....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Επιστολή της ΠΟΣ για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων !


ΘΕΜΑ:  Εισφορά  Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων.
ΣΧΕΤ.:  Η υπ’ Αριθμόν 244/2017 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


1.      Όπως είναι γνωστό, με το σχετικό εκδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας τουΕλεγκτικού Συνεδρίου, που κρίνει ως αντισυνταγματική την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
2.      Η απόφαση αφορά στους Συνταξιούχους του Δημοσίου (Στρατιωτικούς και Πολιτικούς Υπαλλήλους) που λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ βασική (μικτά).  Ο αριθμός δε αυτών υπολογίζεται στους 210.000 περίπου συνταξιούχους, έναντι των συνολικά 470.000 περίπου συνταξιούχων του Δημόσιου τομέα.
3.      Θεωρούμε υποχρέωση της Πολιτείας να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση, καθόσον, με βάση επεξεργασμένα στοιχεία που διαθέτει η Ομοσπονδία μας, αναφορικά  με το πλήθος των συντάξεων που επηρεάζονται, διαπιστώνεται ότι η Γενική Κυβέρνηση (ΕΦΚΑ),ΔΕΝ επιβαρύνεται από την εφαρμογή της απόφασης, αλλά αντιθέτως ωφελείται!  Πιο συγκεκριμένα, όταν εφαρμοσθεί η απόφαση 244/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα προκύψουν τα παρακάτω:
         α.         Ο ΕΦΚΑ θα εξοικονομεί ετησίως τουλάχιστον 103 εκατ. ευρώ, διότι θα αυξηθούν οι μνημονιακές μειώσεις των νόμων Ν4024/2011, 4051/2012 και 4392/2012, με αποτέλεσμα να μειωθεί το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων, οπότε θα μειωθεί αντίστοιχα η συνταξιοδοτική δαπάνη του.
         β.         Θα αυξηθεί, σε μερικές περιπτώσεις, η κράτηση υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος του ΕΟΠΥΥ.
         γ.         Θα μειωθούν φυσικά τα έσοδα του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), κατά 210 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως.
4.      Αντίθετα, η μη έγκαιρη εφαρμογή της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πέραν του γεγονότος ότι θα κλονίσει για μια ακόμα φορά την εμπιστοσύνη του Πολίτη προς το Κράτος, εκτιμάται ότι θα έχει και τα παρακάτω αποτελέσματα:
         α.         Άσκοπη επιβάρυνση των συνταξιούχων με έξοδα, κόπο και χρόνο για την υποβολή ατομικών αιτήσεων.
         β.         Αύξηση του φόρτου εργασίας της Υπηρεσίας από την διεκπεραίωση μεγάλου όγκου αλληλογραφίας.
         γ.         Συσσώρευση μεγάλων ποσών αναδρομικών, τα οποία θα καταστήσουν πιθανόν προβληματική την υλοποίηση της απόφασης με καθυστέρηση.
5.      Κατόπιν των παραπάνω, σε συνδυασμό και με το χαμηλό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος από την υλοποίηση της απόφασης, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της απόφασης και την επιστροφή στους δικαιούχους των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών από 8 Φεβρουαρίου 2017, ημερομηνία δημοσίευσής της.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο


        Ο                                                                                  Ο
           ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                 
 Νικολόπουλος Βασίλειος                                                    Ταραντίλης Δημήτριος
       Ταξίαρχος  εα                                                                    Συνταγματάρχης  εαΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κύριο Γιώργο  Χουλιαράκη,   Αναπληρωτή  Υπουργό Οικονομικών,  
Πανεπιστημίου  37,  10562  Αθήνα.
Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο,  Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
Σταδίου 29,  105 59 Αθήνα.
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,    Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
Κάνιγγος 29 - Τ.Θ. 1116, 10110  Αθήνα.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΠΟΕΔ, ΠΣΑΠ, ΣΑΑΙΤΘ, ΣΑΑΠΒ, ΣΑΑΜΧ, ΛΑΣ, ΣΑΑΑΣ, ΣΑΑΣΥΠ, ΣΑΑΣΕΜ, ΣΑΑΟΙΚ, ΣΑΑΥΣ,  Σύνδεσμοι Αποφοίτων Αξκων Τάξεων ΣΣΕ 1957-1959-1961-1962-1963-1965-1968-1969-1973-1975-1976-1977-1978-1981.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου