....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Επαναϋπολογισμός Εισφοράς Υγειονομικής Περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΠΥ - Αναδρομική επιστροφή !

Επειδή όταν ψάχνεσαι ..κάτι βρίσκεις και μαθαίνεις..διαβάστε λοιπόν τι γινότανε εδώ και κάμποσο καιρό στην κράτησή μας υπέρ της υγειονομικής μας περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ !!!

Ο αρχικός Ν.2084/1992 - Άρθρο 35 παρ. 5 έλεγε !

΄΄ 5 ... Η εισφορά για την ασφάλιση ασθένειας συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης και του Δημοσίου ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  και κατανέμεται κατά 45 σε βάρος των συνταξιούχων και 65 σε βάρος των φορέων συνταξιοδότησης. Το ποσοστό εισφοράς για την ασφάλιση ασθένειας συνταξιούχων δύναται να ανακαθοριστεί με απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από αναλογιστική μελέτη ΄΄.

Στον παραπάνω Νόμο όμως επήλθαν οι παρακάτω διαφοροποιήσεις !
1.   Ν.4334/2015 : Άρθρο 1 : Από 1-7-2015 οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων κύριας ασφάλισης διαμορφώνεται σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις. Από την παραπάνω ημερομηνία θεσπίζεται εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επικουρικές συντάξεις που παρακρατείται από τις ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!!

2.   Ν.4387/2016 !!! Άρθρο 44 : ..... Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΠΥ για παροχές ασθενείας των συνταξιούχων , καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ , αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων του Άρθρου 38 του Ν.3863/2010 και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου