....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Υποψήφια Μέλη Τοπικού Συμβουλίου ! ( Εκλογές 19 Φεβρουαρίου 2017 ) !


Επισυνάπτεται και η ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΔΣ/ΕΑΑΣ, με τις συνεδριάσεις του της 19.12.2016 (με πλειοψηφία 5 υπέρ - 4 κατά ), αλλά και της 11.1.2017, αποφάσισε τη διενέργεια (στις 19.2.2017) δημοσκόπησης (μυστικής) με κάλπη, σε όσα Παραρτήματα το επιθυμεί το Τοπικό Συμβούλιο (ΤΣ), προκειμένου να αναδειχθούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα τρία (3) μέλη του ΤΣ. Όπως γνωρίζετε, αυτήν τη διαδικασία προτείνουμε επιμόνως,  οπότε προκλήθηκε και αυτή η απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ- μέχρι να τροποποιηθεί το ΝΔ 1171/72 (περί ΕΑΑΣ κλπ) και να προβλέπει εκλογές και στα Παραρτήματα. Η διαδικασία της δημοσκόπησης με κάλπη πιστεύουμε ότι θα επιτρέψει την ανάδειξη αυτών που τα μέλη κάθε Παραρτήματος επιλέγουν να τους εκπροσωπούν. 

Ως Τοπικό Συμβούλιο, έχουμε ήδη αποφασίσει να διενεργήσουμε τη δημοσκόπηση με κάλπη. 

Όσες/όσοι επιθυμείτε να είστε υποψήφιοι για τις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους του ΤΣ παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής και να την καταθέσετε στη Γραμματεία μας, μέχρι την Τρίτη, 31.1.2017, 13.οοΩ. Έντυπα, υπάρχουν στο Παράρτημα.

Επίσης, παρακαλούμε να ενημερώσετε και όσους/ες συναδέλφους γνωρίζετε ότι δεν διαθέτουν mail, ώστε με το παρόν,  Δελτίο Τύπου  να επιτευχθεί η ευρύτερη δημοσιότητα.

Εξυπακούεται ότι προέχει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου  2017. 
Συναδελφικά,

Γιώργος Χατζημαλλής
Πρόεδρος ΤΣ/ΕΑΑΣ Νομού Πιερίας


                                             ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Επώνυμο /Όνομα /Πατρών.   : ................................................................................              
Αριθμός Ταυτότητας ΕΑΑΣ     : ....................
Τόπος/ Ημερομηνία Γέννησης  : .............................................................................
Βαθμός ε.α / Όπλο/Σώμα         : .............................................................................
Προέλευση (ΣΣΕ/ΔΙΑ/ΣΜΥ/ΕΘΕΛ./ΕΛ.ΑΣ): ........................................................

                                         Δηλώνω συμμετοχή ως υποψήφιος

στη δημοσκόπηση (με κάλπη) της 19ης Φεβ 2017 για τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.) και επιθυμώ να διορισθώ από το ΔΣ/ΕΑΑΣ, ως :
α. Πρόεδρος του Τ.Σ.       : ...........   (Γράφεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ)
β. Αντιπρόεδρος του Τ.Σ.: ............    (     >>               >>       )
γ.Μέλος του Τ.Σ.               : ...........   (      >>               >>       )
                            
                                            Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι:

α.    Διαμένω μόνιμα στο Δήμο ..............................................................................., οδός..........................................................................., αριθμ.............,ΤΚ................., Τηλέφ.σταθ...........................,κιν............................., mail :.......................................
β.   Δεν συντρέχουν για μένα νομικά κωλύματα για τη συμμετοχή μου στο ΤΣ του Παρ/τος, όπως αυτά αναφέρονται στο ΝΔ. 1171/72 (άρθρ.12).


                                                                                          Κατερίνη, ...................2017                                                                            
                                                                                                   Ο/Η Δηλών/ούσα
                                                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου