....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Συγκρότηση Διακλαδικής Επιτροπής για θέματα που απασχολούν τις Ενώσεις Αποστράτων (ΕΓΓΡΑΦΟ) !

ΠΗΓΗ : staratalogia1. Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από εντολή του κου ΥΕΘΑ και σε συνέχεια σχετικής αλληλογραφίας, συγκροτείται διακλαδική επιτροπή αποτελούμενη από τους:

α. Υπτγο Ζαχαρία Πρασσάκη, ΓΔ της ΓΔΟΣΥ ως πρόεδρο,
β. Υπτγο Ιωάννη Αζναουρίδη, του ΓΕΣ/ΔΟΙ
γ. Υπνχο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, του ΓΕΝ/ΔΟΙ/ΟΕΠΝ
δ. Ταξχο Δημήτριο Δρόσο, της ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
ε. Απχο Δημήτριο Ρυζιώτη, του ΓΕΕΘΑ/Γ3
στ. Ταξχο Γεώργιο Γαβριηλίδη, του ΓΕΑ/Δ6
ζ. Ανχη (Ο) Κων/νο Νταβουλτζόπουλο της ΓΔΟΣΥ
η. Αντχο ε.α. Σπυρίδων Περβαινά, του Συντ.Συμβ.Εν.Αποστ. Αξκών
θ. Ταξχο ε.α. Δημήτριο Χατσίκα, της ΕΑΑΣ
ια. Απχο ε.α. Ιωάννη Αντωνιάδη, της ΕΑΑΝ
ιβ. Σμχο ε.α. Αθανάσιο Πάνο, της ΕΑΑΑ, ως μέλη.

2. Έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή, αξιολόγηση και δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών επί των κύριων θεμάτων που απασχολούν τις Ενώσεις Αποστράτων και άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η εξέταση τυχόν περαιτέρω προώθησης διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων, επί θεμάτων που άπτονται του ν.4387/2016 και αφορούν στις μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού Συστήματος κ.λπ..

3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει με μέριμνα του Προέδρου της και η πρώτη συνεδρίαση αυτής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΓΔΟΣΥ...

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου