....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Ισχύουσες Διατάξεις περί Λεσχών !


Ισχύουσες Διατάξεις που αφορούν τα των Λεσχών των Ενόπλων Δυνάμεων
ΣΧΟΛΙΟ : Για να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι μικροί.
                  Για περισσότερες πληροφορίες  στο Γραφείο του Παραρτήματός μαςΑκολουθούν αποσπάσματα από την πρόσφατη Δγη του ΓΕΣ  υπ αριθ 0-25/2005

Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών
                                           Άρθρον 2
Μέλη  Στρατιωτικών Λεσχών δύνανται να είναι και οι εν αποστρατεία Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς ως και οι εν ενεργεία και αποστρατεία Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού , της Πολεμικής Αερροπορίς και της Χωριφυλακής, εφόσον το επιθυμούν και καταβάλουν ως και οι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς την αναλόγως του βαθμού των, εισφορά !

                                          Άρθρον 6
Η μηνιαία συνδρομή των μελών των Στρατιωτικών Λεσχών ορίζεται στο 1% επί του συνόλου των αποδοχών τους.

                                       Πόροι Λεσχών
                                         Άρθρον 6
α.  Αι εκάστοτε καθοριζόμεναι μηνιαίαι κρατήσεις των αποδοχών των εν ενεργεία Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών  των υπηρετούντων εις την Φρουρά, εις ην λειτουργεί Στρατιωτική Λέσχη , αίτινες είναι υποχρεωτικαί.

β.   Αι μηνιαίαι κρατήσεις των αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, εφόσον είναι μέλη των Λεσχών, αίτινες είναι αι αυταί με τας κρατήσεις των ενε ενερηεία αντιστοίχων βαθμών. 

Οι παρακάτω διαταγές αφορούν τα της λειτουργίας των Λεσχών

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου