....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεργασία ΠΟΣ με Γ.Λ.Κ. !


PDF Εκτύπωση E-mail

                                                                                          

                                                                                                                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 68
            Στις 30 Αυγ. 2016, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), ο Πρόεδρος της ΠΟΣ Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, είχε συνάντηση με στελέχη του, για θέματα που αφορούν στον πρόσφατα ψηφισθέντα
νόμο για το ασφαλιστικό (Ν. 4387/2016).
         Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η αναμενόμενη έκδοση (ερμηνευτικής) εγκυκλίου του νόμου, το πλαφόν των συντάξεων, η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη, η εργασία αποστράτων, ο υπολογισμός των ετών φοίτησης στις Στρατιωτικές Σχολές,  κλπ.
        Αναφορικά με την κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ  επεσήμανε, με συγκεκριμένα παραδείγματα, τον εσφαλμένο υπολογισμό της κράτησης. Συγκεκριμένα, αντί ο υπολογισμός του 6% να γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4387/2016, επί του καταβαλλομένου ποσού, αφού αφαιρεθεί η ΕΑΣ, έγινε επί της «ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ», αφού αφαιρέθηκε η ΕΑΣ.  Υπενθυμίζεται ότι το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης είναι το αναγραφόμενο στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης, στη αριστερή στήλη «ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΟΣΑ», κάτω με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ».  Αφού επιβεβαιώθηκε το λάθος, δόθηκε η διαβεβαίωση στον Πρόεδρο της ΠΟΣ ότι θα διορθωθεί το συντομότερο.  Πράγματι, όταν αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης μηνός Οκτωβρίου 2016, διαπιστώθηκε ότι είχε διορθωθεί το ποσό κράτησης για την υγειονομική περίθαλψη.  Το αποτέλεσμα ήταν να εμφανισθεί αύξηση στη σύνταξη του Οκτωβρίου.
         Στις 26 Σεπ. 2016 πραγματοποιήθηκε νέα άτυπη συνάντηση με το ΓΛΚ, στην οποία συμμετείχε τριμελής αντιπροσωπεία της ΠΟΣ.  Επειδή ο εσφαλμένος υπολογισμός της υγειονομικής περίθαλψης αφορούσε τρεις μήνες (Ιουλ-Αυγ-Σεπ), ζητήθηκε από την ΠΟΣ να επιστραφούν ως αναδρομικά τα ποσά που προκύπτουν.  Επίσης στη συνάντηση τέθηκαν και άλλα θέματα, όπως  η κράτηση 0,20 ευρώ υπέρ Ομοσπονδιών, η απασχόληση αποστράτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, η χηρεία κάτω των 55 ετών, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου για εργασία που διανύθηκε μετά την αποστρατεία κλπ.  Τα θέματα θα τεθούν και στο Υπ. Εργασίας, διότι πλέον σε αυτό μεταβιβάζονται λόγω αρμοδιότητας.
        Για ενημέρωση των συναδέλφων, προκειμένου να υπολογισθεί η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη, αφαιρούνται, από το ποσό που αναγράφεται στο "ΣΥΝΟΛΟ", η ΕΑΣ, τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, η ΕΑΣ/β (για μέχρι των 60 ετών) και το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί 6%.  Το αποτέλεσμα δίνει το ποσόν "ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ".  Παρατίθεται παρακάτω το σχετικό άρθρο 44 του Ν. 4387/2016 όπως πλέον εφαρμόζεται:
       «Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).»
                                  
                                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                  Νικολόπουλος Βασίλειος                                                               Παπαδόπουλος Βασίλειος
                           Ταξίαρχος  εα                                                                           Ταξίαρχος  εα

 

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Αναφορικά με τις κρατήσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη των Αποστράτων !


PDF Εκτύπωση E-mail

ENIMER SSAS
-Το θέμα για τους λανθασμένους υπολογισμούς της μειώσεως υπερ υγειονομικής
περίθαλψης, το είχαμε ως Σύνδεσμος επισημάνει προ 2ετίας και μάλιστα
με δική μας πρωτοβουλία εκπονήθηκε μέσω Συντονιστικού των 3 Ε.Α.Α.
σχετικό έγγραφο προς τις αρμόδιες αρχές. Το θέμα εθίγετο κατ΄εξακολούθηση
& στις επισκέψεις-συναντήσεις μας, με τους Υπουργους Κοινωνικής εργασίας
και ασφάλισης, μέχρι την τελική μας δικαίωση.

-Και η η σχετικη εγκυκλιος του ΙΚΑ που αναρτήσαμε προσφάτως, κάνει λογο
για καταβαλλόμενο ποσό, μειωμένο απο τα ποσά κρατησεων υπερ εισφορας
αλληλεγγυης συνταξιουχων ν. 3865/10 και ειδικης εισφορας αλληλεγγυης ν.
3986/2011, ότι δλδ προβλέπετο και στο νομο 4387/2016 .

-Στο ενημερωτικό Οκτωβρίου 2016 οι απόστρατοι είδαν μείωση του ποσού της
υγειονομικής περίθαλψης, καθόσον πλεόν απο το τελικό σύνολο-υπόλοιπο προ φόρων,
αφαιρούνται οι 2 ανωτέρω εισφορές και το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται
με το 6%.

-Το θέμα που ανακύπτει, είναι το πως ερμηνεύεται πλεον το "καταβαλλόμενο" ποσό
(αφου αυτός ο όρος προυπήρχε από το ν.2084/92) και πως κατά την άποψή μας
θα πρέπει, οπως έχουμε γράψει από καιρό στο Σύνδεσμό μας, να αναζητηθουν και
τα προβλεπόμενα ...αναδρομικα !!!

Υ.Γ.Για το αναδρομικά παρακρατηθέν ποσόν (από 1-7-2016 εισφορά ύψους 0,20 €
μηνιαίως επί όλων των συντάξεων, η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 102 του Ν.4387/16),
στην ανάλυση του ΓΛΚ (ενημερωτικό) αυξάνεται το σύνολο των κρατήσεων χωρίς όμως
να φαίνεται πουθενά αυτό το ποσό!
Σημειώνεται ότι η κράτηση αυτή είναι προαιρετική
και επιβλήθηκε για την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών, Σωματείων και
Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων, ενώ αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής
Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν.4144/2013.
Υ.Γ.2.Aναμένεται επίσης απο το ΓΛΚ η αναβάθμιση της εφαρμογής υπολογισμού του
Φόρου Εισοδήματος, για τους εγγάμους με παιδιά, με δεδομένο πως υπολογίζει μείωση
για όλους το ποσό των 1.900 ευρω, ανεξαρτήτως εαν έχουν ενα ή περισσότερα τέκνα
( ν.4387/2016, άρθρο112 παρ. 2)
Ι.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
======================================
 

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Η κράτηση για την περίθαλψη...αλλάζει το πληρωτέο !
PDF Εκτύπωση E-mail

    Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης μηνός Οκτωβρίου 2016, στα οποία έχει διορθωθεί το ποσό κράτησης υπέρ περίθαλψης.  Αρχικά (Ιουλ-Αυγ-Σεπ) το 6% υπολογιζόταν στο ακαθάριστο ποσόν, αφού αφαιρούντο η ΕΑΣ
και λοιπές εισφορές, αντί να υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου (είναι το ΣΥΝΟΛΟ κάτω αριστερά στο ενημερωτικό).
     Για να υπολογίσετε την κράτηση αφαιρέστε από το  "ΣΥΝΟΛΟ" τα: ΕΑΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΕΑΣ/β(άνω των 60 ετών) και πολλαπλασιάστε επί 6%. Το αποτέλεσμα δίνει το ποσόν  "ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ".
     Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ.  Το λάθος του υπολογισμού της κράτησης είχε επισημάνει η ΠΟΣ στο ΓΛΚ, το οποίο το διόρθωσε άμεσα. 

      Έτσι εφαρμόζεται πλέον το παρακάτω άρθρο 44 του Ν. 4387/2016 
Άρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλ− ψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Αίτηση προς ΓΛΚ για όσους ΔΕΝ επιθυμούν την παρακράτηση του άρθρου 102 Ν. 4387/2016 !

ΠΗΓΗ : staratalogia


ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΑΡΘΡΟ 102 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/2016)
Το σχετικό κείμενο:
Σας γνωρίζω ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ την παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς των 0,20 ευρώ επί όλων των συντάξεων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών που χορηγεί το Δημόσιο, η οποία υποτίθεται ότι αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 και η οποία (παρακράτηση) επεβλήθη με το άρθρο 102 του Ν. 4387/2016, από 1–7–2016, για την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Παρακαλώ επίσης για την επιστροφή των μέχρι σήμερα παρακρατηθέντων.
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΛΚ (από το ιστολόγιο της ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΔΩ):
 
 

ΑΙΤΗΣΗ                                                                                                          ΠΡΟΣ
Όνομα :                                                                                          Γενικό Λογιστήριο Κράτους 
Επώνυμο : Ον. Πατρός :                                                                 Γενιή Δνση Χορήγησης Συντά-
Ον. Μητρός                                                                                    ξεων Δημοσίου Τομέα
Γεννηθείς :                                                                                     Κάνιγγος 29 - ΤΚ 10110
                                                                                                       Αθήνα
Κάτοικος :
e-mail :                                                                                            Σας γνωρίζω ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ
Τηλ Οικίς :                                                                                     την παρακράτηση της μηνιαίας
Τηλ Κινητού :                                                                                εισφοράς των 0,20 ευρώ επί όλων
ΑΜ Σύνταξης :                                                                             των συντάξεων πολιτικών ,Στρκών 
ΑΜΚΑ :                                                                                       και πολεμικών που χορηγεί το Δημό-
ΑΦΜ :                                                                                         σιο η οποία υποτίθεται ότι αποδίδεται

ΘΕΜΑ : Απαίτηση Διακοπής Παρακράτησης                            στο Λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής
                                                                                                   του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 και η
                                                                                                   οποία παρακράτηση επεβλήθη με το
                                                                                                  άρθρο 102 του Ν.4387/2016 από 1-7-16
                                                                                                  για την οικονομική ενίσχυση ομοσπο
                                                                                                 νδιών, σωματείων και συνομοσπονδιών
                                                                                                 συνταξιούχων .
                                                                                                 Παρακαλώ επίσης για την επιστροφή των
                                                                                                 μέχρι σήμερα παρακρατηθέντων.

                                                                                                                  Κατερίνη,..........................
                                                                                                                     Ο Αιτών -ούσα       

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Τους πιστεύετε;

Κατηγορηματικός ο Δ.Βίτσας: «Δεν θα υπάρξει άλλη μείωση στους μισθούς των στελεχών των ΕΔ»

Δεν πρόκειται να μειωθούν άλλο οι μισθοί των στρατιωτικών διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, σε συνέντευξή του χθές στην εφημερίδα «Αγορά».
«Η τακτοποίηση που θα γίνει έρχεται να εξορθολογήσει μια κατάσταση που διακρίνεται από πολλά ειδικά μισθολόγια και όχι να μειώσει και άλλο τις ήδη ψαλιδισμένες απολαβές, για όσους είναι υπό το ΥΠΕΘΑ», εξηγεί. Ο κ. Βίτσας αναφέρει επίσης πως το υπουργείο επεξεργάζεται μέτρα «που θα έρχονται να βελτιώσουν τη θέση των στελεχών, όπως κατοικίες, εξορθολογισμός των μεταθέσεων και άλλα».

Πάάάάλι "Σάλπισμα Νομής" ! 
Αφήστε τις εξαγγελίες και δώστε πίσω τα κλεμμένα!

Θ. Κολοκοτρώνης

Συνάδελφοι.
Ακούστε το Γέρο του Μωριά.

Σηκωθείτε κι Αγωνιστείτε!
Η Πατρίδα ΔΕΝ πουλιέται!

Αρχισαν τα όργανα ...

Ανακοίνωση ΣΑ: "ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ"

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 200/04/202
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Χρειάστηκε μόλις μια εβδομάδα από τη μεγαλειώδη κινητοποίησή μας στη Θεσσαλονίκη για να αποκαλυφθούν τα πραγματικά σχέδια του Yπουργείου Οικονομικών επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες μας και αναγκάζοντάς μας να κλιμακώσουμε στον υπερθετικό βαθμό τον αγώνα μας.
Σήμερα, μεσημβρινές ώρες μετά από αίτημα του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, κ. Πάνου Καμμένου, κλήθηκε το προεδρείο της ΠΟΑΣΥ στο γραφείο του για ενημέρωση, από την οποία προέκυψε ότι η Κυβέρνηση προωθεί νέο ειδικό μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, χωρίς να έχουν αποφευχθεί οι μειώσεις των μισθών στα Σώματα Ασφαλείας. Για δε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτε λόγος...

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΑΣ στο ΔΣ του ΜΤΣ !
 

 


Έγγραφο βόμβα Καμμένου στο Υ.ΟΙΚ. για το μισθολόγιο !

ΠΗΓΗ : Militaire .gr

Νέο έγγραφο Καμμένου προς το υπουργείο Οικονομικών για το νέο ειδικό μισθολόγιο.
Ο ΥΕΘΑ υπενθυμίζει τι προβλέπει το Σύνταγμα, οι νόμοι και οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις!
Δεν γνωρίζει κανείς ποιο θα είναι το τέλος αυτής της ιστορίας με το ειδικό μισθολόγιο, πάντως τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση τους μανδαρίνους του υπουργείου Οικονομικών.
Τι επισημαίνει στο έγγραφo του ο ΥΕΘΑ:
• Το κοινωνικό έργο που επιτελούν εκτός από το επιχειρησιακό οι ΕΔ.
• Τη τεράστια συμβολή τους στο προσφυγικό ζήτημα
• Τις αδικίες που έχουν υποστεί οι στρατιωτικοί από το 2010 με αποκορύφωμα το ν. 4093/12
• Την υποχρέωση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί πλήρως με τις δικαστικές αποφάσεις
• Εξηγεί επαρκώς γιατί οι στρατιωτικοί ΠΡΕΠΕΙ να έχουν ειδική μισθολογική μεταχείριση
• Καταρρίπτει το τέχνασμα της “προσωπικής διαφοράς” αλλά όπως προκύπτει το θέμα δεν έχει κλείσει.
Διαβάστε όλο το έγγραφο Καμμένου προς το υπουργείο Οικονομικών.
misthologio_kammenos1
misthologio_kammenos2
misthologio_kammenos3
misthologio_kammenos4

Print Friendly Version of this page

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Πορεία ενστόλων !

Με συνθήματα όπως «Μια νύχτα μαγική, σαν την Αργεντινή, να δούμε στο ελικόπτερο ποιος θα πρωτομπεί», «πάρτε το μνημόνιο και φύγετε από εδώ», χιλιάδες αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί από...
διάφορα σημεία της χώρας συμμετείχαν σε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, για τις περικοπές στα μισθολόγια τους αλλά και το ασφαλιστικό, ενώ ζήτησαν την ικανοποίηση των πάγιων θεσμικών τους αιτημάτων.
 
 

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Επιστολή συντονιστικού των 3 ΕΑΑ !Aγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Ε.Α.Α.Σ.

Σας κοινοποιούμε  
​Επιστολή
  
που αφορά 
​ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά θέματα.​

Με εκτίμηση,

Παντελής Κράγκαρης
​Ανχης ε.α.
Μέλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Ενσωματωμένη εικόνα 1
          & Εκπρόσωπος Τύπου

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Είσοδος Αξιωματικών ε.α. στο Στρατόπεδο ΄΄ΠΑΠΑΓΟΥ ΄΄

Απόσπασμα από την Εφημερίδα Εθνική Ηχώ μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 !

Σύμφωνα με την ΠαΔ 1-8/2008/ΓΕΕΘΑ /ΔΔΣΠ και ΠαΔ 1-10/2009/ΓΕΣ/ΔΙΠΑ/2 επιτρέπεται η είσοδος στο Στρατόπεδο ΄΄΄ΠΑΠΑΓΟΥ΄΄ ως ακολούθως :

1.   Επίτιμοι Α/ΓΕΣ

      Επιτρέπεται να εισέρχονται στο Στρατόπεδο με την επίδειξη ειδικού δελτίου το οποίο θα εκδίδεται με μέριμνα του ΓΕΣ και στάθμευση των οχημάτων τους σε ειδικό χώρο !

2.   Ανώτατοι ε.α. Αξιωματικοί

     Επιτρέπεται να εισέρχονται στο Στρατόπεδο  ΜΟΝΟ κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 10:00 - 13:00 με κατάθεση δελτίου ταυτότητος και χορήγηση δελτίου επισκέπτη από όργανα της πύλης Μεσογείων !

3.   Στρατιωτικοί ε.α.

     Επιτρέπεται να εισέρχονται στο Στρατόπεδο ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ από 11:00 μέχρι της λήξης του ωραρίου, με κατάθεση του δελτίου ταυτότητος και χορήγηση δελτίου επισκέπτη - VISITOR, του επιτελείου που θα επισκεφθούν από τα όργανα της πύλης Μεσογείων !

Εθνική Ηχώ Μηνός Αυγούστου 2016 !Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Ε.Α.Α.Σ.,

Σας αποστέλλουμε
​,​
​ συνημμένα
​ και ​
σε ηλεκτρονική μορφή το φύλλο Αυγούστου​ 2016 της Ε.Η.
Με εκτίμηση,

Παντελής Κράγκαρης
Ανχης ε.α.
Μέλος Δ
​.​
Σ
​.​
​.​
Α
​.​
Α
​.​
Σ
​.​

​​Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Παροχές προς το Προσωπικό των ΕΔ από την Τράπεζα Πειραιώς !


ΠΡΟΣ    ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
    ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18Α – ΑΘΗΝΑ
    Φ.800/31/3190
    05/09/2016
ΑΠΑΝΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: Παροχές προς το Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από την Τράπεζα Πειραιώς
ΣΧΕΤ: Φ.800/8/351578/Σ.7310/ΓΕΣ/ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/7
    Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν τ/φ επικοινωνίας μας με τον αρμόδιο χειριστή του θέματος λόγω του επείγοντος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αριστούχων αποφοίτων ΑΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις να σταλούν από τους ενδιαφερόμενους απ’ ευθείας στο ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/7 το αργότερο μέχρι 07/09/2016 στον αριθμό (ΦΑΞ) 210-6553240.

        -  Η -                                                                                                                                                    -Ο-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                ΥΠΤΓΟΣ ε.α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΑΣ
                                                                                                                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
    ΑΡΧΚΑΣ (ΕΛ.ΑΣ.)

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση Προέδρου της ΕΑΑΣ για την συγκέντρωση της 9ης Σεπτεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη !Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα σας,
κοινοποιώ την ανακοίνωση του θέματος σε όλα τα παραρτήματα της ηπειρωτικής χώρας,προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη μας και όχι μόνο για την ευρεία συμμετοχή μας.Αυτονόητο τυγχάνει ότι τα μέλη από τα όμορα Παραρτήματα πρέπει να δώσουν δυναμικό παρόν.Επίσης και όσοι συνάδελφοι βρίσκονται στην Θεσνίκη για διάφορους λόγους να συμμετάσχουν.
Η ΕΑΑΣ είναι υπεράνω των πολ. κομμάτων και ενδιαφέρεται για την προάσπιση των πάσης φύσεως θεμάτων που απασχολούν τα μέλη της,ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου
Παρακαλώ τον κ.Κράγκαρη για την περαιτέρω κοινοποίση του παρόντος.

Φιλικά & συναδελφικά.
Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ

  Αγαπητοί συνάδελφοι και εκλεκτά μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων.
Την Παρασκευή 9 Σεπ.2016 με πρωτοβουλία των συνδικαλιστικών  οργανώσεων των Σ.Α (Π.Ο.ΑΣ.Υ & Π.Ο.ΑΞΙΑ) θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (πλατεία Αριστοτέλους, Άγαλμα Βενιζέλου, ώρα 18.00)

Παρακαλούνται όλα τα μέλη της ΕΑΑΣ να συμμετάσχουν σε συνεννόηση με τις κατά τόπους αστυνομικές οργανώσεις ή ιδίοις εξόδοις, προκειμένου να δώσουμε ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι και να μην μας θεωρούν δεδομένους. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η Συμμετοχή ασχέτως των πολιτικών πεποιθήσεων ενός εκάστου πρέπει να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, γιατί έτσι μας υπολογίζουν.

Συμμετοχή για να απαιτήσουμε άρση των ΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, την ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ και την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του Ν.4387/16 με βάση τον οποίο αποσυνδέονται οι συντάξεις από τους μισθούς, μας υπαγάγει στον Ε.Φ.Κ.Α. διαφοροποιεί τις συντάξεις χηρείας κ.α.

Αυτονόητο τυγχάνει ότι τα όμορα Παραρτήματα πρέπει να δώσουν δυναμικό παρόν.

                                                                                  Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ

                                                                           Υπτγος ε.α Ε.Ν.Δανιάς
                                                                                   Πρόεδρος ΕΑΑΣ