....Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Σας περιμένουμε και στο Παράρτημά μας στην οδό Ειρήνης 9 στην Κατερίνη ....

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Προϋπολογισμός ΥΠΕΘΑ 2014ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΘ.Α. ΓΙΑ ΤΟ 2014

Ενδιαφέροντα στοιχεία έχει ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το 2014, σύμφωνα με την απόφαση «Κατανομής Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Οικονομικού Έτους 2014» που υπογράφει ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Ο ΚΑΕ 0200, που αφορά... «αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΙΔΑΧ)» προβλέπει συνολική δαπάνη 176.168.150 ευρώ που επιμερίζονται σε 3.970.000 στην ΚΥ ΥΠΕΘΑ, 83.941.400 στο ΓΕΣ, 38.046.000 στο ΓΕΝ, 43.187.750 στο ΓΕΑ, 4.502.000 στην Ε.Μ.Υ. και 2.521.000 στη ΜΑΕΔΥ.

Ο ΚΑΕ 211, που αφορά τον «βασικό μισθό», προβλέπει συνολικά 138.540.000, ενώ στον κωδικό 0212 «επίδομα χρόνου υπηρεσίας» προβλέπονται 60.000 που αφορούν το ΓΕΝ, ενώ 3.704.500 αφορούν τον ΚΑΕ 0123 «οικογενειακή παροχή» και 6.693.000 τον ΚΑΕ 0225 «επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας». Στον κωδικό 0400 «αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ. & Αγροφυλακής» έχουν εγγράφει 1.664.596.250 ευρώ, 4.297.000 για την ΕΛΔΥΚ, 913.847.000 για το ΓΕΣ, 307.307.000 για το ΓΕΝ και 439.145.250 για το ΓΕΑ.

Μισθοί αξιωματικών

Στον κωδικό 0411 «βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται» έχουν εγγράφει 148.400.000 στο ΓΕΣ, 73.200.000 στο ΓΕΝ και 94.800.000 στο ΓΕΑ, σύνολο 316.400.000. Στον ΚΑΕ 0412 «βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών» προβλέπονται 3.620.000, στον 0415 «βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων) έχουν εγγράφει 7.210.000, εκ των οποίων τα 6.400.000 αφορούν το ΓΕΣ, τα 320.000 το ΓΕΝ και τα 490.000 το ΓΕΑ, ενώ 493.154.000 έχουν εγγράφει στον ΚΑΕ 04141 «βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών», με 297.757.000 να πηγαίνουν στο ΓΕΣ, 81.032.000 στο ΓΕΝ και 114.365.000 στο ΓΕΑ.

Επίδομα κινδύνου

Στον κωδικό 0434 που αφορά το «επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)» έχουν εγγράφει συνολικά 67.550.000 ευρώ, με τα 21.500.000 να κατευθύνονται στον Στρατό, 9.350.000 στο Πολεμικό Ναυτικό και 36.700.000 στην Πολεμική Αεροπορία. Ακόμη, 4.100.000 ευρώ έχουν εγγράφει στον κωδικό 0483 για τον Στρατό και αφορούν την «αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων».

Κόστος του ΝΑΤΟ

Το ποσό των 28.792.000 ευρώ έχει προϋπολογιστεί για τον κωδικό 4000 που αφορά «δαπάνες βορειοατλαντικού συμφώνου (ΝΑΤΟ) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών, 803.000 για τον κωδικό 4100 «δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού», 27.000 στον ΚΑΕ 4121 «δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργων ΝΑΤΟ γενικά», 700.000 για τον ΚΑΕ 4141 «κατασκευές έργων ΝΑΤΟ» και ακόμα: 400.000 ευρώ στον ΚΑΕ 4321 «εθνική συμμετοχή σε έργα ΝΑΤΟ», 11.700.000 στον ΚΑΕ 4331 «εισφορά της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ», στον ΚΑΕ 4400 505.000 για «συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες ΝΑΤΟ», 320.000 ευρώ στον ΚΑΕ 4411 «συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών ΝΑΤΟ», 7.500.000 στον ΚΑΕ 4500 «αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία ΝΑΤΟ», 5.150.000 στον ΚΑΕ 4511 «αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν σε στρατηγείο ΝΑΤΟ» και 2.350.000 στον ΚΑΕ 4512 «αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις ΝΑΤΟ».

Συνολικά, στην ΚΥ ΥΠΕΘΑ θα δοθούν 625.073.000 ευρώ, στο ΓΕΕΘΑ 9.372.000, στην ΕΛΔΥΚ 6.930.000, στο ΓΕΣ 1.269.324.000 ευρώ στο ΓΕΝ 458.252.000, στο ΓΕΑ 678.224.000, στην ΕΜΥ 6.224.000 και στη ΜΑΕΔΥ 20.101.000, αθροίζοντας το συνολικό ποσό των 3.073.540.000 ευρώ.

(ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 21/12/2013 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΤΤΙΑΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου