....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα νέα μας γραφεία στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ....

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ (ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)

ΠΡΟΣ:  ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ      ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
             Ε.Α.Α.Σ.    Γραμματεία
                                                                    Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα
                                                                    Τηλ.210-3633797 - FAX: 210-3621410
                                                                    Φ.800/19 /2297
ΚΟΙΝ:   Ε.Α.Α.Σ./ Γραμματεία – Κ/Φ    Σ. 162
                                                           Αθήνα,  08  Οκτ 2018
   Συν. : Ένα (1) Έντυπο


           ΘΕΜΑ:   Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2017-2018

         ΣΧΕΤ :   Φ.800/24/92445/Σ.2312/03 Οκτ 18 /ΓΕΣ/Δ3
1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν του σχετικού που αφορά στην βράβευση   αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2017 – 2018, ότι θα πρέπει να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. και μέχρι την 30 Οκτ  2018, τα στοιχεία  των αριστούχων μαθητών της Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.
2. Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.
3. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:
α. Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.
β. Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου, επικυρωμένο.
γ. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
δ. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.
      ε. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.
  στ. Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2017 – 18.
4. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την πληρότητα, ορθότητα και εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών.
5. Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνει μόνο με COURIER, για λόγους ταχύτητας και ασφαλείας, καθόσον άπτονται οικονομικών δεδομένων.
6. Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, αυτά τηρούνται στην Έδρα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση αποστολή τους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τους στην Έδρα μέχρι την αντίστοιχη υποβολή του αιτήματος της Ε.Α.Α.Σ. στο ΓΕΣ, η ευθύνη μη ικανοποίησης του δικαιουμένου, θα βαρύνει αποκλειστικά τα αρμόδια όργανα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. 
7. Στην περίπτωση μη ύπαρξης αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2017 – 2018, να υποβληθεί οπωσδήποτε αρνητική αναφορά από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
8. Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς, έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.
9. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, του σχολικού έτους 2017 – 2018, επί του παρόντος θα βραβευθούν μόνο με έπαινο, λόγω μη χρηματοδότησης από την Στρατιωτική Υπηρεσία. Γι’ αυτούς, η Ε.Α.Α.Σ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων εξ ιδίων πόρων, προκειμένου να τους επιβραβεύσει με ένα αξιοπρεπές ποσό, σε βάθος χρόνου.
10. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των Μελών που κατοικούν στα νησιά  Σάμου και Σύρου, να αποσταλούν απευθείας στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ.
11. Για λόγους ευχερέστερου ελέγχου των δικαιολογητικών, στο διαβιβαστικό έγγραφο να καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και η τάξη του αριστούχου (εννοείται για το σχολικό έτος 2017-18).
12. Συνημμένα σας αποστέλλουμε έντυπο «Αιτήσεως (Μαθητή ή Γονέα) για Βράβευση Μαθητή».
13. Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.     

Ακριβές Αντίγραφο
Υπτγος (ΕΜ) ε.α.Ιωάννης Δεβούρος                                Αντγος (ΤΧ) ε.α. Βασίλειος Ροζής
Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.                                          Πρόεδρος Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

S.O.S
Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν τέκνα  και  εμπίπτουν στις κατηγορίες  του παραπάνω σχετικού, να προσέλθουν στο παράρτημα και να υποβάλλουν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά μέχρι 26 Οκτ. 2018, προκειμένου να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. μέχρι την 30 Οκτ  2018.

Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας                       
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου