....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Εισφορές Αλληλεγγύης !

Ενημέρωση από τον πάντα ενήμερο ΑΝΘΡΩΠΟ - ΣΥΝΆΔΕΛΦΟ οικονομικό σύμβουλο των 3 ΕΑΑ κ, Αντωνιάδη Ιωάννη σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων .

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ...ΝΑ ΦΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΤΕΣ !!!!!
--Κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθ.11 Ν.3865/2010 και άρθ.38 Ν.3863/2010) (ΕΑΣ), όπως τροποποιηθηκε με την παραγ. 13 του αρθρ. 2 του ν. 4002/11,που ειναι αντίθετη όμως με τα αρθ. 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5 και 25 παρ 1 και 4 του Συντάγματος και από τις από αυτά απορρέουσες αρχές, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017
Η Ε.Α.Σ. παρακρατείται μηνιαία από τις συντάξεις του Δημοσίου κατά την καταβολή της σύνταξης, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό αυτής και καθορίζεται ως εξής:
α) Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
β) Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 6%
γ) Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 7%
δ) Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 9%
ε) Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 10%
στ) Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 12%
ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 13%
η) Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%
- Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, που επιβλήθηκε στα εισοδήματα γενικά, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α') & διενεργείται ήδη κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το μήνα Απρίλιο 2013. Σε παρακράτηση, από τη μηνιαία σύνταξη, της ανωτέρω ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.3986/2011, δεν υπόκεινται 210.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Υπενθυμίζεται ότι ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000,00 ευρώ απαλλάσσονται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ από 12.000,01 ευρώ και άνω το ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται ως εξής:
Σύνολο Εισοδήµατος Φόρου € € 12.000 0,00% 0 12.000 0 8.000 2,20% 176 20.000 176 10.000 5,00% 500 30.000 676 10.000 6,50% 650 40.000 1.326 25.000 7,50% 1.875 65.000 3.201 155.000 9,00% 13.950 220.000 17.151 Υπερβάλλον 10,00%
- Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του Ν.4002/2011, αρθρ. 2 παρ. 14, εδ. Α, αφορά παρακράτηση σε όσους είχαν ηλικία κάτω των 60 ετών και αποστρατεύθηκαν με δική τους αίτηση & υπολογιζεται ως κατωτέρω :
-από 1.8.2011, από τους συνταξιούχους του Δη μοσίου, που δεν έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της η λικίας, παρακρατείται επιπλέον μηνιαία εισφορά ως ε ξής: i. για συντάξεις από 1.700,01 ευρώ έως 2.300,00 ευρώ, ποσοστό 6%, ii. για συντάξεις από 2.300,01 ευρώ έως 2.900,00 ευ ρώ, ποσοστό 8% και iii. για συντάξεις από 2.900,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 10%....
- Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης των συνταξιούχων των φορέων επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας όλων των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία χορηγούν επικουρικές συντάξεις, δυνάμει ασφάλισης η οποία έχει χωρήσει σε υποκατάσταση υποχρεωτικής ασφάλισης σε Φ.Κ.Α.. Η εισφορά υπολογί ζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής: i. Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 €, ποσοστό 3% ii. Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 €, ποσοστό 4% iii. Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 €, ποσοστό 5% iv. Για συντάξεις από 450,01 € έως 500,00 €, ποσοστό 6% v. Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €, ποσοστό 7% vi. Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 €, ποσοστό 8% vii. Για συντάξεις από 600,01 € έως 650,00 €, ποσοστό 9% viii. Για συντάξεις από 650,01 € και άνω, ποσοστό 10%
ΣΗΜ. Σύμφωνα με το ν.4387/16 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α ́ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α ́ 152).
Γ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου