Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Ενημέρωση !

Η ενημέρωση από τον Οικονομικό Σύμβουλο των 3 ΕΑΑ κο Αντωνιάδη Ιωάννη.

Με τη σύνταξη μηνός Οκτ. 2017 εφαρμόζεται η επιβολή του νέου πλαφόν των 2.000 ευρώ που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4387/2016 !!!!
Με τη σύνταξη μηνός Οκτ. 2017 εφαρμόζεται η επιβολή ορίου καταβολής συντάξεων που προβλέπει το Άρθρο 13 του Ν.4387/2016, ήτοι για τις ατομικές συντάξεις όριο ακαθάριστο 2.000 ευρώ και για δύο συντάξεις και πάνω όριο 3.000 ευρώ καθαρά.
Oι σχετικές κρατήσεις θα γινουν με αναδρομικότητα καθόσον εχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που...
Δείτε περισσότερα

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ε.Α.Α.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 244/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Σ !

Φέρεται εις γνώση των μελών μας η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στους εν γένει συνταξιούχους του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών συνταξιούχων, ως ρητά αναγράφεται σε αυτή.

Συνοπτικά στο σκεπτικό της νομικά πρωτοποριακής αυτής απόφασης αναφέρεται ότι η επιβολή μέτρων σε συγκεκριμένη ομάδα που συνεπάγεται ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, είτε από την ίδια τη ρύθμιση, είτε από την αιτιολογική έκθεση του νόμου που την επιβάλλει. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στην περίπτωση της Ε.Α.Σ, οπότε η επιβολή της παρίσταται αναιτιολόγητη και ως εκ τούτου μη νόμιμη.

Επιπρόσθετα αναλύεται εκτενώς η παραβίαση της αρχής ισότητας στα δημόσια βάρη, υπό την έννοια ότι επιβαρύνεται υπέρμετρα μία συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων για την κάλυψη δημοσιονομικού ελλείμματος, τη στιγμή που δεν προβλέπεται ανάλογη υποχρέωση για τους λοιπούς πολίτες, ενώ το ίδιο το κράτος είναι υπόχρεο για την ορθή διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των οικονομικών αυτών ελλειμμάτων εξ ιδίων πόρων.

Γίνεται το πρώτον αναφορική σύνδεση του συστήματος επαγγελματικής ασφάλισης με την καταβολή συντάξεων του Δημοσίου. Στα πλαίσια αυτά η καταβαλλόμενη σύνταξη των προσώπων που ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών μισθολογίων αποτελεί αμοιβή και το Δημόσιο λογίζεται εργοδότης, εξαιτίας ακριβώς της ειδικής αυτής σχέσης που τους συνδέει. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ενεργοποίηση όλων των προστατευτικών μέτρων για τη διαφύλαξη αναιτιολόγητων οριζόντιων και κάθετων περικοπών των συντάξιμων αποδοχών.

Δικαιολογητικός λόγος της προστασίας των συντάξεων των ανηκόντων στα ειδικά μισθολόγια δικαιούχων είναι ότι με τον τερματισμό του εργασιακού βίου, το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης θα πρέπει να τελεί σε αναλογία, ήτοι σε εύλογη ποσόστωση με τις αποδοχές ενεργείας. Δεν απαιτείται να αντιστοιχεί ευθέως σε καταβληθείσες εισφορές ή κρατήσεις, αλλά θα πρέπει να είναι ικανή να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές και ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Τούτο δε συμβαίνει μεταξύ άλλων και για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους.

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Α.Σ αποτελεί κοινωνικό πόρο και εφόσον αυτός ο πόρος δεν έχει επιβληθεί σε όλους τους πολίτες με βάση την αρχή της καθολικότητας συμμετοχής στα δημόσια βάρη είναι μη νόμιμος, όταν μάλιστα η σύνταξη αποτελεί αμοιβή και δεν μπορεί να καλύπτει λοιπές κοινωνικοασφαλιστικές παροχές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) με τους οποίους οι συνταξιούχοι δεν έχουν σχέση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συνδέονται οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι με ελλείμματα ταμείων στα οποία ουδέποτε μετείχαν.

Καταληκτικά η Ε.Α.Σ προσκρούει στα άρθρα 4 παρ. 1 και, 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι μειοψήφησαν 8 μέλη του Δικαστηρίου, που έκριναν ότι η επιβολή της. Ε.Α.Σ δεν προσκρούει στα ανωτέρω άρθρα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι το σκεπτικό της απόφασης αυτής, ιδίως στο πλαίσιο ανάλυσης σύνδεσης αποδοχών ενεργείας με συντάξιμες αποδοχές, αποτελεί έναν σπουδαίο πυρήνα άντλησης νομικών επιχειρημάτων για την υποστήριξη της αιτήσεως ακυρώσεως κατά του Νόμου 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), με τον οποίο εξαιρούνται οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί από τα ειδικά μισθολόγια, αφού αποσυνδέεται ο συντάξιμος μισθός τους από το μηνιαίο μισθό ενέργειας, η εκδίκαση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 7 Απριλίου 2016 στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αναφορικά με το ζήτημα διεκδίκησης των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ Ε.Α.Σ είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν τα εξής:

Όσα εν αποστρατεία Στελέχη είχαν κατά το παρελθόν υποβάλλει αίτηση/ένσταση/έφεση ή αγωγή στο ΝΣΚ, στο ΓΛΚ ή στο ΕΣ αντίστοιχα κατά της επιβολής της Ε.Α.Σ έχουν διατηρήσει ενεργό το δικαίωμα αγωγικής διεκδίκησης των ποσών αυτών, κατά πάσα πιθανότητα αναδρομικά από το έτος 2010. Ωστόσο αυτό μπορεί να αλλάζει κατά περίπτωση σύμφωνα με τα δεδομένα ενός εκάστου, οπότε η χρονική αφετηρία δικαστικής διεκδίκησης τους εναπόκειται στην κρίση του νομικού παραστάτη.

Όσοι πάλι δεν προέβησαν σε ουδεμία ενέργεια κατά το παρελθόν, δυστυχώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης που αναπτύσσεται στη σελ. 122 αυτής, αλλά και το διατακτικό, δεν υφίσταται βάση για άσκηση νέων αγωγών και ενστάσεων προς ικανοποίηση των αξιώσεων που έχουν γεννηθεί από την ίδια αιτία μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι δυνατή η διεκδίκηση των ποσών αυτών μόνο για το μέλλον, ήτοι μετά την 9-2-2017 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση διετίας (9-2-2019) για να έχει συγκεντρωθεί ένα αξιόλογο ποσό διεκδίκησης.

Για το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α Ροζής Βασίλειος

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Η ΕΑΑΣ αποδίδουσα φόρο τιμής κατά τη μάχη του ΡΙΜΙΝΙ !

Η ΕΑΑΣ αποδίδουσα φόρο τιμής στους πεσόντες κατά τη μάχη του Ρίμινι, στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο , συμμετείχε στο μνημόσυνο που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπ. 2017στο Ελληνικό κοιμητήριο στο ΡΙΤΣΙΟΝΕ του ΡΙΜΙΝΙ, για τη 73η επέτειο της ομώνυμης μάχης.
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Διάλεξη για νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς ε.α. και ε.ε. στελεχών ΕΔ-ΣΑ από τον Γιώργο Ρωμανιά !

ΠΗΓΗ : staratalogia


Η Ε.Α.Α.Α./Παράρτημα Λάρισας, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό σύστημα των ε.α. και ε.ε. στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.,καθώς και των ορφανικών μελών (Ν.4387/2016).

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Συντάξεις: Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ οι συντάξεις μηνός Οκτωβρίου !   Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου, που θα καταβληθούν στις 28 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη.

   Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των συναδέλφων, των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
 
  Δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο ύψος των καταβαλλομένων Συντάξεων.

  Τα μερίσματα θα καταβληθούν την ίδια ημερομηνία με τις συντάξεις


Σχολή Ευελπίδων: Τάξη 2021 - Τάξη Επιλάρχου Κωνσταντίνου Τζαβέλα !

ΠΗΓΗ : ArmyVoiceΤην Δευτέρα 11 Σεπ 17 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Βάρη η κατάταξη των πρωτοετών Ευελπίδων. Είναι η τάξη που θα αποφοιτήσει το 2021 και θα φέρει  ένα "βαρύ' όνομα από την στρατιωτική ιστορία της χώρας: Τάξη Επίλαρχου Κωνστναντίνου Τζαβέλα!

Από το 2000 έχει καθιερωθεί να δίδεται στην Ιη Τάξη που εισέρχεται στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων η ονομασία ενός Εθνικού ΄Ηρωα.

Για την τάξη του 2021 η Σχολή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, επέλεξε να δοθεί το όνομα του Επιλάρχου Τζαβέλα Κωνσταντίνου.Ποιος ήταν ο ήρωας Κωνσταντίνος Τζαβέλας


Ήταν απόγονος της ένδοξης οικογένειας των Τζαβελαίων από το Σούλι και γεννήθηκε το 1908 στην Κέρκυρα.

Αποφοίτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1927 και ήταν Ίλαρχος κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940.

Συμμετείχε και διακρίθηκε στις επιχειρήσεις του Έπους του 1940 και συνεχίζοντας την μακραίωνη παράδοση της οικογένείας του, έπεσε μαχόμενος στις 2 Δεκέμβρη του ίδιου έτους, στη μάχη της Πρεμετής με το 3ο Σύνταγμα Ιππικού, δίνοντας έτσι και αυτός το αίμα του για την πολυπόθητη ελευθερία της Πατρίδας.


Έπεσε  παλληκαρίσια φωνάζοντας: "Εμπρός παιδιά για την πατρίδα...", στις 2.30 μ.μ., στις 2 Δεκεμβρίου 1940, ημέρα Δευτέρα, στην νικητήρια μάχη της Πρεμετής, τρωθείς στο στήθος από δυο ριπές πολυβόλου, επιχειρώντας με δύο άνδρες να εκπορθήσει τον άη Θανάση, όπου είχαν συγκεντρωθεί ιταλικές δυνάμεις.

Και τάφηκε στα Μπαντελόνια, κοντά στην Πρεμετή, σ΄ έναν χωμάτινο τάφο, μ' έναν ξύλινο σταυρό επάνω.

Συγκλονίζει μέρος της τελευταίας επιστολής του Επίλάρχου προς τον πατέρα του Λάμπρο Τζαβέλα, καθώς και η απάντηση του πατέρα του.Οι επιστολές που ακολουθούν, είναι αποκαλυπτικές:

Έγραφε λοιπόν, στις 15 Νοεμβρίου του 1940, ο ίλαρχος Κώστας Τζαβέλλας στον πατέρα του, αξιωματικό σε πολεμική διαθεσιμότητα Λάμπρο Τζαβέλλα, μεταξύ των άλλων: «… Μετά 7ωρον μάχην, καθ’ην κατέλαβον δυο οχυρωμένα υψώματα 700 μ., όρθιος, ακάλυπτος και ασκεπής, με το πιστόλι στα χέρια, ωδήγησα τους άνδρες μου στη Δόξα και στη Νίκη.

Ευρίσκομαι επί Αλβανικού εδάφους, όπου είχα την τιμήν και την ικανοποίησιν να πατήσω πρώτος από το Σύνταγμά μου.

Εδέχθην τα συγχαρητήρια των προϊσταμένων μου και να είσαι περήφανος πατέρα γιατί ο γυιός σου αψηφώντας τον θάνατο, επολέμησε σαν Τζαβέλλας».

Απαντώντας ο στρατηγός-πατέρας στο ηρωικό μονάκριβο παιδί του, στις 5-12-1940, γράφει:

«Οι Τζαβελαίοι πολεμούν και πίπτουν! Για την τιμή, για την δόξα, για την Πατρίδα. Για σένα δεν υπάρχουν γονείς, σύζυγος, τέκνα, αδελφή. Υπάρχει μόνο ο Κώστας Τζαβέλλας, ο άξιος και τιμημένος γυιός μου.

Είναι ο 6ος κατά σειράν απόγονος της ιστορικής και ενδόξου οικογενείας μας, της οποίας οι δυο τελευταίοι θείοι σου Ταγματάρχαι έπεσαν τιμημένα στο Καλέ Γκρότο, αριθμούντες τον 175ο  και τον 176° των πεσόντων για την Πατρίδα Τζαβελαίων.Ως αρχηγός της ενδόξου οικογενείας μας και ως Ανώτατος Αξιωματικός σε συγχαίρω για το κατόρθωμά σου!

Είμαι υπερήφανος για Σένα, τον άξιον υιόν μου, τον αντάξιον απογόνον ενδόξων προγόνων μας. Εύγε σου».

Ο γυιός του στρατηγού δεν πήρε ποτέ αυτό το γράμμα, γιατί έπεσε μαχόμενος στο πεδίο της τιμής.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Μισθολόγιο στρατιωτικών: Αυτοί είναι οι Ίκαροι των 150 ευρώ! !

ΠΗΓΗ : ArmyVoice

Μισθολόγιο στρατιωτικών: Οι Ίκαροι των 150 ευρώ, πέρασαν την πόρτα της Σχολής. Οι αντίστοιχοι μαθητές στην Αστυνομία αμείβονται με 350 ευρώ!

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ

Παρακολουθήσαμε χθες στην εκπομπή “Με Αρετή και Τόλμη” του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ένα εκτεταμένο αφιέρωμα στα νέα παιδιά που θα γίνουν οι αυριανοί μαχητές στο Αιγαίο.

Ο φακός κατέγραψε την στιγμή που οι επιτυχόντες περνούσαν το κατώφλι της σχολής που ονειρεύτηκαν: Της Σχολής Ικάρων. Δείτε το ρεπορτάζ, γιατί αυτά τα παιδιά αξίζουν την προσοχή μας.

Μια προσοχή όμως που δεν δίνει η πολιτεία. Αυτοί είναι οι πρώτοι Ίκαροι των 150 ευρώ, καθώς είναι οι πρώτοι που μπαίνουν με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου για στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες.

Κι επειδή το πρώτο διάστημα οι επιπτώσεις δεν ήταν κατανοητές, γιατί δεν ήταν “χειροπιαστές” μπαίνουμε στην περίοδο που θα γίνουν αντιληπτές.

Οι αυριανοί πιλότοι, που θα μάθουν κατά τη διάρκεια της 4ετούς φοίτησης  πώς θα ανοίγουν τα φτερά τους στο Αιγαίο, θα αμείβονται λιγότερο από τους αντίστοιχους μαθητές της Σχολής Αστυφυλάκων!

Τι προβλέπει ο νόμοςΜε τις διατάξεις του ν.4472/2017, Κεφάλαιο Β του Μέρους ΣΤ,  τροποποιήθηκε το μισθολόγιο των στελεχών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και των αντίστοιχων μαθητών που φοιτούν στις παραγωγικές Σχολές – Στρατιωτικά Ιδρύματα των Σωμάτων αυτών. Ειδικότερα, η μισθολογική κατάταξη των προαναφερομένων μαθητών έχει ως κάτωθι:

1. Ενόπλων Δυνάμεων:

α. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μισθολογικού Κλιμακίου 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50 €).
β. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μισθολογικού Κλιμακίου 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80 €).

2. Σωμάτων Ασφαλείας:

α. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μισθολογικού Κλιμακίου 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μισθολογικού Κλιμακίου 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.
β. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μισθολογικού Κλιμακίου 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μισθολογικού Κλιμακίου 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μισθολογικού Κλιμακίου  35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90 €) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.
γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βαθμό που κατέχουν.

Πέραν των παραπάνω αποδοχών, στους μαθητές καταβάλλεται η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 και κανένα άλλο επίδομα, από αυτά που δικαιούνται τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ήτοι το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας, το επίδομα θέσης ευθύνης, η ειδική αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, η ειδική αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση και το μηνιαίο επίδομα παραμεθορίων Νομών.

Όπως διαπιστώνουμε, παραπάνω  μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, θα λαμβάνουν αρκετά χαμηλές αποδοχές, δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που έχουν τα εν λόγω Ιδρύματα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Σχολές της χώρας (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) που δε χορηγούν κάποιο χρηματικό ποσό.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε, ότι κάποιοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτελούν και πρακτική άσκηση (π.χ. Αστυνομικοί), όπου εκεί τα ανωτέρω ποσά δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες τους, αφού βρίσκονται εκτός των Σχολών τους.

Περιμένουν υπουργική απόφαση για εκτός έδρας στους μαθητές της Αστυνομίας


Οι γονείς κυρίως καλούνται σε αυτή την περίπτωση να συμβάλουν στο εισόδημα των μαθητών, προκειμένου να επιβιώσουν αξιοπρεπώς.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η πολυπληθέστερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των αστυνομικών (ΠΟΑΣΥ), ανέδειξε το πρόβλημα αυτό και φαίνεται να επιλύεται, αφού το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα Υπουργεία έχει ήδη υπογράψει την Κ.Υ.Α. και αναμένεται η υπογραφή του άλλου.

Η εν λόγω Κ.Υ.Α., σύμφωνα με  πληροφορίες του Armyvoice.gr, έχει ως σκοπό να αυξήσει τις ημέρες που δικαιολογούν οι μαθητές εκτός έδρας αποζημίωση, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Βέβαια, ακόμα, δεν έχει επαληθευτεί, αν η αναμενόμενη Κ.Υ.Α. θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των μαθητών που εκτελούν πρακτική άσκηση.

Εντούτοις, όταν οι παραπάνω μαθητές εξέλθουν από τις Σχολές τους, τότε θα αντιληφθούν ότι οι αποδοχές τους δεν είναι αυτές που αρμόζουν στα ιδιαίτερα και επικίνδυνα καθήκοντά τους. Παράλληλα, θα διαπιστώσουν, ότι οι ομοιόβαθμοί τους, ιδίων κατηγοριών και μισθολογικών κλιμακίων, που εξήλθαν από τις Σχολές τους πριν την εφαρμογή του ν.4472/2017, ήτοι μέχρι την 31-12-2016, λαμβάνουν αποδοχές μεγαλύτερες αυτών, λόγω της περιβόητης «προσωπικής διαφοράς» του άρθρου 155 του εν λόγω νόμου που τους καταβάλλεται.

Πραγματικά, είναι απορίας άξιο, το τι ήθελε να επιτύχει ο νομοθέτης, με τη δημιουργία μονίμων στελεχών πολλαπλών ταχυτήτων;

Πόσο άστοχο και άκαιρο μπορεί να είναι μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία από την Κυβέρνηση, όταν βλέπουμε καθημερινά τις παραβιάσεις στο Αιγαίο Πέλαγος, τις αναταραχές στην περιοχή των Βαλκανίων, την τρομοκρατία που καλπάζει στην Ευρώπη, αλλά και τις πρόσφατες φωτιές στη χώρα μας που μπορεί και να μην είναι από φυσικά αίτια;;

Γιατί η Κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη της ούτε στο ελάχιστο τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ που δικαιώνει τους ενστόλους;

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών της Ελλάδος !

                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούνται τα Μέλη και οι Φίλοι 
του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών της Ελλάδος
να τιμήσουν με την παρουσία τους την Διάλεξη της
           Χαρίκλειας Α. Τζογάνη
Διδάσκουσας Στρατιωτικής Κοινωνιολογίας, ΕΕΔΙΠ Ι - ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ
                               με θέμα
«Δέκα χρόνια γυναίκες πιλότοι
στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία»
την 28η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7 μ.μ.
στο Σπυροπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού
(Λεωφόρος Κηφισίας και Αγίας Σοφίας 1, Ν. Ψυχικό 154 51, Στάση Σκαλάκια επί της Λεωφόρου)

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Έγγραφο που απεστάλη σήμερα από το Συντονιστικό των 3 Ε.Α.Α., σε όλες τις Κυβερνητικές & Πολιτικές αρχές της χώρας, για πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ , ενόψει και της νέας εκδίκασης στις 20/9/2017. !


Σημερινή ενημέρωση από τον Οικονομικό Σύμβουλο των 3 ΕΑΑ κο Αντωνιάδη Ιωάννη τον οποίον και ευχαριστούμε !!!

To έγγραφο που απεστάλη σήμερα από το Συντονιστικό των 3 Ε.Α.Α., σε όλες τις Κυβερνητικές & Πολιτικές αρχές της χώρας, για πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ , ενόψει και της νέας εκδίκασης στις 20/9/2017.Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Σ. περί μη έγκρισης απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 !Ενημερώνουμε τα μέλη μας, σχετικά με την απόφαση του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ, και των δημοσιευμάτων που ακολούθησαν επί του θέματος περί

<< Τη μη έγκριση του απολογισμού εσόδων - εξόδων και ισολογισμών περιουσιακής κατάστασης και χρηματικής διαχείρισης, έτους 2014. Της ΕΑΑΣ και την υποβολή τους, ως μη εγκεκριμένους, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ελεγχούν κατά τη διαδικασία του καταστατικού ελεγχου>>

ΟΤΙ :

Το υπόψη γεγονός οφείλεται στη καθυστέρηση καταβολής από το Μ.Τ.Σ. το μήνα Δεκέμβριο 2014 του ποσοστού εκ του μερίσματος που αποδίδει αυτό στην Ε.Α.Α.Σ., ποσού ύψους 45.149,18 ευρώ, το οποίο και τελικά απεδόθη σε αυτή στις 15 Ιανουαρίου 2015.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ

Τον υπόψη θέμα δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα της Ε.Α.Α.Σ και μετά την απόδοση του οφειλόμενου ποσού υπήρξε τελικά και ουσιαστικά ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ποσού ύψους 20.214,43 ευρώ.

Τα παραπάνω για την αποκατάσταση της αλήθειας, την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων για τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Α.Α.Σ. και τη πλήρη ενημέρωση των μελών μας.
Για το Δ.Σ./ Ε.Α.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος.

Προβολή Ενώσεων Αποστράτων !


Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα σας
Είμαι ο Σχης ε.α. Αναστάσιος Μητρόπουλος,  ΣΣΕ'89 και έχω αναλάβει πρόσφατα υπεύθυνος  ύλης της ιστοσελίδας  www.armynow.net.

 Το site δημιουργήθηκε πριν 8 περίπου μήνες, και ήδη αποτελεί μια από τις κορυφαίες ιστοσελίδες του αμυντικού χώρου με συνεχώς ανερχόμενους ρυθμούς, ξεπερνώντας ήδη πολλά δημοφιλή  site που υπήρχαν μέχρι σήμερα στο χώρο.

Επειδή τόσο εγώ, όσο και ο Δντής του site, Σχης ε.α. Τσιάκαλος Κων/νος, είμαστε απόστρατοι Αξκοί, γεγονός που δε συναντάται σε κανένα site αμυντικού χώρου ευρείας κυκλοφορίας, έχουμε αποφασίσει να συντελέσουμε ενεργά στην προώθηση των αποστράτων, τόσο σε επίπεδο των Ενώσεων Αποστράτων και των τριών κλάδων, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Συγεκριμένα :

Σε ό,τι αφορά στις Ενώσεις:

Έχουμε αποφασίσει να αναδείξουμε το έργο και τις δραστηριότητες των Ενώσεων και των Παραρτημάτων τους και να τις προβάλουμε στο ευρύ κοινό των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών του site μας.

Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε στο site ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ όπου έχουμε σκοπό να αναρτούνται άρθρα των Ενώσεων και των Παραρτημάτων τους, τα οποία αφορούν στις δραστηριότητες ή σημαντικές ανακοινώσεις.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, λόγω του ότι είναι δύσκολο να μπαίνουμε καθημερινά στα 70 περίπου sites των Ενώσεων και των Παραρτημάτων τους προκειμένου να βλέπουμε αν έχει αναρτηθεί κάτι σημαντικό, σας παρακαλούμε, να μας στέλνετε e-mail στο editor@armynow.net στο οποίο θα έχετε είτε σε κείμενο το άρθρο σας, είτε απλά θα αναγράφετε το σύνδεσμο της ιστοσελίδας σας στον οποίο βρίσκεται αναρτημένο το άρθρο σας που επιθυμείτε να δημοσιευτεί.

Πρόθεσή μας, με αυτο τον τρόπο, είναι να δείξουμε στο ευρύτερο κοινό ότι οι Ενώσεις αποστράτων δεν είναι ‘’πεθαμένοι οργανισμοί’’ όπως θέλουν ‘’κάποιοι’’ να τις θεωρούν, να αναδείξουμε το έργο και τις κατά καιρούς δραστηριότητες, ώστε να αναβαθμίσουμε την εικόνα τους τόσο προς το εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό, όσο και σε ένα ευρύτερο μη στρατιωτικό κοινό χιλιάδων αναγνωστών του site μας.

Σε ό,τι αφορά στους απόστρατους σε προσωπικό επίπεδο :
Αρθογραφία στο site μας.

Το site μας, στα πλαίσια της διεύρυνσης και αναβάθμισης της ύλης, έχει αποφασίσει μεταξύ άλλων, να ανοίξει βήμα στους απόστρατους Αξιωματικούς να αρθογραφούν.

Είναι γεγονός ότι ως απόστρατοι Αξιωματικοί, έχουμε  σοβαρή άποψη και συγκροτημένο λόγο για ποικιλία θεμάτων,  αλλά και ποικίλες γνώσεις (όχι μόνο στα στρατιωτικά θέματα) αναλόγως των ενδιαφερόντων του καθενός. Αυτές οι γνώσεις και οι απόψεις περιορίζονται είτε σε συζητήσεις, είτε χάνονται στον κυκεώνα του facebook με κάποιες σποραδικές αναρτήσεις και μερικά like.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε λόγο στους απόστρατους να αρθογραφούν σε ένα site ευρείας κυκλοφορίας και αποδοχής, ώστε αφενός μεν να αναδειχθούν οι ίδιοι σε προσωπικό επίπεδο και αφετέρου να δείξουμε στο ευρύ αναγνωστικό κοινό ότι οι απόστρατοι είναι πρόσωπα υψηλού επιπέδου, με ποικίλες γνώσεις και  με σοβαρή άποψη.

Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται να πάνε ένα βήμα παραπέρα, με μια πιο συστηματική αρθογραφία, το site μπορεί να δημιουργήσει προσωπική στήλη του κάθε ανδιαφερόμενου -με ό,τι θετικό συνεπάγεται για την προσωπική του προβολή και προώθηση-.

Η θεματολογία δεν είναι αναγκαίο να περιορίζεται στον αμυντικό χώρο. Μπορεί να έχει σχέση με ιστορικά θέματα, τεχνολογία, γεωπολιτική, ασφάλεια, διπλωματία, θεωρητικές ή θετικές επιστήμες και γενικότερα με όποιες γνώσεις – πείρα ή ενασχόληση έχει ο καθένας.
Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αρθογραφήσει, μπορεί να στείλει το άρθρο του (με οποιεσδήποτε φωτογραφίες εφόσον υπάρχουν) στο editor@armynow.net

Προώθηση προσωπικών δραστηριοτήτων:

Πολλοί από εμάς, έχουν μεμονωμένα αναπτύξει δραστηριότητες σε προσωπικό επίπεδο, οι οποίες όμως, είτε λόγω του ανταγωνισμού, είτε λόγω της δυσκολίας προώθησης - διαφήμισης της δουλειάς τους να μην είχαν την ανταπόκριση που θα ήθελαν και κυρίως που θα άξιζε η προσπάθειά τους αυτή. Διότι είναι γεγονός ότι το υψηλό κόστος προώθησης – διαφήμισης μιας προσωπικής εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό και για τη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης είναι πλέον απαγορευτικό. Για παράδειγμα είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν εκδώσει ένα ή περισσότερα βιβλία, και δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τα προωθήσουν – διαφημίσουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το site έχει αποφασίσει να προωθήσει τις όποια δραστηριότητες – προσωπικές εργασίες των αποστράτων, με το να δημιουργήσει ξεχωριστό μενού / φάκελο όπου θα παρουσιάζονται οι κάθε είδους  εργασίες τους.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να παρουσιάσει το έργο του, σε οποιονδήποτε τομέα, μπορεί να στείλει e-mail στο tasos@armynow.net

Εύρεση εργασίας – επαγγελματική ενασχόληση

Το site προτίθεται  να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων η οποία θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό μενού της ιστοσελίδας, και στην οποία θα παρουσιάζονται όσοι  απόστρατοι επιθυμούν οποιαδήποτε  επαγγελματική ενασχόληση αναλόγως των προσόντων τους (πτυχία Πανεπιστημίου, πείρα από προηγούμενη εργασία, πείρα στην υπηρεσία, ήδη υπάρχουσα ερασιτεχνική ή ημιεπαγγελματική ενασχόληση που θέλουν να την προωθήσουν σε επαγγελματικό επίπεδο κλπ.) Στη βάση δεδομένων, θα παρουσιάζονται οι απόστρατοι με τα αντίστοιχα προσόντα τους – βιογραφικό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να παρουσιαστεί, ώστε να δοθεί η ευκαιρία προβολής τους για πιθανή  επαγγελματική ενασχόληση.

Οι απόστρατοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη βάση δεδομένων, μπορούν να στείλουν e-mail στο tasos@armynow.net

Σε δεύτερη φάση και εφόσον λειτουργήσει ομαλά το παραπάνω εγχείρημα, θα δημιουργηθεί μια δεύτερη βάση δεδομένων εύρεσης εργασίας για τα τέκνα των στρατιωτικών.

Τέλος εφόσον υπάρχουν είτε οπαρατηρήσεις επί των παραπάνω, είτε επιπλέον νέες ιδέες και προτάσεις  για περαιτέρω προώθηση των αποστράτων και των Ενώσεων, παρακαλούμε να μας τις αποστείλετε προκειμένου να υλοποιηθούν.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω,  η ιστοσελίδα μας, μεταξύ άλλων,  έχει θέσει ως κύριο στόχο :

-       Την ανάδειξη των Ενώσεων αποστράτων και του έργου τους

-       Την προβολή σε προσωπικό επίπεδο των αποστράτων Αξιωματικών, ώστε να περάσει η εικόνα στο ευρύ κοινό, ότι οι απόστρατοι είναι πρόσωπα με δυναμική συμμετοχή στην κοινωνία, με δραστηριότητες, γνώσεις και άποψη και όχι άτομα ‘’παροπλισμένα’’ όπως κάποιοι θέλουν να περάσουν στην κοινωνία.

-       Τη συμβολή στην εύρεση εργασίας (και σε μεταγενέστερο χρόνο για τα τέκνα τους)

Εν κατακλείδι, από τη στιγμή που η δύναμη του διαδικτύου αποτελεί πλέον το κυρίαρχο όπλο στην ενημέρωση, η ύπαρξη ενός δημοφιλούς site εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών, μπορεί να αποτελέσει ένα άριστο εργαλείο που θα συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση και προώθηση των αποστράτων και των Ενώσεών τους.

Παρακαλώ όπως κοινοποιήσετε στα μέλη σας τα παραπάνω και ευελπιστούμε, με τη βοήθεια του Θεού, να πετύχουμε πολλά και σημαντικά  προς όφελος όλων μας.

 Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Εκ του armynow.net
Αναστάσιος Μητρόπουλος
Σχης ε.α. - ΣΣΕ’89