....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Διανομή Εσόδων Έτους 2016 ΕΚΟΕΜΣ και διατήρηση τιμής μεριδίου για το 2017Διανομή Εσόδων Έτους 2016 ΕΚΟΕΜΣ και διατήρηση τιμής μεριδίου για το 2017 !

ΣΧΟΛΙΟ : Πάλι καλά που είναι στα ίδια επίπεδα με του 2016 !

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διανομή, κατά το έτος 2017, του 86,425% των συνολικών καθαρών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το έτος 2016, ήτοι ποσού 42.840.108,49 €, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Την τήρηση του ποσού των 6.729.007,50 €, που αντιστοιχεί στο 13,575% των καθαρών εσόδων, ως Αποθεματικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Την τήρηση του ποσού των 1.175.514,89 € που αντιστοιχεί στο πλεόνασμα χρήσης 2016, ως πρόσθετο Αποθεματικό.

4. Τη διατήρηση της τιμής μεριδίου για το έτος 2017, στο ύψος των 4,9383 €...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου