**** Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα γραφεία μας, στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος: πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ****

ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

 ΕΝ ΌΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΆ & ΤΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΕΑΑΣ1. ΜΥΝΗΜΑ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α. ΙΩΑΝ. ΔΕΒΟΥΡΟΥ


2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΓΟΥ Ε.Α. ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  


3. ΜΥΝΗΜΑ ΣΧΗ (ΠΖ) Ε.Α. ΑΝ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ

 

4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΧΗ Ε.Α. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ


5. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΤΓΟΥ Ε.Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΧΟΥΛΗ


6. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΝΤΗ


7. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΓΟΥ Ε.Α. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗ


8. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΓΟΥ Ε.Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΟΚΑ


9. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΤΓΟΥ Ε.Α. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΛΩΣΗ


10. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΟΥ


11. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΗ (Ο) Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΗ


12. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΓΟΥ ΕΛΑΣ Ε.Α. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ


13. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΓΟΥ (ΠΖ) Ε.Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ


14. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΣΙΜΗ - ΣΚΟΡΔΑΚΗ


15. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΓΟΥ (Δ)  ΘΩΜΑ ΚΑΡΑΝΙΣΑ


16. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Ε.Α  ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


17. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΛΓΟΥ Ε.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΦΟΥ

 

18. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΓΟΥ ΕΛΑΣ Ε.Α. ΧΡΗΣΤΟΥ  ΜΗΝΟΠΕΤΡΑ


19. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΧΗ (ΤΧ) Ε.Α. ΓΚΟΥΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

              ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΣ 2023ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ YΠOΨHΦIΩΝ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠPOEΔPOI

Μέχρι ένας (1) Σταυρός


ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΒΟΥΡΟΣ


ANTIΠPOEΔPOI

Μέχρι ένας (1) Σταυρός


ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ


ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Από έναν (1) μέχρι τέσσερεις (4) Σταυρούς


ΤΑΞΧΟΣ Ε.Α ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΧΗΣ Ε.Α  ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α. ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΙΚΑΣΤ)


ΛΓΟΣ Ε.Α ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α. ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΩΡΟΦ)


ΣΧΗΣ Ε.Α ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΙΚΟΝ)


ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΩΡΟΦ)


ΥΠΛΓΟΣ Ε.Α ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α. ΠΟΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α. ΣΚΑΡΜΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΜΕΛΟΣ ΕΑΑΣ ΣΚΟΡΔΑΚΗ - ΚΑΣΙΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


ΤΑΞΧΟΣ Ε.Α ΣΚΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α ΣΤΑΧΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


ΥΠΛΓΟΣ Ε.Α ΣΤΕΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


ΣΧΗΣ Ε.Α ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


ΑΝΧΗΣ Ε.Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΕΛ.ΑΣ)

*Σημείωση: Ο σταυρός (+) προτιμήσεως τίθεται εντός του πλαισίου και αριστερά του ονόματος του υποψηφίου. Έτερα σύμβολα που τίθενται είτε εκτός του πλαισίου είτε διαφορετικά του σταυρού καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο κατά το μέρος εκείνο στο οποίο έχουν τεθεί. (Τμήμα Εκλογών Πρόεδρος, Τμήμα Εκλογών Αντιπρόεδρος, Τμήμα Εκλογών Μελών)


Δεν υπάρχουν σχόλια: