....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ετους 2010


Αναφορικά με τι αιτήσεις που καλούνται εσπευσμένα σήμερα οι Συνάδελφοι μας να υποβάλλουν στις οικείες ΔΟΥ (γραφείο εισοδήματος) με τις οποίες θα ζητείται η επιστροφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγύης του έτους 2010 (ν3986/2011)  διευκρινίζουμε ότι : 
-η αίτηση θα κατατεθεί προκειμένου να διεκδικηθεί στο μέλλον δικαστικά η επιστροφή των χρημάτων, μετά την αρνητική απάντηση της Πολιτείας  
- το επείγον οφείλεται για να μην παραγραφή η αξίωση του 2011
Εκτιμούμε οτι έκαστος θα πρέπει να αποφασίσει εαν θα καταθέσει την αίτηση.  


ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΔΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:             
ΟΝΟΜΑ:                  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:        
Α.Φ.Μ.:                    
ΣΥΖΥΓΟΣ:                            (ΑΦΜ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ:              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:            
ΘΕΜΑ:     Επιστροφή εισφοράς αλληλεγγύης 2% και εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011
Παρακαλώ να μου επιστραφεί  η εισφορά αλληλεγγύης 2% και η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 για τα εισοδήματα μου από 1/1/2011 έως 31/12/2013, που παρακρατήθηκε παράνομα και αντισυνταγματικά.
 ………….   31-12-2013
 
Ευχαριστούμε την Αδέσμευτη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών - ΑΣΚΑ για την ενημέρωσή μας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου