....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Αίτηση προς ΓΛΚ για όσους ΔΕΝ επιθυμούν την παρακράτηση του άρθρου 102 Ν. 4387/2016 !

ΠΗΓΗ : staratalogia


ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΑΡΘΡΟ 102 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016 (ΦΕΚ Α/85/2016)
Το σχετικό κείμενο:
Σας γνωρίζω ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ την παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς των 0,20 ευρώ επί όλων των συντάξεων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών που χορηγεί το Δημόσιο, η οποία υποτίθεται ότι αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 και η οποία (παρακράτηση) επεβλήθη με το άρθρο 102 του Ν. 4387/2016, από 1–7–2016, για την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

Παρακαλώ επίσης για την επιστροφή των μέχρι σήμερα παρακρατηθέντων.
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΛΚ (από το ιστολόγιο της ΕΑΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΔΩ):
 
 

ΑΙΤΗΣΗ                                                                                                          ΠΡΟΣ
Όνομα :                                                                                          Γενικό Λογιστήριο Κράτους 
Επώνυμο : Ον. Πατρός :                                                                 Γενιή Δνση Χορήγησης Συντά-
Ον. Μητρός                                                                                    ξεων Δημοσίου Τομέα
Γεννηθείς :                                                                                     Κάνιγγος 29 - ΤΚ 10110
                                                                                                       Αθήνα
Κάτοικος :
e-mail :                                                                                            Σας γνωρίζω ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ
Τηλ Οικίς :                                                                                     την παρακράτηση της μηνιαίας
Τηλ Κινητού :                                                                                εισφοράς των 0,20 ευρώ επί όλων
ΑΜ Σύνταξης :                                                                             των συντάξεων πολιτικών ,Στρκών 
ΑΜΚΑ :                                                                                       και πολεμικών που χορηγεί το Δημό-
ΑΦΜ :                                                                                         σιο η οποία υποτίθεται ότι αποδίδεται

ΘΕΜΑ : Απαίτηση Διακοπής Παρακράτησης                            στο Λογαριασμό κοινωνικής πολιτικής
                                                                                                   του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 και η
                                                                                                   οποία παρακράτηση επεβλήθη με το
                                                                                                  άρθρο 102 του Ν.4387/2016 από 1-7-16
                                                                                                  για την οικονομική ενίσχυση ομοσπο
                                                                                                 νδιών, σωματείων και συνομοσπονδιών
                                                                                                 συνταξιούχων .
                                                                                                 Παρακαλώ επίσης για την επιστροφή των
                                                                                                 μέχρι σήμερα παρακρατηθέντων.

                                                                                                                  Κατερίνη,..........................
                                                                                                                     Ο Αιτών -ούσα       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου