....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Μειώσεις μέχρι 23% στις συντάξεις λόγω κατάργησης επιδομάτων (ΠΙΝΑΚΑΣ) !

ΠΗΓΗ : staratalogia

 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019.
 Τέλος το επίδομα συζύγου, υπό προϋποθέσεις από τον ΟΓΑ η χορήγηση του επιδόματος τέκνων.

«Βόμβα» πρόσθετων μειώσεων -πέραν του 18% που θα είναι το πλαφόν στις κύριες και επι­κουρικές συντάξεις- αποκαλύπτεται στη διάταξη του νομοσχεδίου που εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος η οποία προβλέπει τον τρόπο και τα ποσά επί των οποίων θα επέλθουν οι περικοπές από το 2019 με τα μέτρα του νέου Μνημονίου.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι κατα­βαλλόμενες συντάξεις θα επανυπολογιστούν «και από την 1η/1/2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό είναι με­γαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον (επαν)υπολογισμό τους, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμε­νης κύριας σύνταξης».

Αυτό που λέει η διάταξη είναι ότι οι παλιές συντάξεις θα μειωθούν ως 18%, αλλά και οι νέες συντάξεις (που θα βγουν για όσους έκαναν αίτηση από 13/5/2016 και μετά) θα χάσουν από το 2019 την προσωπική διαφορά μέχρι 18%.

«Ταφόπλακα»

Η «βόμβα» κρύβεται στην παράγραφο 4 της διάταξης όπου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου Κατρούγκαλου και καταργούνται από την 1η/1/2019 και τα οικο­γενειακά επιδόματα συζύγου και τέ­κνων, ακόμη και παιδιών με αναπηρία. Τα επιδόματα αυτά δεν θα είναι μέρος της προσωπικής διαφοράς. Στο Δη­μόσιο το επίδομα συζύγου παίρνουν όσοι αποχώρησαν μέχρι το 2011 και είναι 35 ευρώ, ενώ τα επιδόματα ανή­λικων τέκνων ή παιδιών με αναπηρία είναι 50 για ένα παιδί, 70 συνολικά για δύο παιδιά, 120 συνολικά για τρία τέκνα, 170 συνολικά για τέσσερα, με προσαύξηση του συνολικού ποσού κατά 70 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τέταρτο.

Στις μειώσεις που θα προκύψουν δηλαδή με την προσωπική διαφο­ρά θα μπει ανώτατο πλαφόν 18%, ενώ τα επιδόματα συζύγου και τέ­κνων εξαλείφονται οριστικά από την 1η/1/2019 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 12/5/2016. Ο λόγος που καταργούνται είναι επειδή το επίδομα συζύγου δεν καταβάλλεται στους νέ­ους από 13/5/2016 και μετά συνταξιούχους, ενώ το επίδομα τέκνων θα χορηγείται μόνον εφόσον οι συντα­ξιούχοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για τη λήψη επιδόματος τέκνων από τον ΟΓΑ.

Με τον τρόπο αυτό, οι παλιές συντάξεις που έχουν και επίδομα συζύγου ή/και επίδομα παιδιού θα επανυπολογιστούν ξεχωριστά από τα επιδόματα και η μείωση που θα προκύψει με την προσωπική διαφορά θα «πέσει» στην επανυπολογιζόμενη σύνταξη. Η πραγματική απώλεια εισοδήματος όμως από την 1η/1/2019 που ενεργοποιούνται οι περικοπές θα είναι μεγαλύτερη του 18% καθώς τα επιδόματα καταργούνται ολοσχερώς!

Στην πράξη...


Στους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος με ενδεικτικά παραδείγματα για τις περικοπές σύνταξης και επιδομάτων φαίνεται ότι οι συνολικές απώλειες, λόγω μείωσης συντάξεων αλλά και λόγω κατάργησης οικογενειακών επιδομάτων, φτάνουν στο 23%! Για παράδειγμα:

1. Συνταξιούχος Δημοσίου που παίρ­νει σήμερα πριν το φόρο κύρια σύνταξη 1.440 ευρώ και έχει επίδο­μα συζύγου 35 ευρώ το μήνα, αλλά και επίδομα 50 ευρώ για ανήλικο ή ανάπηρο παιδί, έχει συνολικό μηνι­αίο εισόδημα 1.525 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, η σύνταξη θα επανυπολογιστεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα. Με μια μέση μείωση κατά 15% μετά τον επανυπολογισμό (αντί 18% που είναι το πλαφόν), η νέα σύνταξη βγαίνει στα 1.224 ευρώ με προσωπική διαφορά 216 ευρώ. Από την κατάργηση των επιδομάτων όμως την 1η/1/2019. θα έχει πρό­σθετη απώλεια εισοδήματος κατά 85 ευρώ, οπότε η συνολική μείωση αποδοχών θα είναι 301 ευρώ (216 ευρώ από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και 85 ευρώ από την κατάργηση του επιδόματος συζύγου και τέκνου). Η συνολική περικοπή στις μηνιαίες του αποδοχές ακριβώς λόγω και της κατάργησης των επιδομάτων θα είναι 19%, παρότι η μείωση της σύνταξης με τον επανυπολογισμό είναι 15%.

2. Συνταξιούχος Δημοσίου που παίρ­νει κύρια σύνταξη 1.190 ευρώ προ φόρου και 35 ευρώ επίδομα συζύγου έχει συνολικά 1.225 ευρώ σήμερα. Με τον επανυπολογισμό και με μια μέση μείωση κατά 15% στη σύνταξη, το νέο ποσό βγαίνει στα 1.012 ευρώ με προσωπική διαφορά επί της σύνταξης 179 ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2018 θα λαμβάνει τη σύνταξη των 1.012 ευρώ, την προσωπική διαφορά των 179 ευρώ, όπως και το επίδομα συζύγου των 35 ευρώ. Οι συνολικές του αποδοχές δηλαδή θα είναι ίδιες (1.225 ευρώ). Από την 1η/1/2019 όμως που ενεργοποιούνται τα μέτρα του νέου Μνημονίου που φέρνει σή­μερα στη Βουλή η κυβέρνηση και τα νομοθετεί από τώρα, θα παίρνει τη νέα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφο­ρά, ήτοι τα 1.012 ευρώ προ φόρου, ενώ καταργείται και η καταβολή του επιδόματος συζύγου των 35 ευρώ. Η συνολική απώλεια (από τα 179 της προσωπικής διαφοράς και τα 35 ευρώ του επιδόματος συζύγου) θα είναι 214 ευρώ και το ποσοστό μεί­ωσης επί του μηνιαίου εισοδήματος φτάνει στο 17%, παρότι η μείωση σύνταξης λόγω επανυπολογισμού είναι στο 15%.

3. Συνταξιούχος του ΙΚΑ που παίρ­νει κύρια σύνταξη 850 ευρώ προ φόρου και 48 ευρώ επίδομα συζύγου έχει συνολικά 898 ευρώ σήμερα. Με τον επανυπολογισμό και με μια μέση μείωση κατά 15% στη σύνταξη, το νέο ποσό βγαίνει στα 723 ευρώ με προσωπική διαφορά επί της σύντα­ξης 128 ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2018 θα λαμβάνει τη σύνταξη των 723 ευρώ, την προσωπική διαφορά των 128 ευρώ, όπως και το επίδομα συζύγου των 48 ευρώ.

Οι συνολικές του αποδοχές θα είναι ίδιες (898 ευρώ). Από την 1η/1/2019 όμως καταργείται και η προσωπική διαφορά, των 128 ευρώ, αλλά και το επίδομα συζύγου των 48 ευρώ. Από τα 898 ευρώ δηλαδή που θα παίρνει μέχρι τέλος του 2018, πέφτει στα 723 ευρώ από την 1η/1/2019, ήτοι θα έχει μείωση κατά 20%. Παρότι η μείωση στη σύνταξη είναι 15%, η πρόσθετη απώλεια εισοδήματος κατά 5% προκύπτει από την κατάργηση του επιδόματος συζύγου που δεν θα το λαμβάνει μετά την 1η/1/2019.

«Ψαλίδι» σε 650.000 επικουρικές

ΚΑΤΑ τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και οι περικοπές στις επικουρικές. Η σύνταξη δηλαδή απομονώνεται από το επίδομα συζύγου και από το 2019 η μεν επικουρική, εφόσον έχει προσωπική διαφορά μεγα­λύτερη του 18%, μειώνεται μέχρι 18%, ενώ τα επιδόματα συζύγου καταργούνται.

Οι μειώσεις στις επικουρικές θα πλήξουν πάνω από 650.000 συνταξιούχους, οι συντάξεις των οποίων επανυπολογίστηκαν αλλά δεν έχουν μειωθεί ως τώρα γιατί δεν ξεπερνούσαν μαζί με τις κύριες τα 1.300 ευρώ. Με το νέο νόμο, οι επικουρικές που έχουν άθροισμα με την κύρια σύνταξη κάτω των 1.300 ευρώ θα μειωθούν ως 18%.

Περικοπές θα έχουν όμως και όσοι είδαν το καλοκαίρι του 2016 να κόβονται οι επικουρικές τους επειδή υπερέβαιναν τα 1.300 ευρώ με τις κύριες. Υπολογίζεται ότι για περίπου 120.000 δικαιούχους επι­κουρικής που είχαν ήδη μειώσεις το περασμένο καλοκαίρι θα πέσει και νέο ψαλίδι από το 2019, εφόσον η περικοπή που είχαν είναι μικρότερη του 18% Για παράδειγμα, ένας συ­νταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.130 ευρώ και επικουρική 180 ευρώ (άθροισμα 1.310 ευρώ) είχε μείω­ση κατά 10 ευρώ στην επικουρική ώστε να μην πέσει κάτω από τα 1.300 ευρώ. Η μείωση αυτή είναι κατά 5,5%. Με το νέο νόμο, εφό­σον έχει και προσωπική διαφορά στην επικουρική σύνταξη, θα έχει και υπόλοιπο περικοπής ένα 12,5% ώστε το σύνολο της μείωσης να φτάσει στο 18%.

Καμία αύξηση μέχρι το 2022

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ διάταξη που αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.» ξηλώνεται και η «πρόβλεψη»-κοροϊδία που είχε μπει στο νόμο Κατρού­γκαλου ότι θα έρχονταν και αυξήσεις συντάξεων από την 1η/1/2017. Τώρα προβλέπεται ότι δεν θα δο­θεί ούτε σεντ για αυξήσεις μέχρι το 2022!

Στην παράγραφο 3 της επίμαχης διάταξης αναφέρεται ότι «το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό­μου αυξάνεται από την 1η/1/2022 με απόφαση των υπουργών Οικονομι­κών και Εργασίας με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Κατανα­λωτή του προηγούμενου έτους, και δεν υπερβαίνει (σ.σ.: η αύξηση) την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Για να δουν αυξήσεις δηλαδή οι συνταξιού­χοι θα περιμένουν ως το 2022, τουλάχιστον και επί των μειωμένων συντά­ξεων, όταν η κυβέρνηση πέρυσι τους έταζε με νόμο όχι μόνο αυξήσεις από το 2017, αλλά και ότι «δεν θα καταργηθούν οι προσωπι­κές διαφορές»!

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-13/05/2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου