....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Μηνιαίες Αποδοχές Συνταξιούχων Δημοσίου Τομέα της Τουρκίας για το έτος 2014
α/α
Θέση
Έτη
Υπηρεσίας
Αποδοχές
Ευρώ/ΤΛ= 1:2,7
Εφάπαξ   Δημοσίου
Ευρώ/ΤΛ= 1:2,7ΤΛ
ευρώ
25 χρόνια
ΤΛ
ευρώ
30 χρόνια
ΤΛ
ευρώ
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
θ
1
Πρόεδρος Δημοκρατίας

15980,00
5919,00
2
Πρωθυπουργός

11985,00
4439,00
3
Α/ΓΕΕΘΑ
50
11611,13
4300,41
94950,90
35167,00
113941,07
42200,39
4
Α/Κλάδων (ΓΕΣ,ΓΕΝ,ΓΕΑ,ΣΤΡ)
50
9949,62
3685,04
93799,13
34740,41
112558,84
41688,45
5
Στρατηγοί & αντίστοιχοι
50
8971,13
3322,64
85735,98
31754,06
102883,17
38104,87
6
Αντιστράτηγοι & αντίστοιχοι
50
8442,09
3126,70
84968,07
31469,65
101961,68
37763,58
7
Βουλευτές

7479,00
2770,00
8
Πρόεδρος Συνταγματικού Δικαστηρίου
25
5917,39
2191,62
94,950,90
35167,00Πρόεδρος Συνταγματικού Δικαστηρίου
45
6707,38
2484,21


113941,07
42200,39
9
Μέλη Συνταγματικού Δικαστηρίου
25
5629,88
2085,14
85735,98
31754,06Μέλη Συνταγματικού Δικαστηρίου
45
6343,20
2349,33


102883,17
38104,87
10
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
25
5470,15
2025,98
85735,98
31754,06Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ
45
6183,48
2290,17


102883,17
38104,87
11
Δντής Θρησκευτικών Υποθέσεων
25
5270,50
1952,03
85735,98
31754,06Δντής Θρησκευτικών Υποθέσεων
45
5983,82
2216,22


102883,17
38104,87
12
Υφυπουργοί Υπουργείων, Πρέσβεις, Νομάρχες, ΓΓ ΣΕΑ (Συμβ. Εθνικής Ασφ)
25
4967,02
1839,63
84968,07
31469,65Υφυπουργοί Υπουργείων, Πρέσβεις, Νομάρχες, ΓΓ ΣΕΑ (Συμβ. Εθνικής Ασφ
45
5673,95
2101,46


101961,68
37763,58
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
θ
13
Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου
25
4727,43
1750,90
84968,07
31469,65Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου
45
5434,37
2012,72


101961,68
37763,58
14
Δικαστές και Εισαγγελείς Α΄ Τάξεως Αρείου Πάγου & Συμβουλίου Κράτους
25
4567,71
1691,74
84968,07
31469,65Δικαστές και Εισαγγελείς Α΄ Τάξεως Αρείου Πάγου & Συμβουλίου Κράτους
45
5274,64
1953,57


101961,68
37763,58
15
Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι
25
4577,69
1695,44
80168,63
29692,08Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι
45
5244,69
1942,47


96202,35
35630,50
16
Γενικός Δντής Ασφαλείας
25
4417,96
1636,28
80168,63
29692,08Γενικός Δντής Ασφαλείας
45
5084,97
1883,32


96202,35
35630,50
17
Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι
25
4382,03
1622,97
79016,76
29265,46Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι
45
5039,45
1866,46


94820,12
35118,56
18
Γενικοί Δντές, Πρυτάνεις, ΓΓ Οργανι-
σμού Γενικού Κρατικού Σχεδιασμού
25
4382,03
1622,97
79016,76
29265,46Γενικοί Δντές, Πρυτάνεις, ΓΓ Οργανι-
σμού Γενικού Κρατικού Σχεδιασμού
45
5039,45
1866,46


94820,12
35118,56
19
Μέλη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβ
25
4328,12
1603,00
84968,07
31469,65Μέλη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβ
45
5035,05
1864,83


101961,68
37763,58
20
Καθηγητής Πανεπιστημίου (4 έτη)
25
4142,44
1534,23
79016,76
29265,46Καθηγητής Πανεπιστημίου (4 έτη)
45
4799,86
1777,72


94820,12
35118,56
21
Καθηγητής Πανεπιστημίου (3 έτη)
25
3905,85
1446,61
71433,65
26456,90Καθηγητής Πανεπιστημίου (3 έτη)
45
4500,17
1666,72


85720,38
31748,28
22
Συνταγματάρχης (Αρχαίος)
25
3536,48
1309,80
72393,54
26812,42Συνταγματάρχης (Αρχαίος)
45
4138,79
1532,88


86872,25
32174,90
23
Δντές Κρατικής Δκσης 1ης Τάξεως
25
3536,48
1309,80
72393,54
26812,42Δντές Κρατικής Δκσης 1ης Τάξεως
45
4138,79
1532,88


86872,25
32174,90
24
Σύμβουλοι  Πρωθυπουργού
25
3506,53
1298,71
71433,65
26456,90Σύμβουλοι  Πρωθυπουργού
45
4100,86
1518,83


85720,38
31748,28
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
θ
25
Συνταγματάρχης
25
3237,00
1198,88
70473,76
26101,39Συνταγματάρχης
45
3823,34
1416,05


84568,52
31321,67
26
Έπαρχος, Γενικός Πρόξενος
25
3157,13
1169,30
70473,76
26101,39Έπαρχος, Γενικός Πρόξενος
45
3743,47
1386,47


84568,52
31321,67
27
Αναπληρωτής Καθηγητής
25
2997,41
1110,15
70473,76
26101,39Αναπληρωτής Καθηγητής
45
3583,75
1327,31


84568,52
31321,67
28
Δντές Ασφαλείας Άγκυρας-Κων/πολης
-Σμύρνης & Δντής Αστυνομικής Ακαδ
25
3013,38
1116,06
65866,30
24394,92Δντές Ασφαλείας Άγκυρας-Κων/πολης
-Σμύρνης &  Δντής Αστυνομικής Ακαδ
45
3561,39
1319,03


79039,56
29273,91
29
Βοηθός Γεν. Δντού Υπουργείου
25
2971,45
1100,53
64522,46
23897,20Βοηθός Γεν. Δντού Υπουργείου
45
3508,28
1299,36


77426,95
28676,64
30
Αντισυνταγματάρχης
25
2811,73
1041,38
64522,46
23897,20Αντισυνταγματάρχης
45
3348,55
    1240,20


77426,95
28676,64
31
Περιφερειάρχης
25
2434,38
901,62
52427,88
19417,73Περιφερειάρχης
45
2870,58
1063,17


62913,45
23301,27
32
Ταγματάρχης (Αρχαίος)
25
2013,10
745,59
64522,46
23897,20Ταγματάρχης (Αρχαίος)
45
2549,93
944,41


77426,95
28676,64
33
Πανεπιστημιακός Δάσκαλος
25
2013,10
745,59
64522,46
23897,20Πανεπιστημιακός Δάσκαλος
45
2549,93
944,41


77426,95
28676,64
34
Αρχιλοχίας (Αρχαίος)
25
2013,10
745,59
64522,46
23897,20Αρχιλοχίας (Αρχαίος)
45
2549,93
944,41


77426,95
28676,64
35
Γιατρός, Μηχανικός
25
2013,10
745,59
64522,46
23897,20Γιατρός, Μηχανικός
45
2549,93
944,41


77426,95
28676,64
36
Δάσκαλος
25
1635,75
605,83
52427,88
19417,73Δάσκαλος
45
2071,95
767,38


62913,45
23301,27
37
Νοσηλεύτρια (ΤΕΙ)
25
1587,83
588,08
50892,06
18848,91Νοσηλεύτρια (ΤΕΙ)
45
2011,25
744,90


61070,47
22618,69
α
β
γ
δ
ε
στ
ζ
η
θ
38
Τεχνικός
25
1346,45
498,68
43155,37
15983,47Τεχνικός
45
1705,50
631,66


51786,44
19180,16
39
Ιεροκήρυκας-Νοσοκόμα
25
1304,52
483,15
41811,52
15485,74Ιεροκήρυκας-Νοσοκόμα
45
1652,39
611,99


50173,83
18582,90
40
Τμηματάρχης
25
1308,43
484,60
41609,95
15411,09Τμηματάρχης
45
1644,43
609,04


49931,94
18493,31
41
Εργοδηγός-Τεχνίτης
25
1308,43
484,60
41321,98
15304,43Εργοδηγός -Τεχνίτης
45
1633,04
604,82


49586,38
18365,32
42
Υπάλληλος
25
1308,43
484,60
39920,54
14785,38Υπάλληλος
45
1577,66
584,31


47904,65
17742,46
43
Αστυνομικός
25
1687,83
625,12
50892,06
18848,91Αστυνομικός
45
2111,25
781,94


61070,47
22618,69
44
Αστυνομικός
25
1408,43
521,64
41321,98
15304,43Αστυνομικός
45
1733,04
641,86


49586,38
18365,32

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου