....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Αρχειοθέτηση της αποφάσεως του ΣτΕ για τι περικοπές των αποδοχών των Στελεχών των ΕΔ !

ΠΗΓΗ : aeroporiapostratosΓράφει ο Επ/γός (Μηχανικός Αερ/φών) ε.α. Γεώργιος Δούφας


Κύριε υπουργέ Εθνικής Αμύνης,
ο πολιτικός οργανισμός με την επωνυμία "Ανεξάρτητοι Έλληνες"του οποίου προεδρεύετε, παρά το,κατά τις εκάστοτε,προ των εκλογών,διεξαγώμενες δημοσκοπήσεις,μικρό οπαδικό του πλήθος,επέτυχε την είσοδό του στη Βουλή και συμπράξας με τον πλειοψηφίσαντα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.για τη συγκρότηση και συνδιαχείριση της Κυβερνήσεως της Χώρας,έχει σήμερα αποκτήσει πολιτική δύναμη, την οποία εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί με εις βάθος παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα για αποτελέσματα με εμφανές το κομματικό-ιδεολογικό στίγμα.

Κύριε υπουργέ Εθνικής Αμύνης,η Κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχετε με το κόμμα σας ,ως πολιτικά ισότιμος,ίσοβαρής και ισοδύναμος, ασκεί την εξουσία με έλλειψη τεχνικής πολιτικής, με παραλείψεις δημοκρατικών μεθόδων, με αναδιάταξη προτεραιοτήτων στη λύση των οικονομικό κοινωνικών προβλημάτων των πολιτών και με νομοθετήσεις εξυπηρετούσες την προαγωγή του κομματικού συμφέροντος.

Ασφαλώς έχετε αντιληφθεί ότι πολλοί εκ των ε.ε.και ε.α.στρατιωτικών των Ε.Δ. παρέσχον την ψήφον τους στους "Ανεξάρτητους Έλληνες" αξιολογήσαντες τον πρόεδρό τους ως....... πολιτικό ανακαινιστή, νεωτεριστή, μεταρρυθμιστή της πολιτικής,ως πολιτικό φιλόπονο, επίμονο, συγκροτημένο και αξιόπιστο και διακρίνοντες στον προεκλογικό προγραμματικό του λόγο έντιμο και ειλικρινή πρόθεση και αποφασιστηκότητα για αναβαφτίση των Ε.Δ.,για αποκόλληση και ανέλκυσή τους από το ηθικοκοινωνικό τέλμα στο οποίο ώθησαν αυτές πολιτικές πράξεις προηγουμένων κυβερνησάντων,για επανασύνδεσή τους με την ουσία της οντότητός τους,για αναστήλωση του πεπτωκότος ηθικού τους φρονήματος και επαναπροσδιορισμό του κύρους τους.

Στο σύνολο των προεκλογικών σας προθέσεων και .υποσχέσεων,Κύριε υπουργέ,προσεθέσατε και την ολοκλήρωση της εφαρμογής της αποφάσεως του ΣτΕ για τις περικοπές μισθών και συντάξεων των στρατιωτικών.

Κατά τον διαρρεύσαντα ως την σήμερον χρόνο σε ουδεμία ενέργεια έχετε προβεί εκτός της καταθέσεως στο πεινασμένο μαρξιστικό υπουργείο οικονομικών του εκ 50 εκ € ποςού προκειμένου το ποσό τούτο διανεμηθεί αναλόγως στους δικαιωθέντες από το ΣτΕ στρατιωτικούς.

Εμείς την τύχη τούτων των χρημάτων δεν γνωρίζομε. Εσείς,κύριε υπουργέ εξαντλείτε την υπόσχεσή σας στις συνεχείς ρηματικές σας ανακοινώσεις ότι συντόμως τα δικαιούμενα χρήματα θα χορηγηθούν,τον χρόνον όμως χορηγήσεως αποσιωπάτε.

Ούτως εχόντων των γεγονότων,ευλόγως εγείρεται η υποψία σε όλους μας μήπως τούτα τα χρήματα διετέθησαν η διατίθενται για τους μισθούς των διοριζομένων συμβούλων και παρά συμβούλων των υπουργών,για τους μισθούς των διοριζομένων λόχων του ΣΥΡΙΖΑ παίδων,για τους μισθούς των διοριζομένων συγγενών,φίλων και ερωτικών συντρόφων των υψηλών της Κυβερνήσεως στελεχών;
Κύριε υπουργέ γνωρίζετε,ως από ετών πολιτικός,ότι οι από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 δημοκρατικές,όπως αρέσκεσθε να αποκαλείσθε,πολιτικές δυνάμεις εξεπόνησαν και επαγίωσαν για τις Ε.Δ. και τα στελέχη αυτών μία πολιτική αποδομής και φθοράς τους, διαβρώσεως και αποσυνθέσεώς τους,απαξιώσεως,ευτελισμού και ηθικής αποστεώσεώς τους.Οι κατά την εξαετία της οικονομικής κρίσεως κυβερνήσαντες,εξεπόνησαν,ειδικά για τους στρατιωτικούς,ένα οικονομικό σύστημα πτωχοποιήσεώς τους και εκφυλισμού της στρατιωτικής τους οντότητος,στρατιωτικούς με καθαιρεμένη την αξιοπρέπεια και το κύρος,με εκδαρμένη την υπόστασή μας.

Παραδώσαντες την εξουσία,μας εγκατέλειψαν σφαδάζοντες εν οδυνηραίς ερημίας.Εσείς ως υπουργός Εθνικής Αμύνης,προς τον οποίο ευδοκήσαμε,ως την σήμερον απολαμβάνετε το θέαμα ,συνεχώς υποσχόμενος.

Όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι η αδράνειά σας για υλοποίηση της υποσχέσεώς σας κτίζει βαθμηδόν την πολιτική σας αναξιοπιστία,η δε τυχόν πρόθεσή σας για αρχειοθέτηση της αποφάσεως του ΣτΕ θα απειλήσει,εν ευθέτω χρόνω,την παρουσία σας στην πολιτική σκηνή της Χώρας και σε κάθε περίπτωςη θα καταδείξει ότι η εξουςία σας,ως υπουργού Εθνικής Αμύνης,έχει όρια δράσεως περιορισμένα, εξαρτώμενα από τους όρους της συμφωνίας της κυβερνητικής συνεργασίας.

Εμείς κύριε υπουργέ δεν θα παύσομε να κτυπάμε τη θύρα σας και να σας καλούμε:
Κύριε υπουργέ!
ΜΕΜΝΗΣΟ ΤΩΝ ΥΠΕΣΧΗΜΕΝΩΝ ΣΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου