....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΚΑΑΥ (Παραθερισμός Προσωπικού)

ΚΑΑΥ 2018

Ανακοινώνεται στα μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας οτι εκδόθηκε η δγή για τον Παραθερισμό στα ΚΑΑΥ για το έτος 2018.

Τα μέλη  του Παραρτήματος που επιθυμούν να παραθερίσουν θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους έως Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 . Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθείσες.

Επίσης υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι:

α. Για τα ενήλικα άγαμα τέκνα 18 έως 25 ετών τα οποία βαρύνουν τον αιτούντα (φοιτητές , στρατεύσιμοι και άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ) θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατη βεβαίωση ( εντός διμήνου) που να αποδεικνύει την ιδιότητά τους.

β. Στις αιτήσεις (χωρίς καμμία εξαίρεση) πρέπει να αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πλέον της μιάς σειράς επιθυμίας για παραθερισμό (κατ ελάχιστον δύο). Αίτηση που θα έχει μια μόνον σειρά παραθερισμού θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα.

γ. Τα άγαμα μέλη της ΕΑΑΣ χουν δικαίωμα παραθερισμού αλλά μόνον στην 1η - 3η και 11η - 12η σειρές παραθερισμού.

Επισημαίνεται οτι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, ελλιπώς συμπληρωμένες, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή με ανακριβή στοιχεία, θα θεωρείται οτι δεν έχουν υποβληθεί και οι αντίστοιχοι δικαιούχοι θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.

Επίσης υπενθυμίζεται οτι για να χαρακτηρισθεί ΑΜΕΑ ένα άτομο θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο τινά . Να έχει αναπηρία από 67% και άνω ΚΑΙ να μην μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής . Στις ιατρικές βεβαιώσεις θα πρέπει δλδ να αναγράφεται ρητώς "ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ" ή "ΚΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΧΡΗΖΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ : ΝΑΙ" (για τις γνωματεύσεις του ΙΚΑ).

Κατεβάστε την Αίτηση παραθερισμού στα  ΚΑΑΥ για το 2018 από ΕΔΩ

Δείτε τις σειρές παραθερισμού από την δγή παρακάτω( κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση) 

Οι αιτήσεις των μελών του Παραρτήματος θα υποβάλλονται στα γραφεία του Παραρτήματος.
Παρακαλείσθε μην αφήσετε την υποβολή της αίτησης για την τελευταία ημέρα.

Οι δικαιούμενοι παραθερισμού , κανονικοί & εφεδρικοί, οι σειρές παραθερισμού τους καθώς και τα μόρια όλων όσων υποβάλλουν αίτηση παραθερισμού θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στον παρόντα Ιστότοπο του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου