....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Δελτίο τύπου Παραρτήματος Ν. Ημαθίας για Διαβούλευση μεταξύ των μελών !


   ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 1,  ΤΚ 59132,  ΒΕΡΟΙΑ – Τηλέφωνο: 23310 27463 – email: eaasveroias@yahoo.gr
 
  Βέροια, 2 Αυγούστου 2015
 
Διαβούλευση στην πρόταση Νόμου για αλλαγή του Νομοθετικού Πλαισίου
 
Όπως αναφέρθηκε και στη Συνέλευση των Μελών του Παραρτήματός μας της 1ης Ιουλ 2015, μας απεστάλη προς διαβούλευση μεταξύ των Μελών, Προσχέδιο αλλαγής του Νομοθετικού Πλαισίου των ΕΑΑ.
 
Τα Παραρτήματα θα υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις στην ΕΑΑΣ, μέχρι 30 Σεπ 2015. 
 
Οι μέχρι τώρα διαμορφωμένες προτάσεις του ΤΣ Ημαθίας είναι:
 
1. Να καθιερωθούν τρείς βαθμίδες διοικήσεως των ΕΑΑ:
Α' βαθμός: 3-5μελές Τοπικό Συμβούλιο (ένα τουλάχιστον ανά Αντιπεριφέρεια).  Εκλέγονται απευθείας από τα Μέλη του Παραρτήματος.
Β' βαθμός: 5-7μελές Περιφερειακό Συμβούλιο ανά Περιφέρεια, (συνολικά 12). Εκλέγονται απευθείας από τα Μέλη των Παραρτημάτων εκάστης Περιφέρειας. 
Γ' βαθμός: 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Δνων Σύμβουλος εκλέγονται απευθείας από το σύνολο των Μελών της Ενώσεως. Τα λοιπά 12 μέλη του ΔΣ είναι οι Πρόεδροι τωνως άνω Περιφερειακών Συμβουλίων.
2. Να προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Διοικούσας Επιτροπής με ρόλο και καθήκοντα που προτείνονται στο κείμενο, για την αντιμετώπιση των τρεχουσών υποθέσεων και άμεση αντίδραση.
 
Επιπλέον: 
3. Να προβλέπεται θέση Εκπροσώπου Τύπου του Συντονιστικού  για την προβολή των θέσεων των ΕΑΑ. 
 
4. Προτείνουμε τη συμμετοχή μας σε Κοινή Ομάδα Εργασίας για την παραπέρα επεξεργασία της τελικής προτάσεως Σ/Ν.
 
Οι λεπτομέρειες των ήδη διαμορφωμένων προτάσεων, φαίνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος Ημαθίας (http://eaasimathias.blogspot.gr/)
 
Παρακαλούνται τα Μέλη μας να εκμεταλλευθούν αυτή τη μοναδική ευκαιρία έκφρασης των απόψεών τους για το βασικό θεσμικό κείμενο της Ενώσεώς μας, και να την επικοινωνήσουν προς το Παράρτημα, με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι 12 Σεπ 2015. 
 
Για το ΤΣ/ ΕΑΑΣ/ Παραρτήματος Ημαθίας,
Ο Πρόεδρος, Αντιστράτηγος εα Κων. Β. Κωνσταντάρας
Ο Γραμματέας, Αντισυνταγματάρχης εα Ιωάν. Πανταζής
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου