....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Συνάντηση της ΠΟΣ με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης !

PDF Εκτύπωση E-mail
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 17 /2015
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                                                                                                        Αθήνα,   26 Οκτ.  2015
      
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 55
       Τη Δευτέρα  26 Οκτ. 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) με τον Υφυπουργό  Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.
       Στη συνάντηση, συμμετείχαν από την ΠΟΣ ο Πρόεδρος Ταξχος εα Βασ. Νικολόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Ταξχος εα Δημ. Χατσίκας και ο Γεν. Γραμματέας Ταξχος εα Βασ. Παπαδόπουλος.
       Σκοπός της συνάντησης, ήταν η ενημέρωση του Υφυπουργού  Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και ΕΚΟΕΜΣ (δομή, λειτουργία κλπ)  ώστε να μην συνυπολογίζονται τα μερίσματα και η οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΣ στη σύνταξη. Επίσης συζητήθηκαν θέματα συνταξιοδοτικά και η εφαρμογή της υπ' αριθμ. 2192/2014 απόφασης του ΣτΕ σε συνδυασμό με το  άρθρο 3 του Ν. 4336/2015 (εδάφιο 2.5.1 της παρ. Γ) περί προσδιορισμού και θέσπισης νομοθετικά ισοδύναμων μέτρων για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης, σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012.
      Ο κ. Υφυπουργός άκουσε τις απόψεις και τις προτάσεις της ΠΟΣ και δήλωσε ότι θα συνεργασθεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό Οικονομικών για την εξέταση και επεξεργασία των προτάσεων.
      Η ΠΟΣ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τις σχετικές προτάσεις και ο Υφυπουργός  εξέφρασε την επιθυμία για περαιτέρω συνεργασία όταν απαιτηθεί. Η ΠΟΣ θα συνεχίσει, ανεξάρτητα χρονικής περιόδου, να προσπαθεί και να εργάζεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον των Μελών της, σύμφωνα με το Καταστατικό της.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                       Ο                                                                                                         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                      Νικολόπουλος Βασίλειος                                                                   Παπαδόπουλος Βασίλειος
                               Ταξχος  εα                                                                                         Ταξχος εα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου