....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Ένας Μαυροσκούφης στο τιμόνι του ΜΤΣ

ΠΗΓΗ : kranos
ΣΧΟΛΙΟ : Πως γίνεται ο Πρόεδρος να είναι ε.α. και ο Αντιπρόεδρος να είναι ε.ε. ΓΕΠΣ/ Υπαρχηγός ΓΕΣ ????
Από τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσαν να υπάρξουν για τη θέση του Προέδρου του ΜΤΣ. Αναφερόμαστε στο Μαυροσκούφη απόστρατο αξιωματικό Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία, τόσο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού καθώς και του ΔΣ του ΝΙΜΤΣ.Εξαίρετος και αγαπητός σε όσους τον έχουν γνωρίσει ο νέος Πρόεδρος του ΜΤΣ, είναι σίγουρο ότι θα εργαστεί σκληρά και θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος του ταμείου.
Δείτε την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου, με τα νέα μέλη του Δ.Σ του ΜΤΣ.
Οι φωτό από το αρχείο του kranosgr με τον Μαυροσκούφη νέο Πρόεδρο του ΜΤΣ, στη μονάδα του Έβρου που είχε υπηρετήσει ως Ανθυπίλαρχος.
Το διορισµό στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ) των:

α. Ταξχου ε.α. Χρήστου Κουτσογιαννόπουλου του Θεόφιλου (Α∆Τ: ΑΑ 018070/15-7-2000), ως Προέδρου, ο οποίος µε την παρούσα απόφαση διορίζεται και ως Πρόεδρος του ∆Σ/ΝΙΜΤΣ.

β. Αντιστρατήγου Νικόλαου Μανούρη του Ιωάννη (ΑΜ:44093), ΓΕΠΣ-ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ/ΓΕΣ, ως Αντιπροέδρου του ∆Σ/ΜΤΣ.

γ. Υποστρατήγου Ευάγγελου Λύκου του Γεωργίου (ΑΜ:45613), ∆ντή ΓΕΣ/∆ΓΚ.

δ. Υποστρατήγου Ιωάννη Αζναουρίδη του Χρήστου (ΑΜ:44784), ∆ντή ΓΕΣ/∆ΟΙ.

ε. Συνταγµατάρχη (ΝΟΜ) Παναγιώτη Σιδηροκαστρίτη του Κωνσταντίνου (ΑΜ: ΚΣ884), µε αναπληρωτή του τον Συνταγµατάρχη (ΝΟΜ) Ανδρέα Συναδινό του Σοφοκλή (ΑΜ: ΚΣ403).


στ. Αντιστρατήγου ε.α Βασίλειου Ροζή του Ιωάννη (Α∆Τ: ΑΙ 574068), προέδρου ∆Σ/ΕΑΑΣ.

ζ. Αντιστρατήγου ε.α Γρηγόριου Αναγνώστου του Ηλία (Α∆Τ: 215661/28-3-2009).

η. Μόνιµου Υπάλληλου µε βαθµό Α’ Κλάδου ΠΕ/∆ηµοσιονοµικών Αικατερίνη Βασιλείου του Μιχαήλ (Α∆Τ: Χ642184), Προϊσταµένης στη ∆ηµοσιονοµική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (∆.Υ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και αρχίζει από τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου