....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Προσφορά συναδέλφου !

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο για την προσφορά του.

Γεια σας,
Λέγομαι Χρήστος Παπόγλου και είμαι απόστρατος από την Πολεμική . Αεροπορία.
Σας στέλνω ένα τιμολόγιο για ασφαλίσεις αυτοκινήτων που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ οικονομικό.
Θα σας παρακαλούσα, εφόσον θέλετε ,να το κάνετε μία κοινοποίηση στα μέλη σας.
Ευχαριστώ πολύ.


Ευχές Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου ΕΑΑΣ Κατερίνης ενόψει πανελλήνιων εξετάσεων !


Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Κατερίνης, εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία, καλή δύναμη και καλό κουράγιο στα παιδιά των μελών μας και όχι μόνο, καθώς επίσης και σε όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν και φέτος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Με την βοήθεια πάντα του Πανάγαθου Θεού και της Παναγίας, ευχόμαστε να πετύχετε τον πολυπόθητο στόχο σας.

Για το  Τοπικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Χατζημαλλής
Ταγματάρχης ε.α.

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση Συντονιστικού Συμβουλίου των 3 ΕΑΑ !

ΠΗΓΗ :  Από τον Οικονομικό Σύμβουλο των 3 ΕΑΑ Αρχ/ρχο ε.α. Αντωνιάδη Ιωάννη
ΣΧΟΛΙΟ : Αλήθεια ΠΟΙΟΣ και ΓΙΑΤΙ την ακύρωσε ??? Όντως κάτι δεν πάει καλά !!1
Νέα αναβολή της εκδίκασης των προσφυγών μας στο ΣτΕ, κατά των υπουργικών αποφάσεων & των διοικητικών πράξεων , που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή του ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου).....
Κάτι δεν πάει καλά....


Άδεια στους στρατιωτικούς τα τέκνα των οποίων θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις !

ΠΗΓΗ : kranos


Με το υπ΄ αριθμ. 368/2017 έγγραφό μας, η Ομοσπονδία μας (ΠΟΕΣ) ζήτησε να χορηγηθεί άδεια, πέραν της προβλεπόμενης, στις/στους στρατιωτικούς τα τέκνα των οποίων φοιτούν στη Γ΄ Λυκείου και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις που αρχίζουν την 6η Ιουνίου 2017.

Με το κάτωθι έγγραφό του ο ΑΝΥΕΘΑ, κ. Δ. Βίτσας χορηγεί την υπόψη άδεια ως εξής:
ADEIA-PANELLADIKVN

Δείτε αναλυτικούς πίνακες με όλους του Βασικούς Μισθούς σε όλους τους βαθμούς των Στρατιωτικών !

ΠΗΓΗ : kranos

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ 0Ι ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ.

Αλλαγές εκ βάθρων στη δομή των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών, των αστυ­νομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών, οι οποίες όμως δεν προκαλούν μειώσεις αποδοχών για όσους έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-2016, αλλά μόνο για όσους έχουν καταταγεί ή κατατάσσο­νται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η-1-2017 και μετά προβλέπουν τα άρθρα 123-127 του πρόσφατα ψηφισθέντος από τη Βουλή πολυνόμου 4472/2017.

Βάσει των παραπάνω άρθρων, το μισθολογικό καθεστώς των στελε­χών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο­σβεστικού και Λιμενικού Σώματος αναμορφώνεται, αναδρομικά από την 1η-1-2017, στα εξής σημεία:


1. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυ­νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, το διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.


ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A’, στην οποία υπάρχουν 35 μισθολογικά κλιμά­κια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνο­νται από 1.155 έως 4.200 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα­τα (ΑΣΕΙ) ή από αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώμα­τος, οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώμα­τα από την ονομασία τους ως αξιωματι­κών, οι αξιωμα­τικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, κα­θώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄, στην οποία υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 985 έως 2.445 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγω­γικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), οι αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970, οι υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφα­λείας, καθώς και οι αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄, στην οποία υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμά­κια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνο­νται από 939 έως 2.109 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ - ΟΠΥ - ΕΜΘ - ΕΠΥ, καθώς και το προ­ερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό.


ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’, στην οποία υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 953 έως 1.686 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι ειδικοί φρουροί και οι συνο­ριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Καταργούνται για την πλει­ονότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα εξής επιδόματα:


Α. χρόνου υπηρεσί­ας,
Β. εξομά­λυνσης.
Γ. ειδικής απασχόλησης,
Δ. επιτελικής ευθύνης και 
Ε. ειδικών συνθηκών.

3. Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυ­νάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα λόγω της ενσω­μάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.

Στην πλειονότητα των αξιωμα­τικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασι­κός μισθός και 2 επιδόματα:

Α) Το επίδομα ιδιαίτερων συνθη­κών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυ­ξάνεται ανάλογα με την οικογενει­ακή κατάσταση των στελεχών.

Β) Το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από τον βαθμό του ταγματάρχη (και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ.

5. Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών. Αν από τις ρυθμίσεις των διατά­ξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμη­λότερες από αυτές που δικαιούτο ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική». Για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, για τον υπολογι­σμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνονται υπόψη:

Α. Το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Σαμο­θράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αερο­πορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο.

Β. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσε­ως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυ­τών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρη­κτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γρα­φείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενό­πλων Δυνάμεων και των Σωμά­των Ασφαλείας.


Σε κάθε περίπτωση, η «προσω­πική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγη­σης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρι­σης. Ουσιαστικά, όσοι θα λαμβά­νουν την «προσωπική διαφορά» θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια, καθώς οι όποιες αυξήσεις χορηγούνται στους βα­σικούς τους μισθούς, λόγω μετά­βασης σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά». Με τον τρόπο αυτό θα χάνονται τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις.

Σε περίπτωση που από τις ρυθ­μίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μη­νιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλ­λεται σε μία δόση, αν δεν υπερβαί­νει το ποσό των 20 ευρώ, και σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις, αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ.

Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ένοπλες Δυνά­μεις και τα Σώματα Ασφαλείας από τη 1η-1-2017 μέχρι και σήμερα οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα, θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνη­τικών διαφορών που προκύπτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική δια­φορά», επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31-12-2016!

Όσοι θα καταταγούν από δω και στο εξής στις Ένοπλες Δυνά­μεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατά­ξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο χωρίς να δικαιούνται την «προ­σωπική διαφορά». Σύμφωνα με αναλυτικά παραδείγματα, από τις παραπάνω αλλαγές στο μισθολό­γιο των στελεχών ΕΔ-ΣΑ θα προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕ 29 ΕΩΣ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α’, κλιμάκιο 10) με επί­δομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγα­μος με 3 τέκνα, σε θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομα­στικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 3.255 ευρώ, έναντι 3.414 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από τις κα­ταβαλλόμενες σήμερα κατά 159 ευρώ!

► ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕ 27 ΕΩΣ 28 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗ­ΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α', κλιμάκιο 13) με επίδομα ιδιαίτερων συν­θηκών, έγγαμος με 4 τέκνα, χω­ρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές ύψους 2.905 ευρώ, έναντι 3.036 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμη­λότερες από τις ισχύουσες σήμερα κατά 131 ευρώ!

► ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕ 21 ΕΩΣ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α’, κλιμάκιο 20) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με τέκνα, χωρίς θέση ευθύνης, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομαστι­κές μικτές συνολικές αποδοχές 2.315 ευρώ, έναντι 2.350 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυ­τές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 35 ευρώ!


► ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΕ 19 ΕΩΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α’, κλιμάκιο 22) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, χωρίς θέση ευθύνης, θα δι­καιούται να λαμβάνει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 2.155 ευρώ, έναντι 2.203 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλό­τερες από αυτές που του καταβάλ­λονται σήμερα κατά 48 ευρώ!

► ΛΟΧΑΓΟΣ ΜΕ 14 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Α΄, κλι­μάκιο 27) με επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών, άγαμος, χωρίς θέση ευθύνης θα δικαιούται να λαμβά­νει ονομαστικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.695 ευρώ, έναντι 1.855 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα είναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 160 ευρώ!

► ΕΠΟΠ ΛΟΧΙΑΣ ΜΕ 12 ΧΡΟ­ΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (κατηγορία Γ΄, κλιμάκιο 18), με επίδομα ιδιαίτε­ρων συνθηκών, έγγαμος με 1 τέκνο, θα δικαιούται να λαμβάνει ονομα­στικές μικτές συνολικές αποδοχές 1.439 ευρώ, έναντι 1.659 ευρώ σήμερα. Οι νέες αποδοχές θα εί­ναι χαμηλότερες από αυτές που του καταβάλλονται σήμερα κατά 220 ευρώ!

Οι παραπάνω διαφορές αποδο­χών θα συνεχίσουν να καταβάλλο­νται στους δικαιούχους ως «προ­σωπικές διαφορές».

Όμως, όπως ήδη προαναφέραμε, για όσους έχουν καταταγεί ή κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η-1-2017 και μετά δεν ισχύουν οι «προσωπικές διαφορές», οπότε οι συνολικές αποδοχές που θα προκύ­ψουν από τις παραπάνω διατάξεις θα είναι, στις περισσότερες των πε­ριπτώσεων, μειωμένες σε σχέση με τις αποδοχές που λαμβάνουν τώρα ή σε σχέση με τις αποδοχές που θα ελάμβαναν αν είχαν καταταγεί το 2016 ή λίγα ακόμη χρόνια νωρίτερα. Σύμφωνα με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, από την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσε­ων δημιουργούνται οι ακόλουθες στρεβλώσεις και αδικίες:

Α. Μεταξύ ομοιοβάθμων, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, αλλά διαφορετικής κατηγορίας καταβάλλονται διαφορετικού ύψους αποδοχές.

Β. Η προσωπική διαφορά είναι στην πλειονότητα των περιπτώ­σεων μεγαλύτερη στο χαμηλόβαθ­μο προσωπικό με πολλά ή λίγα έτη υπηρεσίας, στους άγαμους και στους διαζευγμένους.

Γ. Υπάρχουν περιπτώσεις αξιωμα­τικών που δεν θα λάβουν ποτέ αύ­ξηση και δεν θα αποσβέσουν ποτέ την προσωπική διαφορά, αφού θα αποστρατευτούν με αυτή.


Δ. Υπάρχουν περιπτώσεις αξιω­ματικών που η μισθολογική τους εξέλιξη σταματά στα 29 έτη υπη­ρεσίας.

Ε. Το επίδομα ιδιαίτερων συν­θηκών εργασίας, ενώ μειώνεται αντίστοιχα όσο κατεβαίνει κάποιος στην ιεραρχία των βαθμών, αυξά­νεται για την τελευταία κατηγορία δικαιούχων και όταν η εν λόγω κα­τηγορία προάγεται λαμβάνει μικρό­τερο επίδομα και ποτέ στο μέλλον δεν θα λαμβάνει το αρχικό ποσό! 

ΣΤ. Δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρό­νος της στρατιωτικής θητείας για τη μισθολογική εξέλιξη των κλιμα­κίων τους.

Ζ. Ο χρόνος σπουδών για την από­κτηση πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη, πλην των περιπτώσεων απόκτησης ιατρικής ειδικότητας, εφόσον αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης. 

Η. Σε κάποιες περιπτώσεις αξιω­ματικών οι νέες αποδοχές τους θα είναι μικρότερες από τα επίπεδα του 2012.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους λειτουρ­γούς του Δημοσίου που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή.

Το ποσό της παροχής αυ­τής κλιμακώνεται, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων ή ανάπηρων τουλάχιστον κατά 50% τέκνων, ως εξής:


 50 ευρώ για 1 τέκνο,  70 ευρώ συνολικά για 2 τέκνα,  120 ευρώ συνολικά για 3 τέκνα,  170 ευρώ συνολικά για 4 τέκνα.

Για κάθε τέκνο πέραν του 4ου η οικογενειακή παροχή προσαυξά­νεται περαιτέρω κατά 70 ευρώ.

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμε­να από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφό­σον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικί­ας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση.


Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Επίσκεψη Δημοτικού Συμβούλου στο Παράρτημα !

Την Τρίτη 23 Μαϊου 2017 , μας επισκέφθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το μέλος  της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης  κύριος Χατζηκώστας Γεώργιος , συνοδευόμενος από τον Δημοτικό Σύμβουλο και μέλος του Παραρτήματός μας Λοχαγός ε.α. Τεκτονίδης Ιωάννης, για μία σύντομη ενημέρωση γενικών θεμάτων .

Στην παρέα μας βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Επχος ε.α. Αντώνιος Λαγογιάννης  καθώς επίσης   και ο εκπρόσωπος του Ναυτικού ( πάντα ευπρόσδεκτος και ενεργό μέλος μας )   Αντιπλοίαρχος ε.α. Ζησιμόπουλος Δημήτριος.

Φυσικό και λογικό σε μία χαλαρή συζήτηση και  σε ώρα που το επέτρεπε κεράσαμε και το ανάλογο τσιπουράκι στους καλεσμένους μας . Τουλάχιστον αυτό επιβάλλει το Savoir Vivre  και αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε !!!

Πάντα τέτοια σε μια εποχή που χρειάζονται καλές και γόνιμες  συζητήσεις.

Ευχαριστούμε τους παρευρισκόμενους και ελπίζουμε και σε άλλες τέτοιες συναντήσεις από πολλούς και διάφορους φορείς της Κατερίνης. Όλοι τους είναι ευπρόσδεκτοι και δεκτικοί. Το Γραφείο μας και η πόρτα του Προέδρου επιβάλλεται να είναι ανοιχτή προς και σε όλους .

Οι φωτογραφίες από την επίσκεψη!Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στα μισθολόγια των ενστόλων !

ΠΗΓΗ : kranosΑλλαγές εκ βάθρων στη δομή των ειδικών μισθολογίων των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών, οι οποίες όμως δεν προκαλούν μειώσεις αποδοχών για όσους έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-2016, αλλά μόνο για όσους έχουν καταταγεί ή κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η -1-2017 και μετά προβλέπουν τα άρθρα 123-127 του πρόσφατα ψηφισθέντος από τη Βουλή πολυνόμου 4472/2017.

Βάσει των παραπάνω άρθρων, το μισθολογικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος αναμορφώνεται, αναδρομικά από την 1η-1-2017, στα εξής σημεία:

1.Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κατατάσσονται σε 4 μισθολογικές κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, το διοικητικό βαθμό και τα έτη υπηρεσίας.

Στην κατηγορία Α’, στην οποία υπάρχουν 35 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 1.155 έως 4.200 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα (ΑΣΕΙ) ή από αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, οι απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενοι στο Σώμα των αξιωματικών και τα κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. 

Στην κατηγορία Β', στην οποία υπάρχουν 28 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 985 έως 2.445 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι υπαξιωματικοί , ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), οι αξιωματικοί του ν.δ 649/1970, οι υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι και οι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές η μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων. 

Στην κατηγορία Γ', στην οποία υπάρχουν 22 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 939 έως 2.109 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται τα στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ-ΟΠΥ-ΕΜΘ-ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό. 

Στην κατηγορία Δ’, στην οποία υπάρχουν 18 μισθολογικά κλιμάκια και οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 953 έως 1.686 ευρώ το μήνα, κατατάσσονται οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

2. Καταργούνται για την πλειονότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών τα εξής επιδόματα: 

Α. χρόνου υπηρεσίας,
Β. εξομάλυνσης,
Γ. ειδικής απασχόλησης,
Δ. επιτελικής ευθύνης και 
Ε. ειδικών συνθηκών. 

3. Οι βασικοί μισθοί των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας ορίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από το ισχύον σήμερα λόγω της ενσωμάτωσης του καταργούμενου χρονοεπιδόματος.

4. Στην πλειονότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών θα καταβάλλονται πλέον μόνο ο βασικός μισθός και 2 επιδόματα:

Α) Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαφοροποιείται ανά διοικητικό βαθμό και προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των στελεχών. 

Β) Το επίδομα θέσης ευθύνης κλιμακούμενο από τον βαθμό του ταγματάρχη( και αντιστοίχων) και άνω, με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε εγκύκλιο του ΓΛΚ. 

5. Καταργείται το καθεστώς των μισθολογικών προαγωγών. 

Αν από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούτο ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η διαφορά διατηρείται ως «προσωπική». Για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή. Επίσης, για τον υπολογισμό της «προσωπικής διαφοράς» δεν λαμβάνεται υπόψη:

Α. Το μηνιαίο επίδομα των 100 ευρώ το οποίο χορηγείται στα στελέχη που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στο Νομό Έβρου και στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσεων και Σαμοθράκης, καθώς και στο ένστολο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο. 

Β. Τα επιδόματα αναπηρίας και κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, καταδυτικό, υποβρύχιων καταστροφέων, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, ΕΚΑΜ, ΕΜΑΚ, ΜΑΤ, ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων, ειδική αποζημίωση πυροτεχνουργών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία) που παρέχονται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Σε κάθε περίπτωση, η «προσωπική διαφορά» θα μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών πλην της χορήγησης παροχών και επιδομάτων που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης. Ουσιαστικά, όσοι θα λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά» θα εγκλωβιστούν στις ίδιες αποδοχές για πολλά χρόνια, καθώς οι όποιες αυξήσεις χορηγούνται στους βασικούς τους μισθούς, λόγω μετάβασης σε επόμενα μισθολογικά κλιμάκια ή λόγω βαθμολογικών προαγωγών απλώς θα μειώνουν την «προσωπική διαφορά». Με τον τρόπο αυτό θα χάνονται τα οφέλη από τις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις. 

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο λειτουργός ή υπάλληλος στις 31-12-2016, η προκαλούμενη αύξηση καταβάλλεται σε μια δόση, αν δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ, και σε 4 ισόποσες δόσεις, αν υπερβαίνει το ποσό των 20 ευρώ. 

Για όσους κατατάχθηκαν για πρώτη φορά στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας από την 1η -1-2017 μέχρι και σήμερα οι συνολικές αποδοχές τους, εφόσον με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που λαμβάνουν σήμερα, θα περικοπούν κατά τα ποσά των αρνητικών διαφορών που προκύπτουν, καθώς αυτοί δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την «προσωπική διαφορά» επειδή δεν ελάμβαναν αποδοχές στις 31-12-2016!

Οσοι θα καταταγούν από δω και στο εξής στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα λαμβάνουν τις αποδοχές που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις των άρθρων 123-127 του ν. 4472/2017 για το νέο μισθολόγιο χωρίς να δικαιούνται την «προσωπική διαφορά». 
ΕΠΟΠ: Επαγγελματίες Οπλίτες σε Ελλάδα και Κύπρο – Η σύγκριση που “σκοτώνει” !

ΠΗΓΗ :  Armynow

ΣΧΟΛΙΟ : Η μέρα με τη νύχτα !!! : Ας το λάβουν υπόψη κάποιοι αυτό !!! Ίσως τους χρησιμεύσει για το μέλλον !!!


Επαγγελματίες Οπλίτες: Η πρόσφατη προκήρυξη της Εθνικής Φρουράς για την κάλυψη των αναγκών της, καθιστά αναπόφευκτη τη σύγκριση ανάμεσα σε Ελλάδα και ΚύπροΠαροχές που φαντάζουν απίθανες στους ΕΠΟΠ, έχουν οι Συμβασιούχοι Οπλίτες (ΣΥΟΠ) στην Κύπρο, οι οποίοι είναι αντίστοιχοι με τους Επαγγελματίες Οπλίτες στην Ελλάδα.
Η σύγκριση δεν αφορά μόνο τον μισθό ο οποίος είναι υψηλότερος στην Κύπρο καθώς πέραν της ονομαστικής διαφοράς κάθε μήνα, περιλαμβάνει και 13ο μισθό.
Το κυριότερο είναι τα “θεσμικά” και κατ’ αρχήν το γεγονός ότι η ανακοίνωση για την πρόσληψη συνοδεύεται από ακριβή στοιχεία με τα ωφελήματα που δικαιούνται.
Στην Ελλάδα, για παράδειγμα στην πρόσφατη προκήρυξη για Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης, ακόμα και όταν είχε ολοκληρωθεί η πρώτη προκήρυξη, ουδείς ήταν σε θέση να μας πληροφορήσει για το ύψος του μισθού που θα πάρουν!
Ας δούμε τι προσφέρει η Εθνοφρουρά στην Κύπρο για να προσλάβει Συμβασιούχους Οπλίτες.

Βασικά στοιχεία:

α) Μηνιαίος μισθός €1.127 + 13ος
Στην Ελλάδα ο μηνιαίος μισθός είναι €970
(β) Σύμβαση διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 10 έτη.
(γ) Δικαίωμα στην καταβολή φιλοδωρήματος
Νοουμένου ότι έχει συμπληρώσει τρία (3) έτη και έξι (6) μήνες υπηρεσίας, ο ΣΥΟΠ θα έχει δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος κατά τη λήξη της σύμβασης ή τον τερματισμό της υπηρεσίας του.
Το φιλοδώρημα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου (1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του ΣΥΟΠ πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας και θα αναπροσαρμόζεται με βάση την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(δ) Ωράριο (07:00 – 14:00)
Το ωράριο των ΣΥΟΠ είναι το ίδιο με των υπολοίπων στελεχών (07:00 – 14:00) με αριθμό υπηρεσιών όπως καθορίζεται από τον Αρχηγό ΓΕΕΦ.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ωράριο, σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή για όλους τους στρατιωτικούς.
(ε) Ετήσια Άδεια 20 μέρες
Για κάθε συμπληρωμένο μήνα απασχόλησης του ΣΥΟΠ υπάρχει δικαίωμα σε άδεια ίση με το 1/12 της συνολικής άδειας που λαμβάνει εργοδοτούμενος καθορισμένης διάρκειας που συμπληρώνει συνεχή απασχόληση ενός έτους, δηλαδή, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών για κάθε έτος απασχόλησης, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.
(στ) Άδεια Ασθενείας
Ο ΣΥΟΠ έχει δικαίωμα σε άδεια ασθένειας είκοσι οκτώ (28) ημερών το χρόνο.
Του παρέχεται, περαιτέρω, το δικαίωμα σε παράταση της άδειας αυτής, με πλήρεις απολαβές, για χρονική περίοδο μέχρι και δεκατεσσάρων (14) ημερών, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται σχετική έγκριση του κυβερνητικού Ιατροσυμβουλίου, μέσω της ίδιας διαδικασίας που τηρείται και για τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά.
(ζ) Στους ΣΥΟΠ παραχωρούνται δωρεάν στρατιωτικές στολές και άλλα εφόδια.
Στην Ελλάδα πέραν της πρώτης παροχής στολής, δεν δίνεται τίποτε άλλο για όσα χρόνια υπηρετεί.
(η) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Ο ΣΥΟΠ, η σύζυγος και τα τέκνα του έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα μόνιμα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας.
(θ) Δωρεάν Διακίνηση
Στους ΣΥΟΠ παρέχεται δωρεάν διακίνηση από και προς στις μονάδες με βάση το σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης Οπλιτών Εθνικής Φρουράς.
Επιπρόσθετα παρέχεται δωρεάν διακίνηση με τις τακτικές γραμμές των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων.
Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τέτοια παροχή, πλην μιας έκπτωσης 15% σε ΚΤΕΛ.

Επιπρόσθετα Πλεονεκτήματα

Η έκπληξη κρύβεται σε αυτά τα πλεονεκτήματα, καθώς ορισμένα θα μπορούσαν να είναι αυτονόητα και δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση για την πολιτεία. Ωστόσο αφορούν μια πολιτεία που επιθυμεί να μορφώσει τα στελέχη της και να τους δώσει κίνητρα να βελτιώσουν το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Κάτι που δεν φαίνεται να αφορά την Ελλάδα.
Στην Κύπρο όμως παρέχουν:
(α) Σχέδιο Σπουδών με Μειωμένα Δίδακτρα μέχρι και 50%
Δυνατότητα σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50%, που παραχωρούνται από ιδιωτικά [EK1] πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου στο πλαίσιο συνεργασιών του Υπουργείου Άμυνας, με απογευματινή ή βραδινή φοίτηση.
περισσότερα
(β) Σχέδιο Υποτροφιών
Δυνατότητα εξασφάλισης υποτροφιών για απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού, κατόπιν διαγωνισμών, σε εξειδικευμένες υπηρεσίες/ θέσεις.
(γ) Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Δυνατότητα απόκτησης διπλωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων μέσα από προγράμματα που συνδυάζουν την πρακτική εξάσκηση σε συγκεκριμένους κλάδους, με ταχύρρυθμη θεωρητική κατάρτιση.
(δ) Μοριοδότηση για μελλοντικές προσλήψεις
Δυνατότητα μοριοδότησης για μελλοντικές προσλήψεις στην Εθνική Φρουρά και στην Αστυνομία.
(ε) Πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης με ευνοϊκούς όρους
Δυνατότητα συμμετοχής σε πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης με ευνοϊκούς όρους που περιλαμβάνουν πιστωτικές διευκολύνσεις και ομαδικό σχέδιο ασφάλισης νοσηλείας και ζωής.
περισσότερα
(στ) Πακέτο προνομίων εκγύμνασης και άθλησης σε συνεργασία με τον ΚΟΑ.

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Σ. : Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στις 30 Μαϊου 2017 στην πλατεία Κολοκοτρώνη ώρα 17.00 !

ΠΗΓΗ : kranosΣυνάδελφοι μέλη της Ε.Α.Α.Σ.,  την Τρίτη 30 Μαΐου και ώρα 17.00 έχει προγραμματισθεί από το Σύλλογο Συζύγων Θανόντων  ΑΞ.Ι.Α. [Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη] συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Πλατεία Κολοκοτρώνη , ώρα 17.00 και μετά πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων για επίδοση σχετικού ψηφίσματος επί του άρθρου 12 του Ν.4387/2016 (Κατάργηση Συντάξεων Χηρείας με ηλικιακά κριτήρια)

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Ενώσεων Αποστράτων, (Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α.) με σχετική απόφαση του συμπαρίσταται και συμμετέχει στην υπόψη εκδήλωση.

Η  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) θα συμμετάσχει σύσσωμη με το Δ.Σ. της  και

όλα τα μέλη της και κυρίως αυτούς που διαμένουν στην Αττική για την αθρόα συμμετοχή τους γιατί ο αγώνας μας για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια των μελών των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων μας, αλλά και όλων των άλλων συνανθρώπων μας, είναι αδιαπραγμάτευτος.

Για το Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος


Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος.

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Εύγε! Ενώπιον του Στε και κατά Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών οι ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ και Συντονιστικό Συμβούλιο αυτών και για τις Συντάξεις Χηρείας !

ΣΧΟΛΙΟ : Όταν θέλουμε κάτι πολύ , όλοι μαζί μπορούμε !!! Πολλά μπράβο στις 3 Ενώσεις . Ας γίνει επιτέλους αυτό που λέμε κάθε φορά ΄΄ Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΄΄ και στην πράξη.

Το παρόν πάρθηκε από το Papaparisisblog Όπως είναι ήδη γνωστόν πολλοί φορείς συνταξιούχων, μεταξύ αυτών και οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), Ναυτικού (ΕΑΑΝ), Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) και το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτών, έχουν προσφύγει στο ΣτΕ  κατά των διοικητικών πράξεων του ν.4387/2016, που περικόπτει περαιτέρω τις συντάξεις μας με τη μέθοδο του επανυπολογισμού και της προσωπικής διαφοράς. Εκδικάζεται στις 2 Ιουνίου 2017.
Μόνον όμως οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ (και γι αυτό αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας) έκαναν ένα βήμα παραπάνω. Προσφεύγουν και κατά του άρθρου 12 του ν.4387/2016 (Συντάξεις Χηρείας)αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι δεν είναι μόνον λόγια και ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για τις οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων τους αλλά και για το σύνολο των κυριών που πλήττονται από το επαίσχυντο αυτό άρθρο 12 του ν.4387/2016, αφού τυχόν θετική εξέλιξη θα ωφελήσει και αυτές. Εύγε λοιπόν που ανέλαβαν το κόστος της προσφυγής χωρίς τυμπανοκρουσίες και μεγάλα λόγια... Δείτε την προσφυγή...
Δικάσιμος: 2.6.2017 - Εισηγητής: Σύμβουλος κ. Τσιμέκας
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
1. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 18Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
2. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Α.Α.Ν.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Π. Παπαρρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
3. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 5, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και
4. Του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Ε.Α.Α.Σ. - Ε.Α.Α.Ν. - Ε.Α.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Π. Παπαρρηγοπούλου και Π.Π. Γερμανού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ
1. Του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασσφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και
2. Του Υπουργού Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Για την ακύρωση
Της υπ’ αριθ. οικ. 26083/887/7.6.2016 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» (ΦΕΚ Β΄ 1605/7.6.2016) και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.
------------------------------
Συζητείται κατά τη δικάσιμο της 2ας Ιουνίου 2017, ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Σας, η από 6.9.2016 (αριθμός κατάθεσης: Ε2858/2016) αίτηση ακυρώσεώς μας κατά της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. οικ. 26083/887/7.6.2016 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1605/7.6.2016), καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως, η οποία αιτούμαστε να γίνει δεκτή ως νόμω και ουσία βάσιμη