήλων οικονομική επιβάρυνση, παρέχει περιορισμένο αριθμό οικημάτων για την κάλυψη αυτών των αναγκών, τα οποία δυστυχώς δεν επαρκούν για την ικανοποίηση του συνόλου των στεγαστικών αναγκών του μετακινούμενου προσωπικού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα αδικίας σε όσα στελέχη δε στεγάζονται σε αυτά.
ζ. Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης
(1) Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στο ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ του Π.Σ. και του Λ.Σ .- ΕΛ. ΑΚΤ χορηγείται επίδομα ειδικής απασχόλησης. Το επίδομα καταβάλλεται σε όλους και συναρτάται από το φέροντα βαθμό. Το ύψος του σε κάθε περίπτωση ορίζεται ως εξής: Στρατιώτης 200,00 €, Δεκανέας 225,00 €, Λοχίας 250,00 €, Επιλοχίας 275,00 €, Αρχιλοχίας 300,00 €, Ανθυπασπιστής 325,00 €, Ανθυπολοχαγός 350,00 €, Υπολοχαγός 375,00 €, Λοχαγός 400,00 €, Ταγματάρχης 425,00 €, Αντισυνταγματάρχης 450,00 €, Συνταγματάρχης 475,00 €, Ταξίαρχος 500,00 €, Υποστράτηγος 550,00 €, Αντιστράτηγος 600,00 €, ΓΕΠΣ 650,00 €, Α/ΓΕΣ 700,00 €, Α/ΓΕΕΘΑ 750,00 €.
(2) Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί οι κληρωτοί οπλίτες και οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης μέχρι δύο (2) ετών.
(3) Το επίδομα ειδικής απασχόλησης δεν αντιστοιχίζεται με κανένα επίδομα του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί οι ιδιαιτερότητες, οι αντιξοότητες και οι επιπτώσεις που αυτές έχουν στη φυσική και κοινωνική υπόσταση του ίδιου και της οικογένειας του Έλληνα στρατιωτικού δεν απαντώνται σε κανέναν τομέα του δημοσίου τομέα. Εν τέλει, το επίδομα αυτό αιτιολογεί την ανάγκη ύπαρξης ιδιαίτερου (ειδικού) μισθολογίου για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Ανάγκη που αποκρυσταλλώνεται στη νοηματική της λέξης «υπηρεσία» που τείνει να γίνει συνώνυμο της θυσίας. Μέσα σε αυτό το επίδομα συμπυκνώνεται όλος ο κάματος της ατελείωτης υπερωριακής εργασίας, του άστατου ωραρίου και της ατέρμονης αγωνίας του στρατιωτικού και της οικογένειάς του, που άοκνα υφίστανται ανά διετία ή τριετία, τις συνέπειες της εσωτερικής μετανάστευσης αναζητώντας στέγη για την οικογένειά του, δουλειά για την άνεργη γυναίκα του, παιδικό σταθμό και κοινωνικό περιβάλλον για το παιδί του, προοπτική για το μέλλον το δικό του και της οικογενείας του. Στη λογική, λοιπόν αυτή, το ειδικό αυτό επίδομα τείνει να καλύψει ένα ελάχιστο μέρος του κόστους της υπερωριακής εργασίας, που συνεπάγεται η εφαρμογή του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως και που ουσιαστικά καταργεί κάθε έννοια ωραρίου. Επίσης καλείται να αντισταθμίσει το οικονομικό κόστος που επιβαρύνονται οι οικογένειες των στρατιωτικών, οι οποίες μετατιθέμενες διαρκώς, υποχρεούνται να διαβιούν σε μέρη μακράν των οικείων τους με τα εξής επακόλουθα:
(α) Την απώλεια του 2ου μισθού λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας του/της έτερου/ρης συζύγου σε άγνωστο περιβάλλον.
(β) Την καταβολή σημαντικού χρηματικού ποσού για τη φύλαξη των ανήλικων τέκνων όταν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι και δεν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από το συγγενικό περιβάλλον.
(γ) Την πρόσθετη δαπάνη που αναγκάζονται να καταβάλουν ως έξοδα μετακίνησης από και προς τις Μονάδες τους, αφού αυτές κατά κανόνα εδρεύουν μακριά από τα αστικά κέντρα.
(δ) Το πρόσθετο κόστος ζωής, λόγω της ακρίβειας που μαστίζει τις παραμεθόριες και απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα περιοχές.
(ε) Την πρόσθετη δαπάνη που επιβάλλει η ανάγκη διατήρησης και συντήρησης δύο νοικοκυριών, όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων αδυνατεί να ακολουθήσει τη μετακίνηση του στρατιωτικού, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους που συνδέονται με τη ανάγκη παροχής φροντίδας και υποστήριξης συγγενικών προσώπων.
(4) Έχοντας ο στρατιωτικός επιλέξει το επάγγελμά του δε γίνεται να αγνοεί την ιδιάζουσα φύση του, ούτε και τις θυσίες που αυτή συνεπάγεται. Όμως ταυτόχρονα αδυνατεί να κατανοήσει τη στάση της πολιτείας, που αρνείται να επιλύσει βασικά προβλήματα που σχετίζονται με το βιοτικό επίπεδο αυτού και της οικογενείας του, που στις μέρες μας βιώνεται στα όρια της οικονομικής επιβίωσης και εξαθλίωσης. Υπό το πρίσμα όλων αυτών δε μπορεί η πολιτεία να συνεχίσει να αγνοεί τις ατελείωτες ώρες υπερωριακής εργασίας που του επιβάλλονται διαρκώς χωρίς καμία ανταμοιβή.
(5) Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βάσει του ν.1157/1981, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν.3979/2011, εφαρμόζει πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία 40 ωρών. Το ωράριο εργασίας καθορίζεται με διαταγές των Γενικών Επιτελείων σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που τους παρέχει σχετική απόφαση του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας και ορίζεται για τους χειμερινούς και θερινούς μήνες από τη 07.00΄ ώρα έως τη 15.00΄ ώρα. Πέραν των ανωτέρω, στο στρατιωτικό προσωπικό, λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και της αποστολής του, ανατίθεται εκ των ισχυόντων Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών η εκτέλεση εβδομαδιαίων, εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, πέραν του προβλεπομένου ωραρίου με την εξής συχνότητα.
(α) Δύο (2) έως πέντε (5) 24ωρες υπηρεσίες το μήνα. Με μέσο όρο τις τρεις (3) υπηρεσίες το μήνα, εκ των οποίων η μία (1) τουλάχιστον αργία, ο στρατιωτικός εργάζεται πλέον του κανονικού ωραρίου εργασίας 32 ώρες καθημερινής υπερωρίας και 24 ώρες αργίας. Για τους ΕΠΟΠ οι οποίοι αποτελούν το 25% των στελεχών και οι οποίοι κατά κανόνα χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες σκοπού και περιπόλου φύλαξης εγκαταστάσεων, ο αριθμός των 24ωρων υπηρεσιών αυξάνεται σε έξι (6) το μήνα. Για τις παραπάνω καθημερινές υπηρεσίες, τα στελέχη δεν αποζημιώνονται ενώ λαμβάνουν χρόνο ανάπαυσης (ρεπό) μόνο για τις 8 από τις 16 συνολικά ώρες υπερωριακής απασχόλησης. Για τις υπηρεσίες που εκτελούνται σε μέρα αργίας (Σάββατο ή Κυριακή), τα στελέχη δικαιούνται μία μέρα ανάπαυση (ρεπό) και αποζημιώνονται μόνο για τις Κυριακές και επίσημες αργίες, στο Στρατό Ξηράς με 13,26 €, στο Πολεμικό Ναυτικό με 8,81 €, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία δε λαμβάνουν καμία αποζημίωση. Δηλαδή για τις υπόλοιπες 16 ώρες υπερωριακής εργασίας, σε - 46 - ημέρα αργίας, από τις οποίες 8 νυχτερινές (24 ώρες μείον 8 ώρες υποχρεωτικής ημερήσιας εργασίας,) τα στελέχη δε λαμβάνουν κανένα ρεπό, αλλά και καμία αποζημίωση.
(β) Μία (1) εβδομαδιαία υπηρεσία το μήνα, κατά την οποία τα στελέχη χρεώνονται με επιπλέον 3 ώρες και 20 λεπτά, καθημερινής εργασίας πέραν του ωραρίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή και 3 ώρες και 15 λεπτά εργασία πέραν του πενθημέρου το Σάββατο. Μηνιαίως οι επιπλέον ώρες απασχόλησης, που επωμίζονται τα στελέχη, αθροίζονται σε 17 καθημερινές και 3 πέραν του πενθημέρου.
(γ) Μία (1) τουλάχιστον υπηρεσία εφόδου το μήνα, η οποία εκτελείται πάντα τη νύχτα και διαρκεί κατά μέσο όρο 4 ώρες. Αυτές πραγματοποιούνται τόσο κατά τις εργάσιμες ημέρες όσο και κατά τις αργίες.
(6) Επιπλέον, βάσει του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως αλλά και των περιοδικά εκδιδομένων σχετικών οδηγιών, το στρατιωτικό προσωπικό, συμμετέχει ανάλογα με τον τύπο εκπαίδευσης της μονάδος του, και ιδίως για το Στρατό Ξηράς, συνοπτικά στις εξής δραστηριότητες:
(α) Νυκτερινές και καθολικές εκπαιδεύσεις (7,5 ώρες υπερωρίες).
(β) 12ημερα εκπαίδευσης σε καταυλισμό (25 ώρες υπερωρίες και 8 ώρες πέραν του 5νθημέρου.).
(γ) Εκπαίδευση σε πλωτά μέσα (5,5 ώρες υπερωρίες).
(δ) Πενθήμερα βολών (7 ώρες υπερωρίες).
(ε) Ασκήσεις ετοιμότητας και συναγερμού (1,5 ώρα υπερωρίες).
(στ) Τακτικές ασκήσεις μονάδος, (4 ώρες υπερωρίες). Από όλες τις παραπάνω δραστηριότητες έχουν αφαιρεθεί οι 8 ώρες υποχρεωτικής εργασίας. Εντός παρενθέσεως αναγράφεται ο χρόνος υπερωριακής εργασίας, υπολογιζόμενος μηνιαίως, αλλά και η εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα, που χαρακτηρίζεται ως πέραν του 5νθημέρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου