....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΜΤΣ : Λόγω προβλήματος στο λογισμικό πιστώθηκε μικρότερο μέρισμα !

ΠΗΓΗ : staratalogia


Διευκρινήσεις επί του Μερίσματος 7ης περιόδου 2016 (Ιούλιος)

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι λόγω προβλήματος στο λογισμικό του (download ενός αρχείου DCT) παρατηρήθηκε ότι σε μερίδα των μερισματούχων του, πιστώθηκε ποσό μικρότερο του δικαιούμενου.
Η επί έλλατον διαφορά, που δεν οφείλεται σε μείωση της τιμής μεριδίου του μερίσματος θα αποδοθεί στους δικαιούχους άμεσα, μετά την άρση της ανωτέρω δυσλειτουργίας.
Επισημαίνεται ότι η τιμή μεριδίου εξακολουθεί να παραμένει στο ύψος που ισχύει από 01 Ιαν 2014.

[Εκ του ΜΤΣ (2016, Ιούνιος 29 - 2:56μμ)]

Η τροπολογία που φέρνει τους μισθούς των Στρκών στα επίπεδα του 2012 !

ΠΗΓΗ :Epiruscorner


Η τροπολογία που φέρνει τους μισθούς των στρατιωτικών στα επίπεδα του 2012

Γράφει ο Ηλίας Νατσιούλας, οικονομικός σύμβουλος του ΠΑΣΕΔ
Από 2009 ο Προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ έχει υποστεί μείωση σε ποσοστό 51,75% ή σε απόλυτες τιμές μείωση κατά 3.375.450.000 ευρώ. Ο δε λειτουργικός προϋπολογισμός έχει μειωθεί από 1.448.534.000 ευρώ σε 567.970.000 ευρώ, δηλαδή κατά 60,79%.
Και εκεί που θα περίμενε ο καθένας μας από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο να διεκδικήσει ως κυβερνητικός εταίρος την αύξηση των κονδυλίων των κωδικών του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, αντ’ αυτού δεσμεύτηκε ότι μέσα από αυτό τον «κατακρεουργημένο» προϋπολογισμό θα ψάξει να βρει τους κωδικούς που θα τους δώσει στο υπουργείο Οικονομικών ώστε αυτό να μειώσει τον προϋπολογισμό ΥΠΕΘΑ κατά 60 εκατ ευρώ περίπου και να αποφευχθεί το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών.
Ο κ. Καμμένος έχει επίσης υποσχεθεί ότι θα ψάξει και θα βρει (κατά δήλωση του, τους έχει βρει και τους έχει δώσει στο υπουργείο Οικονομικών) και τους κωδικούς του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ που θα μειώσει για να δώσει και το υπόλοιπο 50%.
Η Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί και να επιστρέψει το υπόλοιπο 50% με ισόποση αύξηση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και των αντίστοιχων κωδικών μισθοδοσίας.
Ο Πάνος Καμμένος επιμένει ότι θα σεβαστεί το σκεπτικό των υπ’ αρίθμ.2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014 Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν.4093/2012, σε εκτέλεση των οποίων μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, για τους λόγους που αναπτύσσονται στις εν λόγω Αποφάσεις.
Η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία ήταν αυτή που πρώτη μείωσε δραματικά από τον Αύγουστο του 2012 τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το 2014 αναγκάστηκε να συμμορφωθεί εν μέρει και με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/14 απεκατέστησε κατά το ήμισυ αυτές, αναδρομικά από 1-8-2012, χωρίς μείωση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, αλλά αύξηση των κωδικών μισθοδοσίας.
Συγκεκριμένα η ταμειακή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για το προηγούμενο 50% με βάση την έκθεση του ΓΛΚ ανέρχεται σε 298 εκατ για κάθε έτος (2015-2017) καθώς επήλθε:

 • Εφάπαξ δαπάνη 91,4 εκατ το 2014 από την άμεση καταβολή των διαφορών στους στρατιωτικούς (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) για το διάστημα 1-7-2014 έως 31-12-2014.

 • Ετήσια δαπάνη 182,8 εκατ ευρώ από το έτος 2015 από την αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων των στρατιωτικών

 • Συνολική δαπάνη 347,6 εκατ ευρώ για την καταβολή διαφοράς αποδοχών και συντάξεων των στρατιωτικών από 1-8-2012 έως 30-6-2014 η καταβολή της οποίας γίνεται σε 3 χρόνια (1-1-15 έως 31-12-2017)


Μέχρι σήμερα ακούμε μόνο εξαγγελίες από τον κ υπουργό ότι διαθέτει του κωδικούς, καθώς επίσημα δεν έχουν δοθεί ποιοι κωδικοί είναι να μειωθούν, παρά τις ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο.

Για το λόγο αυτό ο κ. Καμμένος οφείλει ως Κυβερνητικός εταίρος αναγνωρίζοντας το ρόλο των στελεχών των ΕΔ και σεβόμενος τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης να καταθέσει άμεσα την προτεινόμενη τροπολογία, ώστε να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2012 και να μην επιτρέψει καμιά σκέψη για πάγωμα μισθολογικών προαγωγών.
Για δε το νέο μισθολόγιο που εξετάζεται, αυτό προτείνεται να γίνει μόνο αφού επιστραφούν οι αποδοχές στα επίπεδα του 2012 και δοθούν τα αναδρομικά. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα για αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντος μισθολογίου με κατάργηση του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, που δίνεται βάσει της οικογενειακής κατάστασης, μας προβληματίζει για του σκοπούς και τα αποτελέσματα που θα φέρει.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΕΔ ΚΑΙ ΣΑ ΣΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΤΗΣ 31.7.2012
Οι διατάξεις των παρ 1,2 και 3 του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.
2.α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 50 του ν.3205/2003 (Α’297) αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«2. Οι συντελεστές προσδιορισμού των βασικών μισθών της παραγράφου 1 είναι οι εξής:
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) 2,50
Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας
(Α/Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α.), Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού
και Λιμενικού Σώματος 2,30
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς,
Αρχηγός Στόλου και Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας 2,10
Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι 1,95
Υποστράτηγος και αντίστοιχοι 1,83
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι 1,68
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,44
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,28
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι 1,19
Λοχαγός και αντίστοιχοι 1,13
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,08
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι 1,00
Ανθυπασπιστής και αντίστοιχοι 0,96
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι 0,93
Επιλοχίας και αντίστοιχοι 0,89
Λοχίας και αντίστοιχοι 0,81
Δεκανέας και αντίστοιχοι 0,57
Μόνιμος Στρατιώτης και Αστυφύλακας που δεν έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 0,32
3. Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων ορίζεται σε οχτακόσια ενενήντα εννέα ευρώ (899€).»
β. Οι παράγραφοι 3 έως 8α του άρθρου 51 του ν.3205/2003(Α’297) αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού εκατόν έντεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (111,72€) για όλους τους στρατιωτικούς εν γένει.
Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, το ποσό ορίζεται σε εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (169,21€).
Για τους έγγαμους ή τους διατελούντες σε χηρεία, οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος το ποσό του επιδόματος αυτού ορίζεται σε διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (225,88€).
Προκειμένου περί συζύγων, που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένων ή αγάμων, που έχουν τέκνα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ή αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (225,88€).
Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Εφέδρων και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε εκατόν έντεκα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (111,72€)
4. Ειδικής απασχόλησης για την Εθνική Άμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια:
α. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
ί. Για ανώτατους αξιωματικούς σε τριακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και εννέα λεπτών (338,09€) και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές σε εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (191,63€).
ίί. Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες σε εκατόν σαράντα έξι ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (146,46€).
β. Για το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για το προσωπικό του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος που ορίζεται κατά περίπτωση ως εξής:
ί. Για ανώτατους αξιωματικούς σε τριακόσια έντεκα ευρώ (311,00€) και για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ή αντίστοιχους σε εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176,00€).
ίί. Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ή αντίστοιχους σε εκατόν τριάντα ένα ευρώ (131,00€).
Από τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος εξαιρούνται οι τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας και οι έφεδροι και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας και βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών).

5. Θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε επτακόσια δέκα τρία ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (713,26€).
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α., το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της 1ης Στρατιάς, τον Αρχηγό Στόλου και τον Αρχηγό τακτικής Αεροπορίας, καθώς και για τους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος σε τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (475,24).
γ. Για τον Αντιστράτηγο ή αντίστοιχο σε τριακόσια πενήντα εφτά ευρώ και τρία λεπτά (357,03€).
δ. Για τον Υποστράτηγο ή αντίστοιχο σε διακόσια εξήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (261,50€).
ε. Για τον Ταξίαρχο ή αντίστοιχο, σε εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ (176,00€).
στ. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε εκατόν δέκα εννέα ευρώ και ένα λεπτά (119,01€).
ζ. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε σαράντα εφτά ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (47,77€).
η. Για τους κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (35,62€).
θ. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες, σε είκοσι εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (29,15€).
6. Έξοδα παράστασης τα οποία ορίζονται ως εξής:
α. Για τον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε τετρακόσια τριάντα τρία ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (433,14).
β. Για τους Αρχηγούς Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ. σε διακόσια εξήντα τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (263,93€).
γ. Για το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, το Διοικητή της Πρώτης Στρατιάς, τον Αρχηγό του Στόλου και τον Αρχηγό της Τακτικής Αεροπορίας σε εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά (175,68€).
7. Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης ορίζεται ως εξής:
α. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, σε εκατόν δεκαεννέα ευρώ και ένα λεπτά (119,01€).
β. Για το Συνταγματάρχη ή αντίστοιχο, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό, σε ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (95,73€).
γ. Για τον Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη ή αντίστοιχους, με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά, στους βαθμούς αυτούς, σε εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (71,24€).
δ. Για Κατώτερους Αξιωματικούς (Λοχαγούς, Υπολοχαγούς και Ανθυπολοχαγούς ή αντίστοιχους) με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς, σε σαράντα εφτά ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (47,77€).
ε. Για Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς και Μόνιμους Στρατιώτες σε είκοσι οχτώ ευρώ (28,00€).
8. Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων:
α. Για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται σε σαράντα εφτά ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (47,77€).»
γ. Η παράγραφος 10 του άρθρου 51 του ν.3205/2003(Α’297) αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«10. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και στο ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, χορηγείται μηνιαίως επίδομα ειδικών συνθηκών, ποσό ίσο με εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (71,92€).»
δ. Το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της αριθμ 8002/32/122-α/6.9.2007 (Β’1803) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 2/2381/0022/5.5.2009 (Β΄928) όμοιας, διαμορφώνεται από 1.8.2012, σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93€).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας τάξης και προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων από 1.7.2016, καθώς και της διαφοράς αποδοχών και συντάξεων που απορρέει από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2016 προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και απόστρατους.
Είναι καιρός όλοι να περάσουν σε πράξεις και οφείλει είτε το ΥΠΕΘΑ είτε οποιοδήποτε Κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να καταθέσει την παραπάνω τροπολογία ώστε να δούμε στην πράξη και ΟΧΙ στα λόγια ποιος «αγαπά» και αναγνωρίζει την προσφορά των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ


 

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Μισθολόγιο Στρκών : Ο Καμμένος καλεί σε σύσκεψη ΄΄υψηλού επιπέδου ΄ για την κατάρτισή του !

ΠΗΓΗ : kranos
ΣΧΟΛΙΟ : Υψηλού επιπέδου σύσκεψη !!! Οι 3 ΕΑΑ πάλι απούσες??? Αλήθεια πόσο μας υπολογίζουν  και πόσο μας εκτιμούν !!! Πάλι θα αποφασίσουν για εμάς αλλά χωρίς εμάς !!
Υπουργέ υπάρχουμε και εμεις....και μην το ΞΕΧΝΑΣ !!!
Σύσκεψη σε υψηλό επίπεδο,καλεί ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος για το μισθολόγιο των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η σύσκεψη θα γίνει  μεταξύ ανώτατων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά του Γενικού Γραμματέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), των Υπαρχηγών των Κλάδων των Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Υπαρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, “προκειμένου να αποφασισθούν οι βασικές κατευθύνσεις για την εκπόνηση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και παράλληλα να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων εγγενών αδυναμιών και στρεβλώσεων”,όπως αναφέρει έγγραφο που φέρει την υπογραφή Καμμένου
Το κείμενο του εγγράφου:
Σας γνωρίζουμε, εν όψει κατάρτισης των Ειδικών Μισθολογίων που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και κατόπιν του (θ) σχετικού, τα κάτωθι :
α. Η σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως εξειδικεύεται στους εκτελεστικούς, του άρθρου 45 του Συντάγματος, νόμους, συνίσταται στη διασφάλιση της Εθνικής Άμυνας, έννοια στην οποία περιλαμβάνεται η διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας, η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, η προστασία των ελλήνων πολιτών έναντι εξωτερικών επιθέσεων και απειλών και η εν γένει υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων, όπως καθορίζονται στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας είναι η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ο σεβασμός των διεθνών συνόρων και συνθηκών, η τήρηση του διεθνούς δικαίου και η ειρηνική επίλυση των διαφορών.
β. Πλέον όμως των παραπάνω, οι Ένοπλες Δυνάμεις στον καιρό της ειρήνης έχουν ως αποστολή και την κοινωνική προσφορά, χωρίς βέβαια να απομειώνεται το κύριο επιχειρησιακό έργο τους. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, παρέχουν καθοριστική συνδρομή στην υποστήριξη του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές, με διάθεση προσωπικού και μέσων, με την παροχή υγειονομικής υποστήριξης και την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών, καθώς και με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.
γ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα μέρος της διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών έχει αναληφθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ένα βασικό εργαλείο που διαθέτει το Κράτος για τη διενέργεια μεγάλης εμβέλειας επιχειρήσεων, τη διαχείριση κρίσεων, τη κινητοποίηση και συντονισμό εφοδίων και ενεργειών σε ευρεία κλίμακα κ.α.
2. Επιπλέον, γνωρίζεται ότι από το έτος 2009 ο Προϋπολογισμός (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ έχει υποστεί μείωση σε ποσοστό 51,75% ή σε απόλυτες τιμές μείωση κατά 3.375.450.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ο λειτουργικός Π/Υ έχει μειωθεί από 1.448.534.000 ευρώ σε 567.970.000 ευρώ, ήτοι κατά 60,79%. Για να ανταποκριθεί στο ιδιαίτερα σημαντικό έργο του το ΥΠΕΘΑ, έχει δραστηριοποιηθεί όλο το στελεχιακό δυναμικό, το οποίο με προσωπικό κόστος μη φειδόμενου χρόνου συντηρεί το επιχειρησιακό υλικό, τα μέσα μεταφοράς, τα έργα υποδομών.
3. Η κινητήριος δύναμη για την υλοποίηση όλων των παραπάνω επιχειρησιακών και μη αποστολών – δράσεων είναι το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία οποιασδήποτε αποστολής, σε ειρήνη και πόλεμο.
4. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπόκεινται, πέραν των γενικών περιορισμών που επιβάλλει ο νόμος και σε ειδικότερους πρόσθετους περιορισμούς που δικαιολογούνται από τη φύση της σχέσης τους με το κράτος και τις απορρέουσες από τη σχέση αυτή υποχρεώσεις (ΣτΕ 1571/2010, 1680/2007, 1560/2005, 573/2005 κ.α.). Λόγω, εξάλλου, της ιδιαίτερα επικίνδυνης αποστολής τους, συνεπαγόμενης εμπλοκής σε γυμνάσια και ασκήσεις, συμμετοχής σε ειρηνευτικές, ενδεχομένως και σε πολεμικές επιχειρήσεις, οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς δικαίου.
5. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς έχει ως απόρροια τις αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις των στελεχών, όπως οι συχνές μεταθέσεις εκ των οποίων το 1⁄2 περίπου της σταδιοδρομίας τους σε περιοχές παραμεθορίου, η εμπλοκή σε ασκήσεις, οι 24ωρες υπηρεσίες, οι επιφυλακές και λοιπές έκτακτες ανάγκες πέραν του ωραρίου και ανεξαρτήτως αργιών, η συμμετοχή σε κοινωνικές προσφορές χωρίς ωράριο και υπερωρίες. Παράλληλα, στοιχεία της υπηρεσιακής κατάστασης των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι, μεταξύ άλλων και η διαρκής ετοιμότητα και η αυξημένη επιφυλακή.
6. Τα ανωτέρω καταγράφονται και στο σκεπτικό των υπ’ αρίθμ. 2192/2014, 2193/2014, 2194/2014, 2195/2014 και 2196/2014 Αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του ν.4093/2012, σε εκτέλεση των οποίων μειώθηκαν οι αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, για τους λόγους που αναπτύσσονται στις εν λόγω Αποφάσεις. Σημειώνεται δε ότι σε εκτέλεση των ανωτέρω, η Διοίκηση συμμορφούμενη μερικώς με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, αναπροσάρμοσε, με τις διατάξεις του άρθρου 86 του
ν.4307/14, τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αναδρομικά από 1-8-2012 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του ν.4093/2012), όχι πλήρως αλλά μόνο κατά το ήμισυ (50%).
7. Επίσης, είναι γνωστό στο ΥΠΕΘΑ ότι στο ισχύον μισθολόγιο των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων υφίστανται στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες, οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν με την καθιέρωση ενός σύγχρονου και ορθολογικότερου μισθολογίου. Οι στρεβλώσεις αυτές αφορούν κυρίως στην καταβολή ορισμένων επιδομάτων, στην άνιση διαμόρφωση των αποδοχών των στελεχών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προέλευση και εκπαίδευσή τους, κατ’ αντιστοιχία με τα ισχύοντα στο μισθολόγιο του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα, στη μικρή απόκλιση των βασικών μισθών μεταξύ εισαγωγικών και καταληκτικών βαθμών, στην έλλειψη κινήτρων για την παραμονή στο στράτευμα, στην εξάντληση του μέγιστου ποσοστού του ΕΧΥ (60%) με τη συμπλήρωση 29 ετών υπηρεσίας. Στρεβλώσεις πιθανόν να υφίστανται ακόμη και μεταξύ του βαθμολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
8. Κατόπιν των προεκτεθέντων και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε επίπεδο επιχειρησιακού έργου και κοινωνικής προσφοράς, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες απαγορεύσεις, τους περιορισμούς και τις ειδικές συνθήκες εργασίας, που συνεπάγονται αυξημένους κινδύνους για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και τη ψυχική υγεία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά την άποψή μας απαιτείται η καθιέρωση ενός νέου σύγχρονου μισθολογίου, ανταποκρινόμενου στις τρέχουσες απαιτήσεις, συνθήκες και πρακτικές, με το οποίο, πλην των άλλων, θα εξορθολογίζονται και οι υφιστάμενες στρεβλώσεις και εγγενείς αδυναμίες.
9. Σημειώνεται δε ότι με το (η) σχετικό σας γνωστοποιήσαμε τις βασικές αρχές από τις οποίες πρέπει να διέπεται το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο εγκρίθηκε από τις πολιτικές Ηγεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων. Η δε επιβάρυνση του κρατικού Π/Υ (μετά την αναπροσαρμογή των αποδοχών κατά του υπολοίπου 50%, λόγω απόφασης ΣτΕ) θα ανέλθει στο ύψος προ ισχύος του ν.4093/2012, ήτοι περίπου 49 εκ. ευρώ (51 εκ. ευρώ μικτά αφαιρουμένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου ύψους 2 εκ. ευρώ), στο οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να διαμορφωθούν οι αποδοχές μετά την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
10. Για τους ως άνω λόγους, θεωρούμε απαραίτητη την πραγματοποίηση σύσκεψης σε υψηλό επίπεδο, μεταξύ ανώτατων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, μετά του Γενικού Γραμματέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), των Υπαρχηγών των Κλάδων των Γενικών Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Υπαρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να αποφασισθούν οι βασικές κατευθύνσεις για την εκπόνηση νέου μισθολογίου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και παράλληλα να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων εγγενών αδυναμιών και στρεβλώσεων.
11.Για την υλοποίηση των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε για την ημερομηνία διεξαγωγής της εν λόγω σύσκεψης.
12. Χειριστής του θέματος Ανχης(Ο) Τσιάνταλης Βασίλειος. Τηλ. 210-659- 8264.
Ακριβές Αντίγραφο
Τσιάνταλης Βασίλειος Ανχης(Ο)
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια
Πάνος Καμμένος ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΣΑ/ΣΣΑΣ στο ΄΄focusradio103,6΄΄ Θεσσαλνίκης !
ΣΧΟΛΙΟ : Η ενημέρωση συνεχίζεται !Αλλάζουν όλα στις συντάξεις στελεχών ΕΔ - ΣΑ Πίνακες !

ΠΗΓΗ : staratalogia


Κλείνει σε λίγες μέρες οριστικά η πόρτα στη σύνταξη με τον παλιό τρόπο υπολογισμού για τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ. Από 1η Ιουλίου εφαρμόζεται και σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και Σωμάτων Ασφαλείας το νέο καθεστώς με την Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη.
Οι περίπου 20.000 στρατιωτικοί με θεμελιωμένο σήμερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα (έχουν και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται) έχουν τελευταία ευκαιρία αποχώρησης με τις παλιές, ευνοϊκές διατάξεις μέχρι την επόμενη Πέμπτη 30 Ιουνίου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Έθνους - Συντάξεις» κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της ημερομηνίας αποχώρησης θα παίξει η δημοσίευση του ΦΕΚ αποστρατείας και όχι η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Αυτό σημαίνει πως για να υπολογιστεί η σύνταξη των στελεχών ΕΔ-ΣΑ με το παλιό καθεστώς θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά να έχει εκδοθεί και το ΦΕΚ αποστρατείας -γραφειοκρατική διαδικασία που διαρκεί συνήθως αρκετά- πριν από την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με υψηλόβαθμους Έλληνες αξιωματούχους, υπάρχουν οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων υπουργείων να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες.
Ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όλους όσοι υποβάλουν αιτήσεις από τις 12 Μαΐου και μετά, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου σε ΦΕΚ.
Οι μόνοι που εξαιρέθηκαν, αλλά μόνο για ενάμιση μήνα από τον γενικό αυτό κανόνα είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας.
Την 1η Ιουλίου «κλείνει» το παράθυρο που άφησε ανοικτό ο νόμος, ώστε και τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ να υπαχθούν στο νέο ενιαίο για όλους καθεστώς. Το «Έθνος - Συντάξεις» δημοσιεύει έναν αναλυτικό οδηγό για το πώς θεμελιώνουν σήμερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα οι στρατιωτικοί, ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου στη σύνταξη:
Μέχρι το 2010 οι Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας χρειάζονταν 24,5 χρόνια πραγματικής ασφαλιστικής υπηρεσίας (συνυπολογιζομένης μόνο της στρατιωτικής θητείας για όσους έχουν και χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα) για να θεμελιώσουν δικαίωμα και να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου χωρίς όριο ηλικίας.
Αυτό σημαίνει πως όσοι είχαν αυτό τον χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 έχουν και σήμερα θεμελιωμένο δικαίωμα, ώστε να φύγουν χωρίς όριο ηλικίας. Μετά το 2010 το γενικό αυτό όριο αυξάνεται σταδιακά κατά 1,5 έτος τον χρόνο ως εξής:
Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 χρόνια ασφάλισης το 2011 μπορούν να βγουν με 26 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.
Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 χρόνια ασφάλισης το 2012 μπορούν να βγουν με 27,5 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.
Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 χρόνια ασφάλισης το 2013 μπορούν να βγουν με 29 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.
Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 χρόνια ασφάλισης το 2014 μπορούν να βγουν με 30,5 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.
Για όσους δεν έχουν θεμελιώσει μέχρι 31/12/2014 με 24,5 χρόνια, η πόρτα στη σύνταξη ανοίγει από 1/1/2015 και εξής μόνο με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή με 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας (δηλαδή κατ’ ελάχιστο 32 χρόνια πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας).
Όσοι στρατιωτικοί - αστυνομικοί διαθέτουν εξάμηνα πτητικής υπηρεσίας (πιλότοι Π.Α., ιπτάμενοι ΣΞ, αστυνομίας κ.λπ.) θεμελίωναν μέχρι το 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 18 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, αρκεί να είχαν τόσα πτητικά εξάμηνα (τα οποία μετρούν ως διπλός συντάξιμος χρόνος), ώστε να φθάνουν τα 24,5 χρόνια ασφαλιστικού βίου. Από το 2010 και μετά ισχύει η εξής μεταβατική περίοδος για την Προσμέτρηση των πτητικών:
Όσοι συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 χρειάζονται 19,5 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας (ώστε μετρήσουν τα πτητικά).
Όσοι συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 χρειάζονται 21 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Όσοι συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 χρειάζονται 22,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Όσοι συμπληρώνουν τη 18ετία το 2014 χρειάζονται 24 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Όσοι συμπληρώνουν 18ετία από το 2015 χρειάζονται 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικοί - αστυνομικοί που υπηρετούν σε ειδικές δυνάμεις και μονάδες όπως ΕΚΑΜ, αλεξιπτωτιστές, υποβρύχιοι καταστροφείς, εκκαθάριση ναρκοπεδίων κ.λπ. έβγαιναν μέχρι το 2010 με 20 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία και 24,5 συντάξιμη. Από το 2010 και μετά ισχύει η εξής μεταβατική περίοδος για την προσμέτρηση των κρίσιμων εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος:
Όσοι συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 χρειάζονται ένα επιπλέον χρόνο δηλαδή 21 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
Όσοι συμπληρώνουν 20ετή πλήρη υπηρεσία το 2012 χρειάζονται 22 χρόνια πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Όσοι συμπληρώνουν την 20ετία το 2013 χρειάζονται 23 χρόνια πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
Όσοι συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 χρειάζονται 24ετία πραγματικής υπηρεσίας.
Όσοι συμπληρώνουν 20ετία από το 2015 και μετά χρειάζονται 25ετια πραγματικής υπηρεσίας.
Ποιοι και πόσο χάνουν από τις αλλαγές
ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΛΕΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2018
Σημαντικές απώλειες, που στο μεικτό ποσό φτάνουν μέχρι και στο 40%, ενώ στο καθαρό κυμαίνονται για αρκετές κατηγορίες κοντά στο 20%, έρχονται με τις νέες συντάξεις των στελεχών ΕΔ-ΣΑ. «Ορόσημο» για τις αλλαγές είναι η 1η Ιουλίου, καθώς από τότε ισχύει πλέον και για τους στρατιωτικούς -για όσους δεν εξασφαλίσουν ΦΕΚ αποστρατείας μέχρι την 1η Ιουλίου- ο νέος τρόπος υπολογισμού. Ο νόμος θεσμοθετεί τριετές πλέγμα προστασίας (όπως για όλους τους υπόλοιπους ασφαλισμένους) για όσους αποχωρήσουν την περίοδο 2016-18 μετριάζονταν τις απώλειες στο 10% - 15% για φέτος. Οι πιο μεγάλοι χαμένοι είναι όσοι θα αποχωρήσουν σε μεγάλους βαθμούς, με υψηλές αποδοχές. Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, οι μεικτές συντάξεις ακόμη και γι’ αυτούς που θα φύγουν με αποδοχές στα 1.800 ευρώ και 35ετίες δεν θα υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ. Σημαντικό ρόλο στην ελεύθερη πτώση των νέων στρατιωτικών συντάξεων παίζει η αλλαγή της βάσης υπολογισμού. Σήμερα λαμβάνονται κυρίως υπόψη ο μισθός και τα επιδόματα (ΕΧΥ, Επίδομα Ευθύνης και Επίδομα Ειδικών Συνθηκών) του τελευταίου καταληκτικού διοικητικού και μισθολογικού βαθμού με ποσοστό αναπλήρωσης κοντά στο 70%.
Οι ασφαλιστέες αποδοχές
Με το νέο σχέδιο νόμου θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ασφαλιστέων αποδοχών από το 2002 και μετά, με αποτέλεσμα να απομειώνεται η βάση υπολογισμού. Σε αυτό το ποσό θα εφαρμόζονται τα νέα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης. «Η εξομοίωση του ασφαλιστικού καθεστώτος των στρατιωτικών με αυτό των δημοσίων υπαλλήλων, των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων του ιδιωτικού τομέα δεν επιφέρει και τις αντίστοιχες ευνοϊκές ρυθμίσεις των άλλων καθεστώτων, όπως είναι η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ανατροφής παιδιών, σπουδών (εκτός κι αν αυτές είναι προϋπόθεση εισαγωγής στις Ένοπλες Δυνάμεις) ή τα βαρέα και ανθυγιεινά του ιδιωτικού τομέα» παρατηρεί ο Γιάννης Αντωνιάδης, οικονομολόγος, εργατολόγος, απόστρατος αξιωματικός ΠΝ. Επίσης καταργείται η χορήγηση οικογενειακής παροχής. Στο εξής τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ θα δικαιούνται μόνο το ενιαίο επίδομα τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων κατά περίπτωση. Παράθυρο για την αναγνώριση των πλασματικών ετών με το παλαιό μικρότερο κόστος θα υπάρχει ανοικτό μέχρι και 31/12/2016. Δηλαδή οι στρατιωτικοί που θα υποβάλουν αίτημα για εξαγορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα δουν το κόστος αυτής να υπολογίζεται στο 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών τους και όχι στο 20%, όπως θα ισχύει στον ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

• Όλοι οι ανωτέρω υπολογισμοί έγιναν για παντρεμένους χωρίς παιδιά
• Έχουν προστεθεί τα 5 έτη μονάδων εκστρατείας (+5) για τα οποία ο νέος νόμος απαιτεί μεγαλύτερες εισφορές αναγνώρισης
• Τα ποσά αφορούν και τους αντίστοιχους βαθμούς σε Αεροπορία και Ναυτικό

Επεξεργασία: Γιάννης Αντωνιάδης, εργατολόγος, οικονομολόγος

(ΕΘΝΟΣ 23/06/2016 – ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ)

__________________

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Ο Οικονομικός Σύμβουλος των Στρατιωτικών μιλά για τις περικοπές στους μισθούς !

 

ΣΧΟΛΙΟ : Κανένας από τους θεσμικούς θα μας ενημερώσει σχετικά επί του θέματος ,  ή θα τα μαθαίνουμε από τους άλλους??? Τελικά καλά που υπάρχουνε και οι άλλοι και ενημερωνόμαστε !!!
Να ειναι όλοι τους καλά και μπράβο τους που έχουν τα κότσια και το σθένος και τα λένε και τα επεξηγούν !!! 

Ο Λγος (Ο) ε.α. Ηλίας Νατσιούλας στο Art Channel (22/6/2015), εκπομπή Πολιτική Αρτηρία.
Για όλα αυτά τα θέματα που προέκυψαν απο την εφαρμογή του ν. 4387/2016, 
σήμερα 23/6 το πρωί (10.10 πμ), στη ρ/φ εκπομπή του focus fm στη Θεσσαλονικη (103.6)
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας Ι.Αντωνιάδης.  
Εορτασμός Ημέρας προς τιμή των Αποστράτων - συνταξιούχων Ελληνικής Αστυνομίας !Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Σύνταξη Ιουλίου,ερμηνεία των κρατήσεων !PDF Εκτύπωση
       Με αφορμή την ανάρτηση του ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης μηνός Ιουλίου και σχετικά τεθέντα ερωτήματα, η ΠΟΣ ενημερώνει ότι  μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, μειώθηκε η κράτηση για περίθαλψη σε ποσοστό που πρακτικά ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 6% επί του συνόλου των ποσών που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και την έκτακτη (ειδική) εισφορά αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα με τον ίδιο νόμο τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 112 περί φορολογίας εισοδήματος με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο φόρος και να διαφοροποιηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.  Όσοι δεν έχουν ΕΑΣ θα δουν μόνο μείωση λόγω αύξησης του φόρου. Όσοι έχουν μεγάλη ΕΑΣ ίσως δουν πολύ μικρή αύξηση στο καθαρό ποσό της σύνταξης.
Για την ακρίβεια: 
ΑΡΘΡΟ 44, Ν 4387/2016
  α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).


Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Σημερινή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Κατρούγκαλο !


PDF Εκτύπωση E-mail
ypeka
Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α. , επσκεφθήκαμε σήμερα τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ.Κατρουγκαλο,στο γραφειο του στο Υπουργείο (Το Σύνδεσμό μας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος
του Ι.Αντωνιάδης,ως Οικονομικός Σύμβουλος των Ε.Α.Α.). 
Ο Υπουργός ήταν εξ αρχής κατηγορηματικός ως προς το ότι οι Στρατιωτικοί , εν ενεργεία και εν αποστρατεία,
είναι οι πλεόν αδικημενοι,ως εργασιακή ομάδα, έχοντας υποστεί τις περισσότερες κυρώσεις , ως προς τα
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, ενώ στην επιμέρους ανάλυση των θεμάτων-προβλημάτων,
που του ανεδείχθησανμας γνωστοποίησε τα παρακάτω :  
-Δεν πρόκειται να αλλάξει το καθεστως υπαγωγής των στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α. στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως
ακριβως προβλέπεται στο ν.4387/2016.
-Συμφώνησε με την πρότασή μας, προκειμένου η Ολομέλεια του Εθνικου Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας
(ΕΣΥΚΑστελεχωθεί και απο εναν εκπρόσωπό μας
-Μας ενημέρωσε πως για να αποφευγχθούν περιπτώσεις υπαγωγής (από 1/7/2016) στο νέο τροπο υπολογισμού
των συνταξίμων αποδοχών,είχαν ήδη δοθεί κατευθύνσεις σε συνεργασία με το Υ.ΕΘ.Α., για να υπογραφούν
τα σχετικά ΦΕΚ αποστρατείας πριν την ανωτέρω ημερομηνία, παράλληλα με τις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί,
για το νέο μισθολόγιο.
-Στο πλαίσιο ενιαίας πολιτικής αναφορικα με το ασφαλιστικό στο συνολο των εργαζομένων, θα επιλυθουν οπως μας
πληροφόρησε, τα θέματα αναγνωρισης πλασματικών ετών, βαρέων κα ανθυγιεινων κλπ και για τα στελέχη των Ε.Δ.  
-Ήταν απόλυτος ως προς το νέο καθεστως που διαμορφώνεται με απεμπλοκή των αποδοχών των εν ενεργεία στελεχών
με αυτές των εν αποστρατεία, ενώ αναφορικά με τις δικαιώσεις μας στο ΣτΕ, επικαλέστηκε την αδυναμία (οικονομική)
της Δημόσιας Διοίκησης να ανταποκριθεί στην επαναφορά στις αποδοχές του Αυγούστου του 2012, πλήν όμως θα
συμμορφωθεί με τις επιμέρους δικαιώσεις απο τις αγωγές των στελεχών.
-Δεν έκρινε δόκιμη και δεν συμφώνησε μετην πρόταση-προτροπή  μας , για συμψηφισμό των απαιτήσεων μας εναντι
του Δημοσίου, στις μελλοντικές 
υποχρεώσεις καταβολής ΕΝΦΙΑ,Φ.Ε., Τελών κυκλοφορίας κλπ
-Μας διαβεβαίωσε πως τα Μετοχικά μας Ταμεία δεν θα συμπεριληφθούν (ως επικουρικά) στις διατάξεις περί μειωσεις
των συνολικων συνταξίμων αποδοχών.
-Οι κρατήσεις-μειώσεις των μνημονιακών νόμων παραμένουν, πλήν όμως θα επικαλυφθουν μέσω της προσωπικής διαφοράς,
για την οποία ευελπιστείπως, με την ανάπτυξη της οικονομίας θα εξαλειφθεί πλήρως, στην λογική της επαύξησης των
συνταξίμων αποδοχών.
-Για την παράλληλη ασφάλιση των εργαζομένων στελεχών μας, αποσαφήνισε πως για καθε επαγγελματική δραστηριότητα,
θα καταβάλλεται το αντιστοιχο ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών, επι του εισοδήματος που θα επιφέρει, η ενασχόληση αυτη. 
-Για το καθεστως των συνταξίμων αποδοχών και τη μειωση αυτών κατά 60%, σε περίπτωση εργασίας τους ως απόστρατοι,
εκδήλωσε ενδιαφέρον να επανεξετάσει τουλάχιστον αυτό των αυτοαπασχολούμενων και να επανέλθει.Αναγνώρισε το λαθος
στο άρθρο 20 (αναγραμματισμός), δήλωσε πως θα εξαιρεθουν απο την μείωση οι αναπηρικές συντάξεις, αλλά θα διερευνηθεί
η δυνατότητα εξαίρεσης κ των πολυτέκνων.
-Για τις συντάξεις χηρείας των κάτω των 55, μας γνωστοποίησε πως υφίσταται τροπολογία, για εξαιρεση των Στρατιωτικών.
-Το θέμα της μειώσεως του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, μας μετέφερε πως θα επανεξετάσει τους λόγους σκοπιμότητας
κατάθεσης της συγκεκριμένης τροπολογίας.
-Για τα 40 έτη ασφάλισης και τη δυνατότητα καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς, μας διαβεβαίωσε πως θα ισχυει για
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και στον πλαίσιο της διαδοχικής ασφάλισης.
-Επιδίωξη του Υπουργείου του θα είναι να υπάρξει ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης όλων των ασφαλισμένων και ένας τρόπος
υπολογισμου των συντάξενων. Σε αυτο το σημείο συμφώνμησε πως πλεόν πρέπει να καταργηθεί για τα στελέχη των Ε.Δ.
η αυτεπάγγελτη αποστρατεία και εφοσον επιθυμουν τα στελέχη, να μπορουν να παραμείνουν έως και συμπληρώσεως των 40 ετων
υπηρεσίας στο Στράτευμα. 
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΌ & ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΑΣ :
Περισσότερα...
 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ : Αναρτήθηκε το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ !

ΠΗΓΗ : staratalogia
ΣΧΟΛΙΟ : Αντε βρε , καλή αρχή !!! Για κάποιους που έλεγαν και συνεχίζουν να λένε ΄΄ Μην τους ακούς..όλα καλά καμία ΜΕΙΩΣΗ δεν θα υπάρξει ΄΄ 


Δείτε ΕΔΩ και τυπώστε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2016 που θα καταβληθεί στις 29/06/2016 (Τετάρτη).

Υπενθυμίζουμε ότι για να εισέλθετε στην εφαρμογή πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης (κωδικός πρόσβασης στο TAXISNET: Όνομα χρήστη/username - Κωδικός πρόσβασης/password).

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγένθυση:


ΣΧΟΛΙΑ από το διαδίκτυο !!!

3 σχόλια:

 1. ΠΑΛΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Γ@@@@@Ω ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΤΟΥΣ@@@@!!!!!!!!!!!!!!!
  Απάντηση
 2. ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΙΟΝ(-).............ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΑΚΟΜΑ.......
  Απάντηση
 3. Ολοι οι συνταξιουχοι του δημοσιου 9.7 ευρο λιγότερα το μήνα.Μήπως ο οικονομικος συμβουλος ε.α του κ.Δαβάκη ξέρει κάτι να μας πει;Αστειεύσθε μ'αυτά θα ασχολουμαστε τώρα;Προέχει το καφεδάκι-παραμύθιασμα του δ.σ της ΕΑΑΣ.Καλό το καφεδακι μπαρμπαβαγγέλη;Είχε κλιματισμό ή τους έκοψε το ρεύμα η δ.ε.η;ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΠΑΡΜΠΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ.
  Απάντηση

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Ειδικά Μισθολόγια : Τι προβλέπει το Μνημόνιο , τι λέει ο Καμμένος !

ΠΗΓΗ : onalert
ΣΧΟΛΙΟ : Ποιό ... μπαλάκι δε γίνεται !!!


Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ

Μια αρνητική έκπληξη επιφυλάσσουν για τους ένστολους τα κείμενα του νέου μνημονίου που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Αναμένεται να γίνουν παρεμβάσεις για εξοικονόμηση 300 εκατ ευρώ έως το 2018.
Στις 41 σελίδες καταγράφονται... 

οι νέες υποχρεώσεις που καλείται να εκπληρώσει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και οι δημοσιονομικοί στόχοι που πρέπει να επιτύχει.

Για τους ένστολους προβλέπεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2016 θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του εξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων και μέχρι τον Σεπ 2016 θα πρέπει να επανεξεταστούν, επίσης, οι αποζημιώσεις και οι μη μισθολογικές παροχές.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα ακολουθήσει την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για το ενιαίο μισθολόγιο των δημόσιων υπαλλήλων με εφαρμογή την 1 Ιαν 2017.

Από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στα ειδικά μισθολόγια το επικαιροποιημένο Μνημόνιο προβλέπει ότι έως το τέλος του 2018 θα πρέπει να εξοικονομηθούν 300 εκατομμύρια ευρώ, από όπου τα 100 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να εξοικονομηθούν το 2017 και άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ το 2018.

Ο Οικονομικός Σύμβουλος του ΠΑΣΕΔ κ. Ηλίας Νατσιούλας σημειώνει ότι οι παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια θα αποφευχθούν αν εξευρεθούν ισοδύναμα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα.

Για αυτά τα ποσά που απαιτούνται δεσμεύτηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένος ότι έχουν εξασφαλιστεί και μέχρι 30 Σεπ 2016 θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Ο χρόνος για άλλη μια φορά θα δείξει το τι θα γίνει.

Το ΠΑΣΕΔ σύμφωνα με όσα έχει διακηρύξει παλεύει και κάνει επαφές με όλα τα Κόμματα της Βουλής να μην περάσει νέο ειδικό μισθολόγιο με μειώσεις στους στρατιωτικούς.

Τι υποστήριξε ο Καμμένος στη Βουλή
Εν τω μεταξύ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, σε απάντηση που έδωσε στη Βουλή σε αναφορά του βουλευτή Θ. Καράογλου, δηλώνει ότι δεν είναι αρμόδιος για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών και παραπέμπει στον κ. Κατρούγκαλο.
Η αναφορά αφορούσε τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών και ο κ. Καμμένος απάντησε σχετικά: 
 Σε άλλη απάντησή του στον ίδιο βουλευτή που δόθηκε επίσης στις 14 Ιουνίου ο κ. Καμμένοςαφήνει να εννοηθεί ότι δεν αναμένεται να έρθει νέο μειωμένο μισθολόγιο.

Υποστηρίζει ότι υπάρχουν τα χρήματα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά δεν δίνει κάποια συγκεκριμένη προθεσμία.

Τέλος επαναλαμβάνει όσα είπε στη Βουλή για τα ισοδύναμα ώστε να μην εφαρμοστεί η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για το πάγωμα των μισθολογικών προαγωγών στα ειδικά μισθολόγια.

Δείτε τι απάντησε


Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Πολεμώντας στα Ριζά του Ολύμπου //Εγραψαν πάλι τα παιδιά της ΣΜΥ !

ΠΗΓΗ : veteranosDSCN2793Το πόσο σοβαρή δουλειά γίνεται στις Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων είναι γνωστό …Εκείνο όμως που δεν είναι γνωστό η «μεταμόρφωση των Σπουδαστών» όταν χρειαστεί σε «Σκυλιά του Πολέμου» διοικώντας και διοικούμενοι !
IMG_1131Ίσως να είναι εκτός απο την εκπαίδευση και η διοίκηση δια του παραδείγματος , ίσως να είναι και κάτι άλλο που δεν μπορεί να ειπωθεί με λόγια ,αλλά είναι το κάτι άλλο να βλέπεις την Μεταμόρφωση των   Σπουδαστών της ΣΜΥ σε Μαχητές και ταυτόχρονα σε Ηγήτορες με Αρχές Διοικήσεως ….
SAMSUNG CSC
Πορεία στον Όλυμπο και βολή στο Οροπέδιο των Θεών…
Η διαφορά που την κάνει ο Υπαξιωματικός προερχόμενος απο τη Σχολή των Μονίμων Υπαξιωματικών είναι εμφανή στην Μονάδα του και απο την εκπαίδευση του δεν  φαίνεται να είναι τυχαίο!IMG_1184Ασθενές φύλο στη Σχολή δεν Υπάρχει όλοι για έναν και Ένας για Όλους !
IMG_1195Τέτοια ολοκληρωμένη εκπαίδευση που μόνο στο άκουσμα της Θερινής Διαβίωσης κάποιος πιστεύει ότι πάνε για μπάνια !(Ο Θεός να την κάνει Θερινή)..Σπανίως βλέπουμε !IMG_1114 IMG_1117«Το κροτάλισμα των Μ-16 και η αλλαγή του οπλισμού σε Πιστόλια αναλόγως των εμφανιζόμενων στόχων συναρπαστική «
Η Αλλαγή Οπλισμού κατά την διάρκεια των βολών από Ομαδικά σε ατομικά και η ταχύτητα της αντίδρασης των Σπουδαστών ήταν κάτι το συναρπαστικό !DSCN2174 DSCN2218 DSCN2417 DSCN2421 DSCN2436 DSCN2483 DSCN2685 IMG_1164 IMG_1212
Από 30 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε η θερινή εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής σε καταυλισμό στην περιοχή «ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ» Λιτοχώρου.
Σκοπός της θερινής εκπαίδευσης είναι:
Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ψυχικής αντοχής.
Η πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων επί του εδάφους.
Η διαβίωση στην ύπαιθρο.
Η απόκτηση ικανότητας εκτέλεσης των καθηκόντων Διοίκησης Ομάδος. και καθηκόντων Βοηθού Διμοιρίτη Πεζικού – Μηχανοκίνητου Πεζικού.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιελάμβανε:
Αντικείμενα Ατομικής Τακτικής Εκπαίδευσης.
Συνεργασία Πεζικού – Τεθωρακισμένων.
Εκτέλεση ημερήσιων βολών εν στάση και εν κινήσει και βολών σε αιφνιδίως εμφανιζόμενων στόχων.
Εκτέλεση νυχτερινών βολών.
Εκτέλεση ημερήσιων και νυχτερινών βολών με πολυβόλα (ΜG3, MINIMI, BROWNING 0.50’’).
Τακτικές Ασκήσεις κλιμακίων Ομάδας και Διμοιρίας (ημερήσιες και νυχτερινές).
Τακτική Άσκηση Διοίκησης Πυρός Ομάδας.
Εκπαίδευση σε αμφίβια μέσα.
Κατασκευή πλωτής πεζογέφυρας.
Διέλευση υδάτινου κωλύματος.
Εκτέλεση πορειών και πορεία στο μονοπάτι Ε4.
Διαγωνιστική Νυχτερινή Πορεία 26 χλμ και ακολούθως με το Πρώτο Φως εκτέλεση βολής.
Σε καθημερινή βάση, εκτέλεση Σωματικής Αγωγής και διέλευση Στίβου Εμποδίων.