**** Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στα γραφεία μας, στο Παράρτημά μας στην Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος: πεζόδρομος, Κανάρη 2) στην Κατερίνη ****

Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ( ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 )

  Δικαιούμενοι Παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς για το 2024 

Το Παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας ενημερώνει τα μέλη του που αιτήθηκαν τον παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς το έτος 2024 για το αποτέλεσμα της μοριοδότησης σύμφωνα με την  ΠαΔ 9-24-2018 (ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ). Μπορείτε να κατεβάσετε την κατάσταση με τους  Κανονικούς και Εφεδρικούς Αξκούς ε.α. μέλη του Παραρτήματός μας που δικαιούνται να παραθερίσουν στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Επίσης σας ενημερώνουμε για τις παραθεριστικές σειρές στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς κατόπιν διαταγής της  Μεραρχίας που θα ισχύουν για το έτος 2024

 , και έχουν όπως παρακάτω:                                                               
 

 1)    1η από Σάββατο 18 Μαι. έως  Δευτέρα  27 Μαι. 2024. 

 2)    2η από Τετάρτη  29 Μαι. έως  Σάββατο 08 Ιουν. 2024.

 3)    3η από Δευτέρα 10 Ιουν. έως Τετάρτη 19 Ιουν. 2024.

 4)    4η από Παρασκευή  21 Ιουν. έως  Δευτέρα  01 Ιουλ. 2024.

 5)    5η από Τετάρτη  03 Ιουλ. έως  Σάββατο 13 Ιουλ. 2024.

 6)    6η από Δευτέρα 15 Ιουλ. έως Πέμπτη 25 Ιουλ. 2024.

 7)    7η από Σάββατο 27 Ιουλ. έως Τρίτη 06 Αυγ. 2024.

 8)    8η από Πέμπτη  08 Αυγ. έως Κυριακή 18 Αυγ. 2024.

 9)    9η από Τρίτη 20 Αυγ. έως Πέμπτη 29 Αυγ. 2024.

10)  10η από Σάββατο 31 Αυγ. έως Τρίτη 10 Σεπ. 2024.

11)  11η από Πέμπτη 12 Σεπ. έως Κυριακή 22 Σεπ. 2024.

12)  12η από Τρίτη 24 Σεπ. έως Παρασκευή 04 Οκτ. 2024.


ΠΡΟΣΟΧΗ !

Υπενθυμίζεται ότι:

1) Τα οικήματα θα διατίθενται στους δικαιούχους που έχουν επιλεγεί για παραθερισμό, κατά την πρώτη ημέρα κάθε παραθεριστικής σειράς, από 08:00 μέχρι 15:00 και από 17:00 μέχρι 20:00Ω.Σε περίπτωση μη παραλαβής οικημάτων κατά την πρώτη ημέρα κάθε σειράς, αυτά θα διατίθενται σε αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά και θα παραλαμβάνουν τα κλειδιά των οικημάτων την επομένη.

2) Κάθε δικαιούχος, είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το οίκημα ο ίδιος ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας, το οποίο δικαιούται να παραθερίσει στο ΚΑΑΥ. Κατά την παραλαβή των οικημάτων, οι δικαιούχοι να φέρουν μαζί τους μία φωτογραφία ταυτότητας για κάθε μέλος οικογένειας που θα παραθερίσει στο ΚΑΑΥ (ηλικίας άνω των 14 ετών), για έκδοση Ατομικού Δελτίου Παραθεριστή.

Το ύψος του ημερήσιου μισθώματος των οικημάτων για το έτος 2024, σύμφωνα με το (γ) σχετικό, καθορίσθηκε σε:

α. Αντγοι: 8,00€.

β. Υπτγοι – Ταξχοι: 7,50€.

γ. Ανώτεροι Αξκοί: 7,00€

δ. Κατώτεροι Αξκοί: 6,50€

ε. Ανθστές – Υπξκοί – ΠΥΣΥ – Συνταξιούχοι Υπάλληλοι – Ορφανικές οικογένειες: 6,00€.

4) Η παράδοση των οικημάτων, πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα της εκάστου παραθεριστικής σειράς και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον παραδίδοντα στον Διαχειριστή οικημάτων του ΚΑΑΥ, μέχρι 18:00 απαρέγκλιτα. Αιτήματα παράτασης του χρόνου παράδοσης των οικημάτων, δεν θα εξετασθούν.

5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούμενος δεν μπορεί να παραθερίσει για οποιονδήποτε λόγο στην ορισθείσα για αυτόν παραθεριστική σειρά, υποχρεούται να αναφέρει αυτό 15 ημέρες προ ενάρξεως της παραθεριστικής σειράς ή άμεσα (σε περίπτωση αναβολής λόγω έκτακτης ανάγκης), και αφού προηγουμένως, για κέρδος χρόνου,ενημερώσει και τηλεφωνικά (στο τηλέφωνο 6996505322).  Διαφορετικά, θα θεωρείται ότι παραθέρισε κανονικά και θα καταχωρείται σχετική ένδειξη στην καρτέλα παραθερισμού, που τηρείται στο Παράρτημα.       Η προθεσμία ενημέρωσης είναι διαταγή της Μεραρχίας και πρέπει να τηρηθεί απαραιτήτως. 

5) Οι παραθεριστές των οποίων ικανοποιείται το αίτημα για παραθερισμό σε ενδιάμεσες σειρές, δικαιούνται να παραθερίσουν επιπλέον στην δεύτερη και τελευταία σειρά παραθερισμού, εφόσον το επιθυμούν και υπάρχουν αδιάθετα οικήματα, με την προϋπόθεση ότι προηγούνται οι αναπληρωματικοί.

6) Εφόσον υπάρχουν αδιάθετα οικήματα και δεν επιθυμούν να παραθερίσουν οι αναπληρωματικοί παραθεριστές, δύναται να παραθερίσουν στελέχη και άλλων Σχηματισμών που δεν εξυπηρετούνται από το ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, χωρίς αφαίρεση των προβλεπόμενων μορίων παραθερισμού.

Στα μέλη μας που θα παραθερίσουν, είτε στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς, είτε οπουδήποτε αλλού, το ΤΣ του Παραρτήματος εύχεται Καλές Διακοπές


Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας                       
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας     

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Α.Α.Σ. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ( ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ Κ.Α.Α.Υ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024)

 

Ανακοινώνεται στα μέλη του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας ότι εκδόθηκε η δγή για τον Παραθερισμό στα ΚΑΑΥ για το έτος 2024.Τα μέλη  του Παραρτήματος που επιθυμούν να παραθερίσουν θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τις αιτήσεις τους έως Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00 ανυπερθέτως  στα γραφεία του παραρτήματος (Κανάρη 2,2ος όροφος). Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθείσες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν αιτήσεις επισκεπτόμενοι τα γραφεία. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με φυσική παρουσία των μελών στην Γραμματεία του Παραρτήματος κάθε Τρίτη και Παρασκευή από την Τρίτη 26 Μαρ. 2024  έως και την Τρίτη 16 Απριλίου 2024,από τις 11:00 έως τις 14:00.Υπόψιν ότι τα μέλη  που επιθυμούν μπορούν και ηλεκτρονικώς να υποβάλουν την αίτηση τους στο e-mail : eaaspierias@gmail.com αρκεί να μην είναι ελλιπώς συμπληρωμένη, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή με ανακριβή στοιχεία, διότι θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες σύμφωνα με την ΠαΔ 9-24 /2018 και την εκδοθείσα  ΜοΔ 9-6/2022 της 1ης Μ.Π <<ΣΜΥΡΝΗ>> που αφορά τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς.

Επίσης υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι:

α. Για τα ενήλικα άγαμα τέκνα 18 έως 25 ετών, τα οποία δεν αναγράφονται στο φύλλο μισθοδοσίας, αλλά βαρύνουν ως εξαρτώμενα μέλη τον αιτούντα (φοιτητές, στρατεύσιμοι, εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), προσκομίζεται πρόσφατη (εντός διμήνου) βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος που παρακολουθούν, της Μονάδας στην οποία υπηρετούν ή αντίστοιχα της εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

β. Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ «Σειρών  Προτίμησης». Σε περίπτωση που για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε (5), τότε με την αίτησή του, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι, σε περίπτωση που δεν επιλεγεί για παραθερισμό, αυτό θα οφείλεται και στο γεγονός της μη δήλωσης πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης»

γ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τo (α) σχετικό τα άγαμα στελέχη και άγαμο πολιτικό προσωπικό, έχουν δικαίωμα παραθερισμού μόνο στην 1η - 2η και 11η – 12η σειρά παραθερισμού. Τονίζεται ότι αιτήσεις από την εν λόγω κατηγορία δικαιούμενων παραθερισμού, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μόνο σειρές διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί.

δ. Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις παραθερισμού που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ελλιπώς συμπληρωμένες, χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή με ανακριβή στοιχεία, θα θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί και οι αντίστοιχοι δικαιούχοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

ε. Επίσης υπενθυμίζεται ότι για να χαρακτηρισθεί ΑΜΕΑ ένα άτομο θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο τινά . Να έχει αναπηρία από 67% και άνω ΚΑΙ να μην μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής. Επίσης το Δ/Σ της Ε.Α.Α.Σ. θεσπίζει από φέτος ότι οι ΑΜΕΑ υποχρεωτικά να δηλώνουν  τουλάχιστον πέντε (5) σειρές παραθερισμού.

Το ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2024 θα λειτουργήσει σε δώδεκα (12) παραθεριστικές σειρές, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός των δικαιούχων παραθερισμού, όπως παρακάτω:

 α. Παραθεριστικές Σειρές:

 1)    1η από Σάββατο 18 Μαι. έως  Δευτέρα  27 Μαι. 2024. 

 2)    2η από Τετάρτη  29 Μαι. έως  Σάββατο 08 Ιουν. 2024.

 3)    3η από Δευτέρα 10 Ιουν. έως Τετάρτη 19 Ιουν. 2024.

 4)    4η από Παρασκευή  21 Ιουν. έως  Δευτέρα  01 Ιουλ. 2024.

 5)    5η από Τετάρτη  03 Ιουλ. έως  Σάββατο 13 Ιουλ. 2024.

 6)    6η από Δευτέρα 15 Ιουλ. έως Πέμπτη 25 Ιουλ. 2024.

 7)    7η από Σάββατο 27 Ιουλ. έως Τρίτη 06 Αυγ. 2024.

 8)    8η από Πέμπτη  08 Αυγ. έως Κυριακή 18 Αυγ. 2024.

 9)    9η από Τρίτη 20 Αυγ. έως Πέμπτη 29 Αυγ. 2024.

10)  10η από Σάββατο 31 Αυγ. έως Τρίτη 10 Σεπ. 2024.

11)  11η από Πέμπτη 12 Σεπ. έως Κυριακή 22 Σεπ. 2024.

12)  12η από Τρίτη 24 Σεπ. έως Παρασκευή 04 Οκτ. 2024.

β. Στις παραπάνω παραθεριστικές σειρές προσμετράτε μόνο ο αριθμός των ημερών διανυκτέρευσης και όχι η ημέρα της λήξης της κάθε -2- παραθεριστικής σειράς, στην οποία αποχωρούν οι δικαιούχοι παραθερισμού.

SOS:Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού μέχρι την Τρίτη 16  Απρ. 2024 ανυπερθέτως  στα γραφεία του παραρτήματος (Κανάρη 2 ,2ος όροφος) . Μετά την  παραπάνω  ημερομηνία  καμία  αίτηση  δεν θα γίνεται  δεκτή. Επίσης δηλώσεις παραθερισμού που θα υποβάλλονται ελλιπείς θα θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες βάσει της  ΠαΔ 9-24 /2018 και της εκδοθείσας  ΜοΔ 9-6/2022 της 1ης Μ.Π <<ΣΜΥΡΝΗ>> που αφορά τα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς. Τέλος παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση να διαβάσουν προσεκτικά  τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ.


Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας                       
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας


Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 75ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 14 ΦΕΒ, 2024
             Η  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, με τη συμπλήρωση 75 χρόνων  από την Μάχη της Φλώρινας, την 12η Φεβρουαρίου 1949, πραγματοποίησε  θρησκευτικό μνημόσυνο  υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, των ηρωικώς αγωνισθέντων και πεσόντων, για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Πατρίδας.
           Το απόγευμα του Σαββάτου 10  Φεβρουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας  πραγματοποιήθηκε   ομιλία  από τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Ν. Φλωρίνης Ταξχο ε.α. Ντάτο Ιωάννη. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. Υπτγος ε.α.  Δεβούρος Ιωάννης και παρέστησαν ο  Βουλευτής  της  Ν.Δ.  κ.   Παπασωτηρίου Σταύρος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Νομού Φλωρίνης κ. Τάσκας Αθανάσιος, ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας κ. Ρόζας Κωνσταντίνος, όπως επίσης και πλήθος μελών και φίλων του Παραρτήματος. 
           Την Κυριακή 11η  Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε  δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης–Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίου, στην οποία παρευρέθηκαν και οι: ο  Βουλευτής  της  Ν.Δ.  κ.   Παπασωτηρίου Σταύρος, ο Αντιπεριφερειάρχης  Νομού Φλωρίνης κ. Τάσκας Αθανάσιος, ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας κ. Ρόζας Κωνσταντίνος, ο Αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Α.Ν.  Αθηνών κ. Πλατόπουλος Κων/νος, ο Πρόεδρος Εφέδρων Ν . Φλώρινας  κ. Δημήτριος Θεοδώρου, εκπρόσωπος της  Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.  Ν. Φλώρινας  κ.  Φασλής Βασίλειος, οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων της Θεσσαλονίκης Υπτγος ε.α. Γκόνης Νικόλαος και του Κιλκίς  Ταξχος ε.α. Τσερτσίδης Σπυρίδων και πλήθος μελών με τις οικογένειές των.
          Στη συνέχεια στα Στρατιωτικά κοιμητήρια Φλώρινας τελέστηκε  επιμνημόσυνη δέηση,  όπου πραγματοποιήθηκε σύντομος χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της  Ε.Α.Α.Σ. Υπτγο ε.α. Δεβούρο Ιωάννη και  εν συνεχεία  Προσκλητήριο Πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.
           Οι εκδηλώσεις μνήμης έκλεισαν με επιμνημόσυνο δέηση,  προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων  στο μνημείο της πλατείας  της Κοινότητας Πρώτης, με την παρουσία και της   Προέδρου της  κ. Ούζα Μαρία.    
           Εκ μέρους του ΔΣ της Ε.Α.Α.Σ. παρέστησαν  ο Πρόεδρός της, ο Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ, τα μέλη του Δ.Σ. Υπτγος ε.α Μπολώσης Χρήστος και Σχης ε.α.Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων.

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Πρόσκληση Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Πιερίας για την Κοπή Βασιλόπιτας 2024.


Αγαπητά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι  ε.ε , και φίλοι

Ο Πρόεδρος και το Τ/Σ της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Πιερίας σας προσκαλεί  όπως  τιμήσετε με την παρουσία σας  την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης  πίτας  μας , που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 το μεσημέρι στο εστιατόριο Χαγιάτι-Hayati στο Νέο Κεραμίδι Πιερίας με καλό φαγητό και ζωντανή ορχήστρα με κεφάτο μουσικό πρόγραμμα για διασκέδαση. Επίσης, μαζί με την κοπή της πίτας θα γίνει η βράβευση  Αριστούχων Μαθητών, τέκνων των μελών μας που πρώτευσαν στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2022-2023 . Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης παρακαλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρευρεθούν να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 26-01-2024 τηλεφωνικά στο : 6996505322 η στο 6944843577 η στα Γραφεία του Παραρτήματος από την Παρασκευή 19/1/2024  10:30 με 14:00 εως και την Παρασκευή 26/01/2024 τις ίδιες ώρες.

Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας                       
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας  

Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

Ευχές Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ Νομού Πιερίας για εορτή Χριστούγεννων και για το Νέο Έτος.


 

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, ο Πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του T.Σ. Παραρτήματος της Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας, σας εύχονται Χρόνια Πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2024, με Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Ευημερία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο και σε εμάς προσωπικά.

2 περιστέρια να΄ρθουνε να φέρουνε ευχές.  

0 λοι σας να γιορτάσετε με γέλια και χαρές.                                 

ευχές για τον καινούργιο χρόνο, πάμπλουτοι στην χαρά και πάμπτωχοι στον πόνο.       

4 χιλιάδες όνειρα να βγουν αληθινά.


 Το Τ.Σ. του Παραρτήματος Πιερίας

Επίλαρχος ε.α. Αντώνιος Λαγογιάννης - Πρόεδρος            

Iλαρχος ε.α. Κυριάκος Τσακιρίδης - Αντιπρόεδρος

Ανθυπολοχαγός ε.α. Ευαγγελία  Κουτέλα - Γραμματέας-Ταμίας                       
 

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΣΕΠ. 23 ΣΤΟ ΒΕΛΕΙΔΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΑΣ.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ (ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023)

 S.O.S

Παρακαλούνται τα μέλη που έχουν τέκνα και εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραπάνω σχετικού, να προσέλθουν στα γραφεία του παραρτήματος (Κανάρη 2, 2ος όροφος), και να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 10:30 το πρωί έως τις 13:30 το μεσημέρι κάθε Τρίτη και Παρασκευή μέχρι την Τρίτη 10 Οκτ. 2023 και ώρα 13:00 ανυπερθέτως, προκειμένου να υποβληθούν στην Έδρα της Ε.Α.Α.Σ. μέχρι την 13 Οκτ. 2023.

Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. ΠιερίαςΤρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Α.Α.Σ.ΣΥΣΚΕΨΗ Ε.Α.Α.Σ., Δ/ΔΟΙ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΤΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ Υ/ΓΕΣ

Πραγματοποιήθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ενώσεως και αποδοχής του από τον Α/ΓΕΣ, σύσκεψη στην αίθουσα “ΤΣΙΓΑΝΤΕ” του ΓΕΣ, υπό τον κ.Υ/ΓΕΣ Αντγο Κορωνάκη Ανδρέα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι:

α. Ο κ. Υ/ΓΕΣ

β. Ο Δντης/Γ’ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΣ

γ. Ο Δντής ΓΕΣ/ΔΟΙ

δ. Ο Υδντής ΓΕΣ/ΔΟΙ

ε. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΜΤΣ

στ. Ο Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ

ζ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΑΣ

η. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ και

θ. Αρμόδιοι επιτελείς του ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Στη σύσκεψη εξετάσθηκαν τα θέματα που είχαν υποβληθεί από την Ένωση και αφορούν:

α. Την δημιουργία δύο (2) διακριτών λογαριασμών εντός του ΜΤΣ, σύμφωνα με την προέλευση των μερισματούχων (ΣΞ - ΕΛ.ΑΣ)

β. Την αναλογική κατανομή του πόρου 4% από τις κρατήσεις δαπανών στα τρία (3) Μετοχικά Ταμεία, με βάση τον αριθμό των μερισματούχων και αφού έχει προηγηθεί η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης (δημιουργία δύο (2) διακριτών λογαριασμών εντός του ΜΤΣ).

γ. Επαναφορά κράτησης 2% επί της πάσης φύσεως δαπανών υπέρ ΕΛΟΑΣ.

δ. Λοιπά θέματα τα οποία αφορούν την Ένωση.

   Τα θέματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΣ Υπτγο ε.α. Δεβούρο Ιωάννη και επακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις και των λοιπών συμμετεχόντων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Την συζήτηση διηύθυνε ο κ. Υ/ ΓΕΣ.

   Τα αποτελέσματα της σύσκεψης θα υποβληθούν στην Ιεραρχία για δρομολόγηση ενεργειών προς επίλυσή των.

https://www.eaas.gr/deltia-typoy/syskepsi-eaas-ddoi-proedroy-mts-kai-armodion-epitelon-ypo-ton-yges

Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας

Σάββατο 5 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Αγαπητά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ, Αγαπητοί Συνάδελφοι  

Τα γραφεία του Παραρτήματος από 01 Αυγ. 2023 έως 21 Αυγ. 2023 θα παραμείνουν κλειστά. Για πληροφορίες ή για ενημέρωση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο στο τηλ. Κιν. : 6996505322 η με την Γραμματέα στο τηλ. Κιν. : 6944843577 - *722603 η με μήνυμα στο email:eaaspierias@gmail.com

Καλό καλοκαίρι και καλή Παναγία να έχουμε.


Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας

Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΑΑΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

 Αγαπητά Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι  ε.ε  και φίλοι . 
Κατόπιν αποφάσεως του Δ/Σ της Ε.Α.Α.Σ. ανακοινώθηκαν τα νέα Τ/Σ των Παραρτημάτων σε όλη την επικράτεια που προέκυψαν μετά από ψηφοφορία που έγινε την 19 Ιουλ. 2023 για την τριετία 2023-2026.Το νέο Τ/Σ του Παραρτήματος Ν.Πιερίας έχει ως εξής:  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επχος ε.α Λαγογιάννης Αντώνιος
ΜΕΛΟΣ: Ίλχος ε.α Τσακιρίδης Κυριάκος
ΜΕΛΟΣ: Ανθλγός ε.α Κουτέλα Ευαγγελία
Εκ μέρους του νέου Τ/Σ  θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ/Σ της Ε.Α.Α.Σ. που μας τίμησαν με την ψήφο τους και για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μας και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε όπως πριν αθόρυβα και μεθοδικά για το καλό των μελών μας και του συνόλου της Ε.Α.Α.Σ., και για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπησή της και την προώθηση των σκοπών της σε τοπικό επίπεδο. Επίσης θέλω να συγχαρώ τα νέα Τ/Σ σε όλη την επικράτεια για την εκλογή τους και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και μια δημιουργική θητεία για το καλό των μελών μας του κοινωνικού συνόλου και της Ε.Α.Α.Σ.

Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Τοπικά Συμβούλια Παραρτημάτων ΕΑΑΣ

Τοπικά Συμβούλια Παραρτημάτων ΕΑΑΣ

Από την ΕΑΑΣ εκθόθηκε η κάτωθι δγη η οποία αφορά τον διορισμό Τοπικών Συμβουλίων της  ΕΑΑΣ .  Δημοσιεύεται για την ενημέρωση όλων των μελών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα ΤΣ.
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
www.eaas.gr,eaasgr@gmail.com Χαρ. Τρικούπη 18 Τ.Κ.10679 Αθήνα
Τηλ.2103624495-3611963
Φ.956.4/7/1369 Σ. 89  Αθήνα, 30 Μαϊ 2023
Συνημμένα : Δύο (2)
                (Μπορείτε να τα κατεβάσετε κάνοντας κλίκ στις λέξεις  ΕΔΩ  μέσα στο κείμενο)
ΘΕΜΑ: Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων ΕΑΑΣ
ΣΧΕΤ : ΝΔ 1171/72
          1. Σε εκτέλεση σχετικού όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα το   νέο ΔΣ  της ΕΑΑΣ, υποχρεούται να προβεί στον διορισμό νέων Τοπικών Συμβουλίων (Τ. Σ) στα κατά  τόπους Παραρτήματα της όπως ο νόμος ορίζει.
2. Μερίμνη των σημερινών ΤΣ των Παραρτημάτων παρακαλούμε:
α. Να ενημερωθούν όλα τα μέλη σας ώστε , οι επιθυμούντες ορισμού στα νέα ΤΣ να  να υποβάλλουν σχετικές αναφορές.
β. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο αριθμός των επιθυμούντων για  κάθε θέση να είναι επαρκής και ή δυνατόν μεγαλύτερος ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης και επαρκούς αξιολόγησής τους στην αντίστοιχη επιτροπή με μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής.
γ. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν άπαντα τα  μέλη της περιοχής ευθύνης σας και με τον προσφορότερο τρόπο , τηλεφωνικά ,εγγράφως , ηλεκτρονικά κλπ.
3. Οι αναφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2023, είτε μέσω των Παραρτημάτων είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ (Χαρ Τρικούπη 18α, ΤΚ 10679 Αθήνα) με συστημένη επιστολή (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου έως και 30η Ιουνίου 2023) ή στο email eaasgrammateia@gmail.com
ενημερώνοντας ταυτόχρονα στην περίπτωση αυτή και στο Παράρτημα στο οποίο ανήκουν.
4. Ταυτόχρονα με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ως συνημμένο στην αναφορά τους το Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου Μέλους  που επισυνάπτεται στο παρόν ως «ΣΧΕΔΙΟ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ».
 (Κατεβάστε το κάνοντας κλικ ΕΔΩ
(Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση υποβολής υποψηφιότητας για τα ΤΣ ΕΔΩ)
  Αντίγραφο του υποδείγματος θα χορηγούν τα Παραρτήματα σε όσους το επιθυμούν και οφείλουν να το ελέγξουν για την ακρίβεια των στοιχείων πριν το υποβάλλουν. 5. Τονίζεται ότι τα Παραρτήματα ελέγχουν μόνο την ακρίβεια των στοιχείων , δεν εκφέρουν καμία άποψη επί των αναγραφομένων και δεν δέχονται εκπρόθεσμες αιτήσεις.
6. Το συγκεκριμένο έγγραφο θα δημοσιευθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ μηνός Μαΐου 2023 και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μας www.eaas.gr από όπου θα είναι δυνατή και η φόρμα εκτύπωσης του Βιογραφικού Σημειώματος των υποψηφίων.
7. Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των μελών των ΤΣ των Παραρτημάτων ανά την επικράτεια για τους ήδη υφιστάμενους θα αποτελέσει, εφόσον επιθυμούν να επανυποβάλουν αίτηση, το έργο που παρήχθη καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους με  παρακίνηση των μελών τους αλλά και τη φυσική τους παρουσία στις μεγάλες δράσεις της Ενώσεως που έλαβαν χώρα κατά την παρελθούσα 3τια όπως Ημερίδα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΘΑ κ.ο.κ
8. Επίσης σημαντικό κριτήριο για τους ανωτέρω θα αποτελέσει η πιστή εφαρμογή των όσων κατά καιρούς ζητήθηκαν από την Ένωση από τα ΤΣ όπως η επίδοση υπομνημάτων στους  τοπικούς βουλευτές, η άσκηση σχετικής πίεσης προς επίτευξη των επιδιώξεών μας κ.ο.κ.
9. Τα Παραρτήματα παρακαλούνται για την με κάθε τρόπο άμεση αποστολή των  υποψηφιοτήτων στην Ε.Α.Α.Σ. εντός των ημερομηνιών που έχουν καθοριστεί.

Υπτγος ε.α Ιωάννης Δεβούρος
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

    Για το ΤΣ Πιερίας
    Σ.Π. Καρυπίδης 
Επίλαρχος (ΑΤΘ) ε,α,
Αντιπρόεδρος & Ταμίας

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ( ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 )

  Δικαιούμενοι Παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς για το 2023 

Το παράρτημα ΕΑΑΣ Ν. Πιερίας ενημερώνει τα μέλη του που αιτήθηκαν τον παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς το έτος 2023 για το αποτέλεσμα της μοριοδότησης σύμφωνα με την  ΠαΔ 9-24-2018 (ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ). Μπορείτε να κατεβάσετε την κατάσταση με τους  Κανονικούς και Εφεδρικούς Αξκούς ε.α. μέλη του Παραρτήματός μας που δικαιούνται να παραθερίσουν στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Επίσης σας ενημερώνουμε για τις παραθεριστικές σειρές στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς κατόπιν διαταγής της  Μεραρχίας που θα ισχύουν για το έτος 2023 , και έχουν όπως παρακάτω:                                                               
 
 1)   1η από Πέμπτη 11 Μαι. έως Κυριακή  21 Μαι. 2023. 

 2)    2η από Τρίτη  23 Μαι. έως Πέμπτη 01 Ιουν. 2023.

 3)    3η από Σάββατο 03 Ιουν. έως Τρίτη 13 Ιουν. 2023.

 4)    4η από Πέμπτη 15 Ιουν. έως Κυριακή  25 Ιουν. 2023.

 5)    5η από Τρίτη 27 Ιουν. έως Πέμπτη 06 Ιουλ. 2023.

 6)    6η από Σάββατο 08 Ιουλ. έως Τρίτη 18 Ιουλ. 2023.

 7)    7η από Πέμπτη 20 Ιουλ. έως Κυριακή 30 Ιουλ. 2023.

 8)    8η από Τρίτη 01 Αυγ. έως Πέμπτη 10 Αυγ. 2023.

 9)    9η από Σάββατο 12 Αυγ. έως Τρίτη 22 Αυγ. 2023.

10)  10η από Πέμπτη 24 Αυγ. έως Κυριακή 03 Σεπ. 2023.

11)  11η από Τρίτη 05 Σεπ. έως Πέμπτη 14 Σεπ. 2023.

12)  12η από Σάββατο 16 Σεπ. έως Τρίτη 26 Σεπ. 2023.


ΠΡΟΣΟΧΗ !

Υπενθυμίζεται ότι:

1) Τα οικήματα θα διατίθενται στους δικαιούχους που έχουν επιλεγεί για παραθερισμό, κατά την πρώτη ημέρα κάθε παραθεριστικής σειράς, από 08:00 μέχρι 15:00 και από 17:00 μέχρι 20:00Ω.Σε περίπτωση μη παραλαβής οικημάτων κατά την πρώτη ημέρα κάθε σειράς, αυτά θα διατίθενται σε αναπληρωματικούς, οι οποίοι θα ειδοποιούνται τηλεφωνικά και θα παραλαμβάνουν τα κλειδιά των οικημάτων την επομένη.

2) Κάθε δικαιούχος, είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το οίκημα ο ίδιος ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο Α΄ βαθμού συγγένειας, το οποίο δικαιούται να παραθερίσει στο ΚΑΑΥ. Κατά την παραλαβή των οικημάτων, οι δικαιούχοι να φέρουν μαζί τους μία φωτογραφία ταυτότητας για κάθε μέλος οικογένειας που θα παραθερίσει στο ΚΑΑΥ (ηλικίας άνω των 14 ετών), για έκδοση Ατομικού Δελτίου Παραθεριστή.

Το ύψος του ημερήσιου μισθώματος των οικημάτων για το έτος 2023, σύμφωνα με το (γ) σχετικό, καθορίσθηκε σε:

α. Αντγοι: 8,00€.

β. Υπτγοι – Ταξχοι: 7,50€.

γ. Ανώτεροι Αξκοί: 7,00€

δ. Κατώτεροι Αξκοί: 6,50€

ε. Ανθστές – Υπξκοί – ΠΥΣΥ – Συνταξιούχοι Υπάλληλοι – Ορφανικές οικογένειες: 6,00€.

4) Η παράδοση των οικημάτων, πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα της εκάστου παραθεριστικής σειράς και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον παραδίδοντα στον Διαχειριστή οικημάτων του ΚΑΑΥ, μέχρι 18:00 απαρέγκλιτα. Αιτήματα παράτασης του χρόνου παράδοσης των οικημάτων, δεν θα εξετασθούν.

5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούμενος δεν μπορεί να παραθερίσει για οποιονδήποτε λόγο στην ορισθείσα για αυτόν παραθεριστική σειρά, υποχρεούται να αναφέρει αυτό 15 ημέρες προ ενάρξεως της παραθεριστικής σειράς ή άμεσα (σε περίπτωση αναβολής λόγω έκτακτης ανάγκης), και αφού προηγουμένως, για κέρδος χρόνου,ενημερώσει και τηλεφωνικά (στο τηλέφωνο 6996505322).  Διαφορετικά, θα θεωρείται ότι παραθέρισε κανονικά και θα καταχωρείται σχετική ένδειξη στην καρτέλα παραθερισμού, που τηρείται στο Παράρτημα.Η προθεσμία ενημέρωσης είναι διαταγή της Μεραρχίας και πρέπει να τηρηθεί απαραιτήτως. 

5) Οι παραθεριστές των οποίων ικανοποιείται το αίτημα για παραθερισμό σε ενδιάμεσες σειρές, δικαιούνται να παραθερίσουν επιπλέον στην δεύτερη και τελευταία σειρά παραθερισμού, εφόσον το επιθυμούν και υπάρχουν αδιάθετα οικήματα, με την προϋπόθεση ότι προηγούνται οι αναπληρωματικοί.

6) Εφόσον υπάρχουν αδιάθετα οικήματα και δεν επιθυμούν να παραθερίσουν οι αναπληρωματικοί παραθεριστές, δύναται να παραθερίσουν στελέχη και άλλων Σχηματισμών που δεν εξυπηρετούνται από το ΚΑΑΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, χωρίς αφαίρεση των προβλεπόμενων μορίων παραθερισμού.

Στα μέλη μας που θα παραθερίσουν, είτε στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς, είτε οπουδήποτε αλλού, το ΤΣ του Παραρτήματος εύχεται Καλές Διακοπές


Για την Ε.Α.Α.Σ. Ν. Πιερίας                       
Επίλαρχος ε.α Αντώνιος Λαγογιάννης
Πρόεδρος ΤΣ/Ε.Α.Α.Σ. Πιερίας